of 59794 LinkedIn

Meer gebruik van data-analyse in handhaving sociaal domein

Overheden moeten meer en effectiever gaan handhaven in het sociaal domein met behulp van data-analyse, laten minister Wouter Koolmees (D66) en staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (VVD) weten in een Kamerbrief over de handhavingskoers 2018-2021.

Overheden moeten meer en effectiever gaan handhaven in het sociaal domein met behulp van data-analyse, laten minister Wouter Koolmees (D66) en staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (VVD) weten in een Kamerbrief over de handhavingskoers 2018-2021. Er wordt ook meer geïnvesteerd in gedragsonderzoek om fraude te voorkomen.

Risico-gericht werken

In de Kamerbrief, die de handhaving over de gehele breedte van de sociale zekerheid betreft, worden drie hoofdlijnen uiteengezet; het versterken van de handhavingsketen, effectief gebruik van data-analyse en het maken van goede afspraken met andere landen en Europese instanties. Met behulp van betere toepassing van data-analyse hopen Koolmees en Van Ark er niet alleen voor te zorgen dat uitkeringsgerechtigden de pakkans bij fraude te vergroten, maar ook om de preventie te verbeteren. ‘Data-analyse ondersteunt het risico-gericht werken’, staat in de Kamerbrief. ‘Dat betekent dat de uitvoering gericht kan zijn op benadering van thema’s en groepen waar de risico’s het grootst zijn.’

 

Betere samenwerking vermogens- en inkomensonderzoek

Voor vermogensonderzoek in het buitenland onderzoekt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid momenteel welke beleidsmatige, bestuurlijke en juridische mogelijkheden er zijn om onder meer gemeenten beter te ondersteunen. Daarnaast willen Koolmees en Van Ark de samenwerking met andere landen verbeteren voor inkomens- en vermogensonderzoek, waarbij de maandag getekende samenwerkingsovereenkomst tussen Nederland en België als voorbeeld wordt genoemd.

 

2,5 miljoen voor ketensamenwerking met gemeenten

Om de interventieteams van individuele gemeenten in samenwerking met landelijke handhavingspartners (onder meer de Belastingdienst, UWV, SVB, openbaar ministerie en politie) beter te ondersteunen wordt tot en met 2021 tweeënhalf miljoen euro per jaar extra beschikbaar gesteld. Die samenwerkingen zijn volgens Koolmees en Van Ark ‘in de praktijk succesvol’.

 

2 miljoen voor onderzoek naar gedragsgerichte interventies

Voor effectievere handhaving wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de gedragsgerichte interventies. Voor dit onderzoek, waarbij de nadruk op preventie zal liggen, wordt tot en met 2019 twee miljoen euro vrijgemaakt. Het ministerie beoogt met gedragsgerichte interventies handen en voeten te geven aan de aanbevelingen in het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) ‘Weten is nog geen doen: een realistisch perspectief op redzaamheid’. Daarin werd aangeraden meer te doen met gedragswetenschappelijke kennis. Divosa-voorzitter Erik Dannenberg reageert op de Divosa-website dan ook positief op de door het ministerie aangekondigde koers en noemt de plannen van Koolmees en Van Ark ‘realistisch en pragmatisch’. Volgens hem geeft het kabinet hiermee meer aandacht aan preventie, waardoor de handhaving ‘meer in evenwicht’ komt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door En zo gaan we eindigen (Een groot deel gebeurt ook al vaak onzichtbaar in NL) op
23 miljoen Chinezen mogen niet meer reizen omdat ze te weinig ‘punten’ hebben

De Chinese overheid heeft in 2018 in totaal 23 miljoen burgers verboden een trein- of vliegticket te kopen. De Chinezen in kwestie hadden een te lage score in het ‘sociaal kredietsysteem’, waarbij elke burger een bepaald aantal punten krijgt afhankelijk van zijn gedrag.


Bron: Het Laatste Nieuws


Volgens een overheidsrapport konden 17,5 miljoen mensen vorig jaar geen vliegticket kopen en nog eens 5,5 miljoen anderen kregen een verbod opgelegd om een ticket voor een hogesnelheidstrein te kopen. In 2017 ging het ‘nog' maar om 6,15 miljoen mensen die geen vlucht meer konden boeken.

Het ‘sociaal kredietsysteem’ werd in 2013 geïntroduceerd en moet volgend jaar volledig operationeel zijn. De voorbije jaren werden de eerste experimenten uitgevoerd, en het systeem wordt steeds verder en op steeds meer plaatsen in het land uitgerold. Elke Chinees zal een score krijgen, die naargelang zijn gedrag kan stijgen of dalen.

Bedoeling is volgens de Chinese president Xi Jinping betrouwbaar gedrag te belonen en ‘onaangepast' gedrag te bestraffen. In de woorden van de overheid zullen ,,de betrouwbaren mogen gaan en staan waar ze willen en zullen de onbetrouwbare mensen geen stap kunnen zetten.” ,,Eens onbetrouwbaar, altijd ingeperkt”, luidt de leuze.

Wie in China op de trein rookt of zonder ticket reist, krijgt naast een boete ook een slechte score in het sociale kredietsysteem.

Gezichtsherkenning
‘Onaangepast' gedrag kan bijvoorbeeld zijn het niet of niet op tijd betalen van belastingen, roken in de trein, verkeersovertredingen begaan, drugs gebruiken of je hond niet aan de riem houden tijdens het uitlaten of wandelen. Overtredingen worden op verschillende manieren geregistreerd. Steeds vaker gaat dat automatisch. Zo wordt er al geruime tijd geëxperimenteerd met camera's met gezichtsherkenning bij zebrapaden die registreren wanneer iemand door het rood wandelt.

China telde vorig jaar zo’n 170 miljoen beveiligingscamera’s, maar de overheid wil dat aantal meer dan verdrievoudigen tegen 2020. Dat zou dan ongeveer neerkomen op bijna één camera per twee burgers. Ook worden steeds meer databanken en sociale media-accounts aan elkaar gekoppeld, zodat er geen ontsnappen meer is aan controle.

Wie onder een bepaald puntenaantal zakt, kan op verschillende manieren bestraft worden. Zo krijgen ‘onbetrouwbare' burgers minder snel toegang tot een lening of verzekering, mogen ze niet meer solliciteren voor bepaalde overheidsfuncties of wordt hun internetsnelheid aan banden gelegd. Hun kinderen kan de toegang ontzegd worden tot de beste scholen. Wie goed scoort, krijgt juist sneller toegang tot leningen, banen, vastgoed of een goede school voor zijn kinderen.

Kritiek voor dovemansoren
Kritiek op het systeem is er genoeg, maar dat lijkt de Chinese communistische overheid er niet van te weerhouden door te zetten met het systeem.

In Nederland kennen we dit ook allemaal echter iets milder, een fluwelen dictatuur tot nu toe.
Door Prachtige pensioen regelingen bij de fiscus (Ambtenaren kunnen er ook wat mee hoor) op
kijk maar naar de prachtige "legale" pensioen regelingen bij de fiscus
Door Daan op
Nu wordt voorzien dat de rijkste 1% van de wereld over 10 jaar 66% van alle vermogen heeft, en in staat is om dat weg te sluizen naar belastingparadijzen, is het natuurlijk zaak om extra streng te handhaven op de overgebleven 99% aan armoedzaaiers. Zij zullen met hun karige 33% immers moeten voorzien in de gemeenschapskosten.

Goed om te zien dat die 99% zich graag uiteen laat spelen door de 1%.