of 60195 LinkedIn

Toekomstgesprek voor bijstandsjongeren

Driehonderd Nijmeegse jongeren die langer dan twee jaar in de bijstand zitten, krijgen een toekomstgesprek. De pilot moet uitwijzen welke invloed het heeft om er ‘dichter op te zitten’.

Nijmegen start een pilot met 300 jongeren die langer dan twee jaar in de bijstand zitten. Zij worden gekoppeld aan een multidisciplinair team, dat met alle jongeren een toekomstgesprek gaat voeren. De proef moet uitwijzen welke invloed het heeft om er ‘dichter op te zitten’.

Betaald werk

Uitstromen naar (betaald) werk is nog steeds een belangrijk doel van de pilot, maar het kan ook gaan om vrijwilligerswerk of om ondersteuning bij het zoeken van een opleiding. Soms zit werk er (nog) niet in en is dagbesteding het hoogst haalbare, of is er juist zorg nodig om de jongere weer toekomstperspectief te bieden. De gesprekken worden gevoerd met een medewerker van het Werkbedrijf en een medewerker van bureau Zorg en Inkomen van de gemeente Nijmegen.

 

Passende invulling leven

De toekomstgesprekken met de jongeren starten deze maand. De 300 jongeren zitten nog steeds in de bijstand, ondanks bemiddeling bij het Regionaal Werkbedrijf of het gemeentelijk bureau Zorg en Inkomen. ‘We willen jongeren die werken aan hun toekomst extra ondersteunen. Onze inzet is dat jongeren een passende invulling van hun leven hebben. Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze stad. De proef met toekomstgesprekken met 300 jongeren zal ons leren wat deze jonge mensen van ons nodig hebben’, aldus Renske Helmer-Englebert, wethouder werk en inkomen.

 

Vast contactpersoon

Nijmegen telt 1.000 jongeren in de bijstand; 14 procent van het totale bijstandsbestand. 200 van hen zijn vanwege een handicap bekend bij het bureau Zorg en Inkomen, anderen staan op de radar bij het Werkbedrijf. De 300 jongeren waarmee de toekomstgesprekken worden gevoerd, worden gekoppeld aan een klantmanager. Hiervoor is mede naar aanleiding van onderzoek van Stimulansz gekozen. Dat heeft op verzoek van de gemeente Nijmegen onderzocht waarom het bijstandsbestand in Nijmegen langzamer dan gemiddeld daalt. Een van de conclusies uit dat onderzoek is dat een vast contactpersoon van invloed kan zijn op de uitstroom naar werk, opleiding of zorg.     

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Walter Fraans op
Werkloze jongeren hebben behoefte aan een landelijk webforum, waar hun vragen worden beantwoord door top-experts.

Iedereen kan daarbij elkaars anonieme vragen en antwoorden lezen, op eigen plaats, tijd en tempo. Ook ambtenaren, ouders, leraren en hulpverleners kunnen daarvan veel leren

Bijv. vragen over: studie- en beroepskeuze, studievaardigheden, studiemotivatie, arbeidsmarktperspectieven, psychosociale en medische problemen, lichamelijke, verstandelijk en emotionele handicaps, verslavingen, huiselijk geweld, woonproblemen, huishoudelijke problemen, geldproblemen, ICT, pesten, conflicten, relaties, seks, eenzaamheid, vervoer, enz.

Door die aanpak kan geld worden bespaard op persoonlijke hulpverleningsgesprekken, met meer resultaat, hoewel er daarnaast ook ondersteunende gesprekken kunnen worden gehouden.

Forum-software is gratis en eenvoudig te installeren.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Forumsoftware

https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Inte …