Advertentie
sociaal / Nieuws

'Non-commissie' Winsemius

Het hier boven aangehaalde rapport-Winsemius had, wat het ministerie voor WWI betreft, nooit in de openbaarheid mogen komen. Geprobeerd is de ‘non-commissie’ die het rapport opstelde uit de schijnwerpers te houden.

11 december 2009

In de Tweede Kamer werd begin 2008 gemeld dat oud-minister Winsemius (VVD) was gevraagd advies uit te brengen over de inburgering. Binnenlands Bestuur verzocht op 13 oktober 2008 om inzage in het advies, maar kreeg - telefonisch - te horen dat er geen schriftelijke stukken waren. Ook Winsemius zelf verklaarde kort daarna tegenover Binnenlands Bestuur dat hij niets op papier had gezet en dat alles mondeling was afgehandeld.

 

Dat bleek niet conform de waarheid: na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur verstrekte het ministerie begin 2009 alsnog een door Winsemius opgesteld rapport. De conclusies en de aanbevelingen (‘oplossingsrichtingen’) van de oudminister waren echter weggelakt en de bijlages waren niet meegezonden. Na bezwaar werden de ontbrekende documenten alsnog deels geleverd, met uitzondering van de ‘cijfermatige stand van zaken’ in de grote steden. Uit de stukken blijkt dat de adviesgroep rond Winsemius een ‘non-commissie’ is genoemd.

 

Over het advies: ‘Gesteld moet worden dat dit document alleen in het traject van de non-commissie zijn nut mag en kan hebben. Daarom wordt dringend verzocht om dit document niet buiten de kring van de direct bij het Winsemiustraject betrokkenen te verspreiden’.

 

Afwikkeling

 

Ook de formele afwikkeling van de ‘non-commissie’ is saillant. De opdrachtverlening aan Winsemius c.s. dateert van 13 maart 2009, acht maanden nadat hij zijn rapport al had ingeleverd. De VVD´er heeft 29.750 euro betaald gekregen voor zijn werk; Erik Gerritsen, oud-gemeentesecretaris van Amsterdam, heeft 7854 euro ontvangen, en aan publiciste Senay Özdemir is 16.386 euro betaald voor het ‘verrichten van een drietal vergaderingen ten behoeve van de commissie Winsemius’.

 

Het ministerie mailt deze week over de gang van zaken het volgende: ‘De formele opdracht heeft zonder meer lang op zich laten wachten. Het werk was immers al gestart. Het komt door het feit dat hier een zeer specifieke vorm van opdracht verleend werd (geen commissie, geen adviesbureau) en door soms langdurige procedures bij inkoop van opdrachten.’

 

Het stuk van Winsemius is volgens het ministerie ‘een probleemverkennend stuk en geen “advies” en is ook nooit uitgebracht. Het was een eerste overzicht van zienswijzes van gemeenten en Rijk. Mede op basis van dit stuk heeft Winsemius c.s. zijn werkzaamheden aangevangen. Het resultaat van het werk op basis van gesprekken met Winsemius en de G4 is bij brief door de minister voor WWI aan de Kamer gestuurd.’

 

Opbrengsten

 

SP-Kamerlid Sadet Karabulut vroeg in de Kamer herhaaldelijk naar de opbrengsten van het ‘Winsemius-traject’. Ze is verbolgen over de gang van zaken. ‘Verbazingwekkend, de klungeligheid ten top. Waarom wordt er gewerkt met zo’n geheimzinnige, stiekeme non-commissie? Wij zijn altijd alleen in vage termen geïnformeerd over wat Winsemius heeft gedaan. Als er informatie is achtergehouden vind ik dat heel ernstig. Als het klopt dat de bestanden zwaar vervuild zijn en dat dit verdoezeld is, kan de minister zijn doelstellingen niet halen, dus daar wil ik opheldering over. Dit bevestigt voor mij de puinhoop en de stuurloosheid waarin de inburgering verkeert.’

 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie