of 59147 LinkedIn

Raad verbiedt korten bijstand vanwege zorgrelatie

Ongehuwd samenwonenden, waarvan de een voor de ander zorgt, mogen niet zonder meer als stel worden beschouwd. De uitkering van de een mag dan ook niet zonder meer worden geschrapt als de ander voldoende inkomsten heeft. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep op dinsdag 6 december bepaald.

Ongehuwd samenwonenden, waarvan de een voor de ander zorgt, mogen niet zonder meer als stel worden beschouwd. De uitkering van de een mag dan ook niet zonder meer worden geschrapt als de ander voldoende inkomsten heeft. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep op dinsdag 6 december bepaald. 

Zorgovereenkomst

De zaak werd aangespannen door een vrouw die door herseninfarcten in een rolstoel is  beland. Zij huurt een kamer bij een kennis, die haar verzorgt. De vrouw leeft van een bijstandsuitkering en heeft een persoonsgebonden budget voor de zorg die zij nodig heeft. . Met de kennis heeft zij een zorgovereenkomst. Hij verzorgt de vrouw en zijn salaris wordt betaald uit haar pgb.

Broers en zussen
Volgens de gemeente voert zij een gezamenlijke huishouding met de kennis. Daarom geldt voor hen de bijstandsnorm voor gehuwden. Omdat de man inkomsten ontving die hoger waren dan de gehuwdennorm, heeft de vrouw volgens de gemeente geen recht meer op een bijstandsuitkering. Volgens de wet is er een verschil tussen samenwonende bloedverwanten in de tweede graad, zoals broers en zussen, en andere samenwonenden. Als een van hen intensieve zorg aan de ander verleent, worden broers en zussen niet als gehuwd aangemerkt. Andere samenwonenden wel.

 

Geen familieband

De Raad concludeert dat er geen goede redenen zijn die deze ongelijke behandeling kunnen rechtvaardigen. Daarbij heeft de Raad ook oog gehad voor het feit dat in de huidige tijd deze zorg niet alleen wordt verleend door familieleden, maar ook regelmatig door anderen, met wie geen familieband bestaat.

 

Cassatie
De gemeente moet nu een nieuwe beslissing nemen en mag in dit geval niet uitgaan van een gezamenlijke huishouding. Tegen de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep kunnen partijen nog wel cassatie instellen bij de Hoge Raad.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door hoekstra (ambenaar) op
@m.j. kappers: dit is niet 'oud denken' maar spiksplinter 'nieuw denken' van dit kabinet. In de eeuwige jacht op misbruik en de doorlopende zoektocht naar nieuwe manieren om het mensen met een bijstandsuitkering het leven zou zuur mogeijk te maken is dit bedacht en aangescherpt door dit kabinet en onder toeziend en goedkeurend oog van de Tweede Kamer.
Door Koelhuis (Zorgverleener) op
Dit is een mooie uitspraak maar alleen voor bijsatnd maar de fiscus en andere instanties zullen blijven aanhouden dat als men samen op 1 adres staat ingeschreven men een gezamelijkhuishouden heeft c/q partner van elkaar bent zou het mooi vinden asl zorgverleeners die via een zorg overeenkomst 24 uur per dag 365 dagen per week zorg verleenen aan een persoon of het nu betaald word via het wmo of via de wlz moet geen onderscheid maken zou juist heel gustig zijn daar ik met de fiscus ruzie heb ze zien mij en mijn client als partners terwijl voor de huru toeslag losgekopeld zijn maar tja zorg toeslag kan niet en ga zo maar door ik zal zeker dit mee pakken in een brief aan de fiscus en me op deze uitspraak gaan beroepen en ens kojken wat ze doen als ze het niet doen dan gang naar de rechter en dan niet alleen voor me zelf maar voor alle andere die in het zelfde schuitje zitten
Door Ernst (beschouwer) op
Bij een gemeenschappelijke huishouding is er normaliter sprake van wonen op hetzelfde adres, financiële verstrengeling en wederzijdse zorg. Dat wederzijdse lijkt me hier te ontbreken
Door M.J. Kappers op
Broers en zussen kúnnen niet met elkaar gehuwd zijn. Het is verbazend dat de wet zomaar "het gehuwd zijn" toedicht aan mensen die dat complex van verplichtingen niet willen. Is dat niet oud denken en in strijd met het Europees verdrag van de rechten van de mens?
Door t. faber op
Volgens mij is de berichtgeving door de redactie niet juist dan wel onvolledig. Volgens deze berichtgeving zouden andere samenwonenden - niet broer en zus zijnde - in geval van mantelzorg door de wet als gehuwd worden aangemerkt. Dat zou in dit geval betekenen, dat de rechter, i.c. de Centrale Raad van Beroep, met zijn uitspraak de wet terzijde heeft geschoven. Dit lijkt mij juridisch niet mogelijk. De rechter is te allen tijde aan de wet gebonden. De rechter zal dus slechts uitspraak kunnen doen binnen de grenzen die de wet in voorkomend geval stelt en slechts kunnen verwijzen naar de exclusieve bevoegdheid van de wetgever om deze wetgeving te veranderen.
Door Alexander (oud-raadslid) op
Mooie uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Individuele omstandigheden worden hier gewogen en zo hoort het ook. Geen gehoor wordt gegeven aan het simpelweg boekhouden dat bleek uit het besluit van de gemeente .