of 59082 LinkedIn

Gemeenten rekenen op extra vragen 3D’s

De komende tijd rekenen gemeenten op veel extra vragen van burgers over veranderingen in het sociale domein. Naar verwachting zal aanvankelijk de drukte toenemen, nu donderdag de landelijke publiekscampagne dezorgverandertmee.nl de lucht in is gegaan.

Gemeenten rekenen de komende tijd op veel extra vragen van burgers over veranderingen in het sociale domein. Naar verwachting zal aanvankelijk de drukte toenemen, nu donderdag de landelijke publiekscampagne dezorgverandertmee.nl de lucht in is gegaan. 

Later dan de bedoeling

De campagne ging later van start dan de bedoeling was. Volgens een woordvoerster van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is dat omdat staatssecretaris Van Rijn de voorlichting over de decentralisaties eerst ‘vanuit gezamenlijkheid’ wilde bespreken met de verantwoordelijke wethouders, tijdens een tournee door het land. Zijn rondreis is gisteren in Mijdrecht afgesloten.


Eigen offensief

Veel gemeenten hebben de landelijke campagne niet  afgewacht en hun eigen informatieoffensief  in gang gezet, al dan niet gebruik makend van door het rijk of gemeentekoepel VNG aangereikte voorbeeldteksten, Q&A’s en communicatiehandreikingen. Ook de Wmo-loketten zijn in veel plaatsen voorbereid op extra (fysieke) toestroom.


Campagneteam

In de Hoeksche Waard bijvoorbeeld is eind vorige maand een regionale campagne gelanceerd. Een website geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Een campagneteam gaat in gesprek met inwoners. Het Wmo-loket beantwoordt niet alleen vragen over maatschappelijke ondersteuning, maar ook over jeugdhulp en participatie.


Inloopbijeenkomsten

In het Groningse Bellingwedde figureren vrijwilligers in een voorlichtingscampagne. Verder zijn alle dorpsbewoners uitgenodigd voor een ‘informatiebijeenkomst in theatervorm’. Het Drentse Borger-Odoorn organiseert deze en de komende maanden ‘inloopbijeenkomsten’. En Helmond en de overige Peelgemeenten sturen alle inwoners met een indicatie voor begeleiding en dagbesteding een persoonlijke brief die uitlegt wat veranderingen voor hen betekenen en waar zij terecht kunnen met vragen.


Goed voorbereid

Een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de indruk dat gemeenten zich goed hebben voorbereid. ‘Medewerkers van klantcontactcentra zijn extra getraind om adequaat antwoord te geven op vragen over de naderende veranderingen’, zegt hij. ‘De systemen zijn gevuld met de informatie die nu bekend is. Er zullen heus vragen komen waarop medewerkers nu in detail nog geen antwoord op kunnen geven. Maar dat is begrijpelijk, want we zitten nog midden in het proces.’ Geen ramp volgens hem: ‘Gemeenten kunnen vraagstellers wijzen op het overgangsrecht dat in 2015 geldt voor inwoners die nu al zorg ontvangen en aangeven wanneer informatie wel beschikbaar komt.’ Verder zijn er zorgverzekeraars, uitvoeringsinstanties en gemeenten die hun cliënten vertellen wat er in de persoonlijke situatie verandert.


Extra aandacht

Juist in de beginfase van het gedecentraliseerde stelsel kan volgens VWS extra aandacht voor cliënten bijdragen aan het wegnemen van onrust. Via advertenties in dagbladen, radio- en tv-spotjes, websites en sociale media worden daarom de veranderingen onder de aandacht gebracht. De landelijke campagne duurt tot eind dit jaar.


Onrust

Volgens seniorenorganisatie ANBO is een groot deel van de Wmo-gebruikers ongerust over de veranderingen. De bezorgdheid betreft meestal de vraag of ze nog (voldoende) huishoudelijk hulp krijgen, of ze ondersteuning zelf moeten betalen en of ze vrienden of familie moeten inschakelen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Mark de Vries (betrokken burger) op
En inwoners verwachten goede antwoorden. Gezien alle onduidelijkheid hoop ik dat de ambtenaren voldoende 'in handen' krijgen om vraagtekens weg te nemen.
Combinatie van de juiste kennis en vaardigheden.