Jos Moerkamp

 • sociaal / Achtergrond

  Bijstand als broedplaats

  De gemeente Breda is sinds kort ‘sociaal aandeelhouder’ van een coöperatie van en voor mensen in de bijstand. De gemeente levert de klanten, de coöperatie is de re-integratie. ‘We willen mensen de mogelijkheid geven om hun talenten te ontplooien en er daadwerkelijk geld mee te verdienen.’

  16 december 2016
  Bijstand als broedplaats
 • sociaal / Nieuws

  Breda faciliteert ‘scharrel-ondernemers’

  Minister Plasterk kwam er onlangs speciaal voor naar Breda: de ondertekening van de overeenkomst die de bijzondere relatie tussen coöperatie De Vrije Uitloop en de gemeente bekrachtigt. De Vrije Uitloop, met tien tot vijftien leden, is een broedplaats voor 'scharrelondernemers': mensen die (voorlopig) niet helemaal zonder bijstand kunnen, maar zich wel willen ontplooien.

  19 december 2016
  Breda faciliteert ‘scharrel-ondernemers’
 • bestuur en organisatie / Achtergrond

  Van Wgr+ naar Wgr-

  De stadsregio’s – of plus-regio’s – zijn niet meer. Ze ontstonden in 2006, als resultaat van een langlopende en nog immer voortdurende discussie over beleidsterreinen die te klein zijn voor het tafellaken (lees: provincie of rijk) en te groot voor het servet (lees: gemeente).

  12 februari 2016
  Van Wgr+ naar Wgr-
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Stadsregio verlost van ‘overgewicht’

  Nadat de ‘plus’ een jaar geleden uit de Wet gemeenschappelijke regelingen was weggelakt, hebben de zeven stadsregio’s nog een jaar de tijd gehad iets nieuws te verzinnen.

  13 februari 2016
  Stadsregio verlost van ‘overgewicht’
 • sociaal / Achtergrond

  Lokaal geld rukt op

  Ondanks de bescheiden aantallen hebben gemeenschapsmunten de wind in de zeilen. Dat heeft alles te maken met de opkomende participatiesamenleving.

  04 december 2015
  Lokaal geld rukt op
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  ‘Gemeente moet zich beter informeren’

  Lokale bestuurders, politici en ambtenaren zijn niet altijd even goed op de hoogte van de asielprocedure. Nu de gemoederen overal in het land hoog oplopen, is dat volgens hoofddirecteur Rob van Lint van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wel nodig.

  23 oktober 2015
  ‘Gemeente moet zich beter informeren’
 • sociaal / Nieuws

  Lokale munt stuwt participatiesamenleving

  Sinds twee jaar beschikt Rotterdam-Zuid over een eigen munt: de zuiderling. Het doel komt overeen met wat burgemeester Ahmed Aboutaleb wil: de gemeenschapszin versterken. In meerdere gemeenten is zo'n munt ontstaan.

  04 december 2015
  Lokale munt stuwt participatiesamenleving
 • bestuur en organisatie / Achtergrond

  Kampioen burgerinitiatief nek om gedraaid

  Dorpscoöperatie Nieuw-Dordrecht geniet landelijke bekendheid als kampioen burgerinitiatief. Maar de gemeente Emmen en bewoners rekenden deze zomer af met het coöperatiebestuur.

  14 augustus 2015
  Kampioen burgerinitiatief nek om gedraaid
 • financiën / Achtergrond

  Budget Jeugdzorg is loterij

  De gemeentelijke budgetten voor jeugdzorg in 2016 en daarna wijken zo enorm af van wat ze dit jaar krijgen, dat niemand de verdeling nog begrijpt. Sommige gemeenten zijn de wanhoop nabij. ’We worden niet langer doodgeschoten, maar doodgemarteld.’

  03 juli 2015
  Budget Jeugdzorg is loterij
 • financiën / Nieuws

  Verdeling budget jeugdzorg totaal overhoop

  De invoering van een objectief verdeelmodel voor de jeugdzorg leidt vanaf 2016 tot grote budgetverschuivingen tussen gemeenten. De nieuwe verdeling lijkt in niets op de budgetten die gemeenten dit jaar toegekend hebben gekregen.

