of 58952 LinkedIn

Tool meet achterstand in onderwijs

Het online dashboard moet voor gemeenten en het ministerie inzichtelijk maken hoe het geld voor het beleid ten aanzien van onderwijsachterstanden het best kan worden ingezet. Die verdeling is met ingang van dit jaar vernieuwd.

Gemeenten kunnen met een nieuwe tool inschatten wat de gemiddelde onderwijsachterstand per buurt is. 

Het Centaal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft daarvoor een dashboard ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het online dashboard moet voor gemeenten en het ministerie inzichtelijk maken hoe het geld voor het beleid ten aanzien van onderwijsachterstanden het best kan worden ingezet. Die verdeling is met ingang van dit jaar vernieuwd.

Voor de herverdeling maakt het ministerie van OCW gebruik van een eerder door het CBS ontwikkelde indicator. Behaalde scores van basisschoolleerlingen en peuters vanaf 2,5 jaar kunnen met behulp daarvan worden berekend en opgeteld tot een cijfer dat de verwachte onderwijsachterstand in een gemeente aangeeft. Met behulp van tabellen en heatmaps kunnen gemeenten analyseren in welke wijken en buurten binnen hun grenzen de risico’s op onderwijsachterstanden het hoogst zijn zodat zij de desbetreffende budgetten optimaal kunnen besteden.

In het model dat de risico’s op onderwijsachterstanden helpt berekenen, zijn meerdere omgevingsfactoren inbegrepen waaronder het opleidingsniveau van de ouders, herkomst, verblijfsduur in Nederland van de moeder, het al dan niet in de schuldsanering zitten, en het gemiddelde opleidingsniveau van moeders op een school. In opdracht van enkele gemeenten ontwikkelde het CBS eerder speciale dashboards. Deze gemeenten werken met meerdere doelgroepen naast de landelijke doelgroep met het hoogste risico op onderwijsachterstand.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.