of 61043 LinkedIn

Ruim kwart deelnemers bijstandsproef uitgestroomd

Van de 410 deelnemers aan het Wageningse vertrouwensexperiment met de bijstand zijn er inmiddels 110 uitgestroomd, laat de gemeente weten in haar derde halfjaarrapportage. Volgens cijfers van de wetenschappelijke begeleiders, heeft de helft van hen betaald werk gevonden.

Van de 410 deelnemers aan het Wageningse vertrouwensexperiment met de bijstand zijn er inmiddels 110 uitgestroomd, laat de gemeente weten in haar derde halfjaarrapportage. Volgens cijfers van de wetenschappelijke begeleiders, heeft de helft van hen betaald werk gevonden.

Slechts 16 deelnemers gestopt

De andere helft van de groep van uitstromers bestaat uit deelnemers die zijn verhuisd, aan een studie zijn begonnen of om overige redenen niet meer uitkeringsgerechtigd zijn. Sinds het begin van het experiment zijn daarnaast slechts 16 deelnemers uit eigen beweging gestopt met het experiment. Daarbij gaat het om deelnemers voor wie het invullen van vragen- en feedbackformulieren een te hoge psychische belasting vormde – bijvoorbeeld vanwege de gezondheidssituatie -  en vinden dat zij weinig overhouden aan het experiment.

 

Hogere uitstroom in experimenteergroepen

Uit een meting die de gemeente na 15 maanden experimenteerde uitvoerde, blijkt dat de uitstroom naar werk hoger is binnen de experimenteergroepen dan bij de controlegroep. Eind 2018 had 11 procent van de controlegroep betaald werk gevonden. In de groep die extra begeleiding krijgt, lag dit percentage toen op 16,8 procent. In de groep die meer zelfregie krijgt was de uitstroom 17,8 procent. Het verschil tussen de controlegroep en de bijverdiengroep (die verder de standaardbehandeling krijgt) is kleiner. Van de bijverdiengroep vond 11,7 procent werk.

 

Bijna 30 procent bijverdiengroep werkt parttime

Deze groep, die 50 procent van haar bijverdiensten mag houden tot een maximum van 199 euro, heeft het vaakst een aanvulling op het inkomen vanuit parttime werk. Bijna 30 procent van de bijverdiengroep maakte eind 2018 gebruik van de extra mogelijkheden. Dat percentage lag in de controlegroep rond de 20 procent. In de zelfregiegroep en de groep met extra begeleiding werkt ongeveer 17 procent parttime.

 

Bevestiging

Wethouder Dennis Gudden (Participatiewet, D66) meldt dat hij in de resultaten een bevestiging ziet van zijn fiducie in een andere aanpak de Participatiewet. ‘We zien dat we mensen met een aanpak vanuit vertrouwen heel goed kunnen ondersteunen naar werk. En we zien ook dat meer mensen parttime werken gaan wanneer ze meer mogen houden van wat ze verdienen.’ Gudden zegt de resterende duur van het experiment en het onderzoek optimistisch tegemoet te zien.

 

Beïnvloeding voorkomen

Wageningen is de enige van de zes experimenteergemeenten (waaronder ook Deventer, Groningen, Nijmegen, Tilburg en Utrecht) die tussenrapportages uitbrengt. In de andere gemeenten worden de tussenresultaten nog even geheim gehouden om te voorkomen dat deelnemers hierdoor worden beïnvloed. Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) verlengde de termijn van de vertrouwensexperimenten onlangs met drie maanden. Daarmee moet voorkomen worden dat een eventuele teleurstelling bij deelnemers over het aflopen van het experiment de antwoorden op de laatste vragenlijsten inkleuren.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bob Oosterhout (Vrijwilliger DA werkloos) op
Hoeveel van deze 55 die werk hebben gevonden hebben een vaste baan en geen 0 uren contract. Wat is het gemiddelde uurloon dat zij krijgen voor de verkregen banen. Krijgen zij nog ondersteuning nadat zij een baan hebben gekregen. Het verkrijgen van werk moet niet alleen gericht zijn op kwantiteit maar ook op kwaliteit hebben zij met het verkrijgen van deze baan ook een betere toekomst en hebben zij uitzicht op een verbetering van hun situatie. Werk is een middel en geen doel men moet ook perspectief op verbetering van hun leef omstandigheid hebben door te werken.
Door René Blom (Werkzoekende in Rotterdam) op
Mooi resultaat en een bevestiging dat dit goed mogelijk is met vetrouwen in de werkzoekenden. Dit zal m.i ook zeker de wederzijdse bejegening ten goede komen. Vaak zijn dit goede ideeën die niet doordruppeken tot de uitvoering. Ik hoop dat de overige gemeenten die meedoen met dit experiment dezelfde positieve ervaringen zullen hebben.
Gemeente Rotterdam hier kunnen jullie nog wat van leren.