  03 juli 2015
  Verdeling budget jeugdzorg totaal overhoop
 • sociaal / Nieuws

  Forse korting bijstandsbudget voor 60 gemeenten

  Het aangepaste model voor de verdeling van het bijstandsbudget 2016 leidt voor zestig gemeenten tot een daling van vijf procent of meer ten opzichte van 2015. Onder hen de vier grote steden. Van de steden is Groningen met minus 11 procent (meer dan 18 miljoen euro) de grootste verliezer.

  03 november 2015
  Forse korting bijstandsbudget voor 60 gemeenten
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  IND wil beter geïnformeerde gemeenten

  Van Lint signaleert dat lokale bestuurders zich soms in het asieldebat mengen zonder altijd goed geïnformeerd zijn. Zo verlangde burgemeester René Verhulst onlangs in Binnenlands Bestuur van de IND kortere procedures die aflopen met ja of nee. De huidige procedures duren volgens Verhulst te lang. Klopt niet, zegt Van Lint.

  22 oktober 2015
  IND wil beter geïnformeerde gemeenten
 • sociaal / Achtergrond

  Staat overvraagt de samenleving

  Burgerparticipatie: dit is de laatste aflevering in een serie over hoe burgers vorm en inhoud geven aand e participatiesamenleving en hun directe omgeving.

  19 december 2014
  Staat overvraagt de samenleving
 • ruimte en milieu / Nieuws

  'Binnensteden' verliezen inwoners

  Over de hele linie hebben de steden de groei van hun inwonertal te danken aan de uitbreidingswijken die na 2000 zijn gebouwd. In de 'oude' kommen is er sprake van een bescheiden groei of zelfs een daling. De bevolkingskrimp is het grootst in de kommen van Sittard-Geleen, Zoetermeer en Heerlen: tussen de 7 en 9 procent.

  28 september 2015
  'Binnensteden' verliezen inwoners
 • ruimte en milieu / Nieuws

  Gezinnen gaan nog steeds de stad uit

  Dit blijkt uit berekeningen die het Kadaster maakte in samenwerking met Binnenlands Bestuur. De resultaten lijken in contrast te zijn met de bevindingen die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dit voorjaar publiceerde,

  25 september 2015
  Gezinnen gaan nog steeds de stad uit
 • ruimte en milieu / Achtergrond

  Meer, meer, meer

  De winkelleegstand is dit jaar opgelopen tot 9,2 procent van het totale winkeloppervlak, meldt Locatus. Een kwart daarvan is aan te merken als structureel (langer dan drie jaar leeg).

  25 september 2015
  Meer, meer, meer
 • financiën / Nieuws

  Delft krijgt tekort niet weggewerkt, moet hopen op financiële hulp rijk

  Delft komt de komende jaren structureel geld tekort. Meer bezuinigen lukt niet, meer geld halen bij de inwoners ook niet. ‘De grens is bereikt’, zegt wethouder Financiën Aletta Hekker (D66). Maar de vraag is of Delft dat nog wel bepaalt.

  07 november 2014
  Delft krijgt tekort niet weggewerkt, moet hopen op financiële hulp rijk
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Emmen kortwiekt dorpscoöperatie

  Dorpscoöperatie Nieuw-Dordrecht geniet landelijke bekendheid als kampioen burgerinitiatief. Maar de gemeente Emmen en bewoners rekenden deze zomer af met het coöperatiebestuur.

  14 augustus 2015
  Emmen kortwiekt dorpscoöperatie
 • bestuur en organisatie / Achtergrond

  Het kan een tikkie wilder

  De centrale conclusie van zijn proefschrift vertelt waarom ‘de omwenteling’ niet kwam: ‘Binnenlandse Zaken is niet blind voor maatschappelijke ontwikkelingen en complexe verhoudingen, maar bij het scheiden van de markt kiest het ministerie voor klassiek overheidsbestuur.’ Juist veertig jaar lang terugvallen op dezelfde ‘klassieke’ bestuurstheorie heeft ervoor gezorgd dat nogal wat beleid de mist inging, zo toont Schrijver bijna uitputtend aan.

  08 mei 2015
  Het kan een tikkie wilder
 • sociaal / Nieuws

  Verdeling budget jeugdzorg soort loterij

  Het objectieve verdeelmodel van het rijk is gebaseerd op een samenraapsel van data waarover gemeenten nooit duidelijkheid hebben gekregen, stelt wethouder Thea Koster van Leeuwarden.

  02 juli 2015
  Verdeling budget jeugdzorg soort loterij