of 59794 LinkedIn

'Wijziging Wsw-budgetten door overdracht arbeidsplaatsen'

De verdeling van de gemeentelijke budgetten voor de Wsw in 2015 pakte op Prinsjesdag heel anders uit dan in juni. Dat komt niet zozeer door aanpassing van het verdeelmodel, maar doordat gemeenten Wsw-arbeidsplaatsen aan elkaar overdragen.

De verdeling van de gemeentelijke budgetten voor de Wsw in 2015 pakte op Prinsjesdag heel anders uit dan in juni. Dat komt niet zozeer door aanpassing van het verdeelmodel, maar doordat gemeenten Wsw-arbeidsplaatsen aan elkaar overdragen.

Verschillen gevolg van overdrachten
Dat stelt het ministerie van SZW in een schriftelijke reactie op berichtgeving in
Binnenlands Bestuur. Gemeenten krijgen Wsw-middelen om een bepaald aantal Wsw-plekken te realiseren. Ze kunnen onderling afspreken om Wsw-plekken over te dragen. Gevolg is dat een gemeente die de plaatsen overneemt een hoger budget krijgt en een gemeente die plaatsen afstaat een lager budget. 'De grotere verschillen in de Wsw-budgetten tussen juni en september zijn bijna volledig het gevolg van deze overdrachten. In juni kon hier nog geen rekening mee worden gehouden. In september wel', schrijft het ministerie. Dit komt doordat gemeenten tot september de tijd hebben om overdrachten door te geven.

 

Aangepast verdeelmodel

Het artikel in Binnenlands Bestuur schreef de herverdeling van het Wsw-budget vooral toe aan een aangepast verdeelmodel van onderzoeksbureau SEO. Dat ging er aanvankelijk van uit dat door natuurlijk verloop al vanaf juni dit jaar uitstroom uit de Wsw zou plaatsvinden. In het aangepaste model van september vond een correctie plaats: in plaats van uitstroom houdt het model nu rekening met instroom tot het einde van dit jaar. De toegangspoort naar de Wsw gaat immers pas op 1 januari 2015 op slot.

 

Onjuist

In de reactie stelt SZW dat deze verandering van de verdeelsystematiek inderdaad tot een bijstelling van gemeentelijke Wsw-budgetten heeft geleid, maar dat het onjuist is hieraan de herverdeling toe te schrijven. 'Met name de overdracht van Wsw-plekken tussen gemeenten bepaalt de verschillen tussen de budgetten in juni en de in september bekendgemaakte budgetten.'

 

Enschede

Inmiddels heeft de gemeente Enschede, die ten opzichte van juni een extra korting van 2,5 miljoen euro krijgt op het Wsw-budget voor 2015, nagerekend wat daarvan de oorzaken zijn. 'In juni is landelijk geen rekening gehouden met nieuwe sw-instroom in 2014 en is een te hoog sw-verloop over 2015 berekend door onderzoeksbureau SEO', schrijft de gemeente. Doordat SEO uitging van een uitstroom uit de Enschedese WSW van 9 procent tussen medio 2014 en medio 2015, leidde dat in juni tot een korting van 1 miljoen op het gemeentebudget.

Bijgesteld
In september is de uitstroom bijgesteld naar 5 procent. 'Het lagere verloop in 2015 leidt tot een voordelige budgetcorrectie van 2 miljoen euro', aldus de gemeente. Maar de overdracht van maar liefst 130 arbeidsplaatsen ('standaardeenheden' in Wsw-jargon) naar andere gemeenten, komt Enschede op een korting van 3,5 miljoen euro te staan. Per saldo levert de gemeente daardoor komend jaar 2,5 miljoen in. Enschede laat weten dat in de gemeentebegroting al wel met deze korting was rekening gehouden.

 

Lager en hoger budget

Ook gemeenten als Almelo, Amsterdam en Purmerend dragen Wsw-arbeidsplaatsen over naar andere gemeenten (zij het minder dan Enschede) en krijgen dus een lager budget. Gemeenten als Zaanstad, Tilburg, Bergen op Zoom en Nijmegen hebben van andere gemeenten juist Wsw-arbeidsplaatsen overgenomen en krijgen daar in 2015 dus een hoger budget voor.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.