of 58952 LinkedIn

Samenwoonkorting op bijstand gaat door

De Kamer is akkoord met de wijziging van de Participatiewet. Familieleden die gaan samenwonen om zorg te geven en te ontvangen, worden gekort op hun bijstandsuitkering. De overgangstermijn is wel verlengd van één naar twee jaar.

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de wijziging van de Participatiewet. Familieleden die gaan samenwonen om zorg te geven en te ontvangen, worden voortaan gekort op hun bijstandsuitkering. De overgangstermijn is wel verlengd van één naar twee jaar.

Gemeentelijke ruimte

Ook wordt gemeenten de mogelijkheid geboden mensen tegemoet te komen als ze door de wetswijziging in grote financiële problemen komen. Een amendement en een motie van deze strekking zijn dinsdag in de Kamer aangenomen. Alleen de coalitiepartijen hebben voor wijziging van het wetsvoorstel gestemd. Belangenorganisatie Ieder(in), gekant tegen de wetswijziging, heeft nu de hoop gevestigd op behandeling in de Eerste Kamer, waar de coalitie geen meerderheid heeft.

 

Uitzonderingsregel

Met de wetswijziging wordt een einde gemaakt aan de uitzondering op de (samenwoon)korting op de bijstandsuitkering. Tot nu toe kon daar door bloedverwanten in de tweede graad (broer, zus, opa of oma) een beroep op worden gedaan. De Hoge Raad besliste eerder dat deze uitzonderingsregel discriminerend is en adviseerde de wetgever de uitzondering te verbreden of te schrappen. Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) koos voor schrappen.

 

Overgangstermijn

In het wetsvoorstel werd uitgegaan van een overgangstermijn van 12 maanden. De Kamerleden Raemakers (D66), Peters (CDA) en Bruins (ChristenUnie) dienden vorige week een amendement in waarbij die termijn wordt verlengd naar 24 maanden. Hiermee wordt betrokkenen ‘ruim voldoende tijd te geven om zich op de aangepaste situatie voor te bereiden’, aldus het amendement. Het amendement is dinsdag aangenomen.  

 

Maatwerk

Via een (aangenomen) motie van het CDA (Peters) en SP (Van Dijk) moeten de getroffenen door deze maatregel in beeld worden gebracht. Het is onbekend hoe groot die groep is. Dat moet Van Ark regelen met gemeenten. Als sprake is van financiële problemen, moeten deze waar mogelijk worden opgelost. Gemeenten hebben ruimte in de Participatiewet om maatwerk te leveren.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Opaatje. (aow er.) op
Als ik het goed begrijp, en ik ben hulpbehoevend, mijn kind en haar man werkken ,Eigen salaris. Heeft geld nodig huis op hun salaris gekocht en geld is voor haar gezin.En ik mag in haar huis wonen, ben toch uiteindelijk bij hun te gast.Ben ik dan een gedeelte van mijn AOW kwijt,en pensioen. Heb wel heel mijn leven gewerkt meer dan 50 jaar, belasting altijd betaald.
en ik wordt dan gekort op mijn AOW en pensioen???
Door Rekenaar (medewerker) op
Wat een vreselijke afbraakclub, die coalitiepartijen in de Tweede Kamer. De verzorgings- en verpleeghuizen sluiten en/of grotendeels ontoegankelijk maken, de thuiszorg kapot maken en wanneer mensen dan met de rug tegen de muur toch liefdevol kiezen om hun naasten te verzorgen, word je financieel gepakt!
Dit beleid is onvoorstelbaar a-sociaal en financieel killing voor hele grote groepen ouderen en gehandicapten.
Heeft u trouwens ook al gelezen dat diezelfde club gisteren heeft ingestemd met de verlaging van de pensioenen!
Dank voor de bewezen diensten maar we besteden ons geld liever aan nieuwkomers waarvoor inderdaad aparte regelgeving in het leven is geroepen.
Vraag me al jaren af hoe het toch mogelijk is dat Rutte en coalitieaanhang iedere keer weer zoveel stemmen krijgen.
Het gros van deze stemmers wordt al jarenlang kaalgeplukt, gekortwiekt en geminacht.
Door Willem (Volger) op
In ieder geval goed dat een overgangstermijn aangepast is naar 24 maand. Ook in combinatie met de gevraagde monitoring door gemeenten is het goed dat er een evaluatie / monitoringspunt is voor het moment dan de inkomenssituatie zou kunnen wijzigen.
Punt blijft of je gemeenten met alle zaken kunt blijven opzadelen waar ze nu al niet in staat zijn de decentralisaties en transities te managen (met te weinig geld). De bulk van detail-wetgeving blijft maar neer dalen waarmee je gemeentelijke organisaties tot ongecontroleerde lokaal-politiek gestuurde groei-uitvoeringsorganisaties dwingt. Een riskante tendens.