of 64740 LinkedIn

Haagse aanpak arbeidsmarkt voortvarend

De gemeente Den Haag heeft eerder dan verwacht haar doelstellingen voor de lokale arbeidsmarkt bereikt. In de laatste vier jaar zijn er 10.000 banen bijgekomen in de Hofstad. Ongeveer 17.000 Hagenaren verruilden in dezelfde tijd de bijstand voor werk of een opleiding.

De gemeente Den Haag heeft eerder dan verwacht haar doelstellingen voor de lokale arbeidsmarkt bereikt. In de laatste vier jaar zijn er 10.000 banen bijgekomen in de Hofstad. Ongeveer 17.000 Hagenaren verruilden in dezelfde tijd de bijstand voor werk of een opleiding.

Situatie 2014 weinig rooskleurig

Toen het huidige college aantrad in 2014 was de situatie aanzienlijk minder rooskleurig. In het vierde kwartaal van dat jaar bereikte de werkloosheid een hoogtepunt met 11,6 procent. Tussen 2009 en 2014 waren mede door de economische crisis 19.000 Haagse banen weggevallen. Daarop zette het gemeentebestuur in op het stimuleren van het midden- en kleinbedrijf, het verbeteren van de kenniseconomie en de internationale concurrentiepositie en maatregelen om meer jongeren, 50-plussers en arbeidsgehandicapten aan het werk te krijgen.

 

Aanbestedingsbeleid

Wat dat laatste betreft, heeft Den Haag afgelopen jaar meer vooruitgang geboekt dan beoogd; De 3.000 banen die er eind 2017 moesten zijn voor de onderkant van de arbeidsmarkt, zijn er 3.752 geworden. Maar liefst 2.515 van die banen zijn tot stand gekomen doordat de gemeente in haar aanbestedingsbeleid de voorwaarde opnam dat opdrachtnemers Haagse werklozen in dienst moeten nemen. Voor langdurig werklozen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt waren afgelopen december in totaal 940 zogeheten STiP-banen gerealiseerd. Met 134 beschutte werkplekken is de stad eveneens goed op weg om de gewenste 200 plekken te halen. Voormalig staatssecretaris Klijnsma had Den Haag verplicht aan het eind van 2017 tenminste 90 beschutte werkplekken te hebben. Den Haag is ook bezig haar achterstand in het realiseren van de banenafspraak in te halen. Afgelopen jaar zijn er in dat kader 459 banen bijgekomen, wat het totaal op 810 van de nagestreefde 1.600 brengt.

 

Daling aantal bijstandsgerechtigden

Volgens wethouder Rabin Baldewsingh (sociale zaken en werkgelegenheid, PvdA) zijn de doelstellingen gerealiseerd dankzij de aantrekkende conjunctuur en voornamelijk incidentele investeringen door de gemeente. Volgens Baldewsingh is er sinds de afgelopen maanden ook weer sprake van een absolute daling van het aantal Haagse bijstandsgerechtigden. Afgelopen jaar begonnen 6.134 bijstandsgerechtigden (waarvan 2.260 jongeren) aan een nieuwe baan of opleiding.

 

Toekomst

De voorspelde bevolkingsgroei in de stad en de scheefgroei tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt vereisen volgens het college dat de gemeente blijft investeren in duurzame groei van de lokale arbeidsmarkt. Zo wil het bestuur dat er komende jaren geïnvesteerd wordt in een sterker aanbod in onderwijs voor de onderkant van de arbeidsmarkt op het gebied van taal, digitale vaardigheden en vakvaardigheden. Dat geldt ook voor de zorg- en de bouwsector, waarin komende jaren een krapte wordt verwacht. Ook moet er worden nagedacht aan een passend baanaanbod voor langdurig werklozen met het oog op de toenemende digitalisering en robotisering. Den Haag wil verder met de arbeidsservicepunten in wijken om mensen via het netwerk in de eigen omgeving aan werk te helpen.

 

Met vereende krachten

Wethouder Baldewsingh is erg opgetogen over de cijfers. ‘Dit is fantastisch nieuws. We zijn vanuit een erg vervelende situatie zeer ambitieus aan de slag gegaan en het is ons met vereende krachten gelukt om heel veel mensen aan het werk te helpen. Ik ben er onder meer heel trots op dat we de instroom van jongere werklozen afgelopen twee jaar met 42 procent hebben teruggebracht, mede dankzij de servicepunten arbeid die we in de wijken hebben geplaatst. Het doet me ook goed om te zien dat we de bijstandstrend hebben gebroken nu er langer dan drie maanden een substantiële daling van het aantal bijstandsgerechtigden is.’ Baldewsingh heeft er alle vertrouwen in dat de ambities voor beschut werk, waarin Den Haag landelijk koploper is, eind dit jaar gerealiseerd zijn. Hij erkent dat het nog moeizaam gaat met het realiseren van de banenafspraak. ‘Dat is in het hele land het geval, maar gelukkig hebben we met de STiP-banen al bijna duizend mensen uit dezelfde doelgroep bereikt.’ Baldewsingh is in het bijzonder dankbaar naar de opdrachtnemers van de gemeente die Haagse werklozen in dienst hebben genomen. ‘Zij waren bereid in een moeilijke situatie ook hun verantwoordelijkheid te nemen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.