Advertentie
sociaal / Nieuws

Aantal aanvragen beschut werk blijft achterlopen

Tot en met november 2015 zijn zo'n 90 indicaties beschut werk afgegeven. Het zouden er 1600 moeten zijn.

25 februari 2016

Het aantal mensen dat voorgedragen wordt voor een beschutte werkplek, blijft nog steeds achter bij de verwachtingen. Dat schrijft staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, SZW) in een brief aan de Tweede Kamer. Tot en met november vorig jaar kwamen 263 aanvragen binnen.

80 tot 90 mensen
Van alle aanvragen die gemeenten bij UWV heeft gedaan, is ongeveer de helft afgehandeld. In 65 procent van alle gevallen heeft dit geleid tot een positief advies. Dat betekent grofweg dat tot en met november 2015 zo'n 80 tot 90 mensen het label ‘beschut werk’ hebben ontvangen, wat nog niet automatisch betekent dat zij ook een beschutte werkplek hebben gekregen. Gemeenten zouden in 2015 in totaal 1600 beschutte werkplekken hebben moeten creëren om op koers te liggen voor 30 duizend beschutte werkplekken die afgesproken zijn in het sociaal akkoord.


Bureaucratie
Het liet zich al lang aanzien dat de gewenste aantallen niet gehaald zouden worden. In september al zei Job Cohen, voorzitter van brancheorganisatie in de Sociale werkvoorziening Cedris  in Binnenlands Bestuur dat gemeenten te traag zijn met het opzetten van echte betaalde beschutte plekken. ‘Als we aan het eind van het jaar op 100 plekken komen, zijn het er al veel’, voorspelde Cohen toen. Als redenen hiervoor noemde hij naast de bureaucratie van de keuring door het UWV ook de trage besluitvorming van gemeenten over wat te doen met beschut werk.

Wettelijk verplicht 

‘Hoewel het aantal adviesaanvragen toeneemt (ruim een kwart meer adviesvragen ten opzichte van de stand eind oktober) en ook het aandeel positieve adviezen is gestegen, blijft het aantal adviesaanvragen aanzienlijk achter bij de verwachtingen’, schrijft Klijnsma nu aan de Kamer. Ze noemt de aantallen te laag om er conclusies uit te trekken over de criteria en het beoordelingsproces. Wel herhaalt ze haar dreigement dat als blijkt dat gemeenten niet genoeg doen om beschut werk in te richten, ze zich genoodzaakt voelt om de aantallen plekken in een wet vast te leggen.

Doelgroepenregister
Het aantal mensen dat voorgedragen werd voor plaats in het doelgroepenregister, kent een stijgende lijn, meldt Klijnsma. Na een trage start werd russen juli en oktober de stijging ingezet en die lijn zet door. In totaal hebben burgers en gemeenten 7.269 aanvragen voor een beoordeling arbeidsvermogen ingediend in 2015. UWV heeft in dezelfde periode 4.503 aanvragen afgehandeld. Van de afgehandelde doelgroepaanvragen is 59 procent toegekend.

Aanpassingen 
Om het doelgroepenregister makkelijker te vullen, heeft Klijnsma in november aangegeven de wet te versoepelen. Vooruitlopend daarop mogen gemeenten en UWV de aanpassingen alvast doorvoeren.  Het wetsvoorstel dat deze aanpassingen moet regelen, gaat waarschijnlijk pas na de zomer naar de Tweede Kamer.  Daarom stelt Klijnsma gemeenten en UWV nu in de gelegenheid de aanpassingen door te voeren zonder dat daar een wettelijke basis voor is. Zo hoeven leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs niet meer langs UWV hoeven om in het doelgroepenregister opgenomen te worden. Andere aanpassingen zijn het mogelijk maken van forfaitaire loonkostensubsidie in de eerste 6 maanden van het dienstverband, het mogelijk maken van flexibele termijnen voor de loonwaardemeting en het mogelijk maken van loonkostensubsidie voor jongeren die al werken.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Lang leve de bureaucratie! Hoe kneuterig kan je iets organiseren.
Advertentie