of 65101 LinkedIn

Gemeenten laaiend over schrappen persoonlijke verzorging uit Wmo

Hoewel nog niet duidelijk is of persoonlijke verzorging per 2015 niet onder verantwoordelijkheid van gemeenten (Wmo) komt te vallen, zijn wethouders laaiend. Diverse wethouders vinden dat gemeenten dit niet over hun kant  kunnen laten gaan.

Gemeenten zijn ‘onaangenaam verrast’ over berichten dat persoonlijke verzorging per 2015 hoogstwaarschijnlijk niet aan gemeenten, maar aan zorgverzekeraars wordt overgedragen. Wethouders staan op hun achterste poten. Zij willen dit niet over hun kant laten gaan. De beoogde extra besparing van 100 miljoen euro wordt bovendien door gemeentekoepel VNG in twijfel getrokken.

Verkeerde beweging

Dit blijkt uit reacties van wethouders van de G32 en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). ‘Ik ben zeer verrast door het bericht en kan het ook niet geloven’, laat de Zaanstadse wethouder Corrie Noom, tevens voorzitter van de sociale pijler van de G32, desgevraagd weten. Wethouders van de G32 spreken over een ‘verkeerde beweging’.

 

Boterzacht

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft ‘met verbazing kennis genomen’ van de berichtgeving dat het rijk met de overheveling van de persoonlijke verzorging naar zorgverzekeraars in plaats van naar gemeenten 100 miljoen euro meer zou kunnen besparen. De gemeentekoepel betwijfelt of er zoveel kan worden bespaard en stelt bovendien dat er te veel nadelen aan dit plan kleven. Staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA) laat via zijn woordvoerder weten dat er nog geen besluit is genomen.

 

Geen maatwerk

‘Als die knip tussen Wmo en begeleiding aan de ene kant en persoonlijke verzorging en verpleging aan de andere kant wordt aangebracht, kunnen we als gemeenten geen maatwerk leveren’, verduidelijkt Noom. Van een integrale benadering van mensen met een brede zorgvraag is dan evenmin sprake. En juist dat vinden gemeenten van belang. Als die knip er onverhoopt toch komt, moeten mensen bij verschillende loketten aankloppen.

 

Onderzoek

De G32 hoopt dan ook van harte dat staatssecretaris Van Rijn bij zijn aanvankelijke plan blijft om zowel begeleiding als persoonlijke verzorging vanuit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) naar gemeenten te decentraliseren. Uit eerder onderzoek, uitgevoerd door Bureau HMM in opdracht van de G32, kwam naar voren dat de groep mensen dat een beroep doet op de Wmo, begeleiding en persoonlijke verzorging ‘groter is dan de combinatie persoonlijke verzorging en verpleging’, aldus Noom.

 

Gezamenlijke actie

Noom snapt niet dat staatssecretaris Van Rijn de knip serieus overweegt. ‘Juist hij is warm voorstander van een integrale aanpak bij de hulp aan gezinnen.’ De G32 inventariseert nu of beide argumenten om persoonlijke verzorging naar de Wmo over te hevelen (maatwerk en integrale benadering) nog steeds breed worden gedragen. Morgen wordt, in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), besloten welke gezamenlijke actie wordt ondernomen. Noom denkt daarbij onder meer aan brief aan de staatssecretaris waarin nogmaals de argumenten op een rij worden gezet.

 

Meer knippen

De VNG vreest dat, als het plan doorgaat, de burgers via premieverhoging van de zorgverzekeraars opdraaien voor de ‘winst’ van het rijk. Daarnaast kijken gemeenten in samenhang en breder naar zorgvragen van mensen. Huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, begeleiding en vervoersvragen kunnen via de Wmo worden opgepakt. Zorgverzekeraars leveren slechts verpleging. ‘Zo zorgt de overheveling van de persoonlijke verzorging naar zorgverzekeraars niet voor mínder knippen maar juist voor méér knippen in de zorg’, aldus de VNG. En meer verschillende loketten voor de burger.

 

Geen vaststaand feit

In alle toonaarden wordt vandaag ontkend dat de persoonlijke verzorging vanaf 2015 door zorgverzekeraars en niet door gemeenten wordt uitgevoerd. ‘Dat is geen vaststaand feit. Met de brancheorganisaties in de zorg vinden inderdaad oriënterende gesprekken plaats over de invulling van de nieuw aanspraak thuisverpleging voor mensen die veel zorg thuis nodig hebben. Dit heeft de staatssecretaris al eerder in zijn hoofdlijnenbrief over de hervorming van de langdurige zorg van mei aan de Tweede Kamer gemeld. Verder loopt de staatssecretaris daar niet op vooruit’, laat woordvoerder Fouzia Kassi van staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA) desgevraagd weten. Ze kon niet aangeven wanneer er duidelijkheid komt.

 

Voorstander

Ook volgens patiëntenfederatie NPCF en de koepel van zorgondernemers ActiZ is nog ‘geen sprake van een akkoord over het al dan niet overhevelen van persoonlijke verzorging naar de gemeente’. ‘Het is nog niet zo ver, met goede afspraken en acceptabele kosten’, aldus directeur Wilna Wind van de NPCF. De patiëntenfederatie en ActiZ zijn hier wel sterk voorstander van.


 

 

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door W.F.Willems (raads-pensionaris) op
Meneer de Vries, wanneer houden we nu eens op met dat sociologisch geneuzel over 1e en 2e lijn, behoudens stratificaties heeft dat vak voor de mensheid niets opgeleverd.POH-GGz is gewoon een gevolg van disfunktionerende Riaggs, 25 jaar ambulanterfanten en anderen de kastanjes uit het vuur laten halen.Daarom staat in Emmen ook de eerste MFE: ik had het weer eens goed gezien in 1979.
Door Bernard de Vries Robles op
Hebben de gemeenten wel zicht op wat de klant nodig heeft? Als je BIG handelingen thuis nodig hebt en verder lichaamsgebonden zorg dan wil je toch niet door twee partijen geholpen worden? Natuurlijk hebben gemeenten met HH en begeleiding en het hele sociale domein een breder zicht op de burger. Maar als we er nu van uitgaan dat de (wijk)verpleging in samenspraak met de eerstelijns voorziening van de huisarts tot stand komt dan hebben gemeenten toch een unieke kans om de samenwerking met de eerstelijn te verstevigen. (En dat is ook met PV bij de gemeente nodig!)
Bovendien we gaan toch ook de basis GGZ en POH-GGZ bij de zorgverzekering onderbrengen? Verder hebben we in de zorgverzekeraars al een ervaren inkooppartij. Gemeenten moeten die expertise nog opbouwen. Volgens mij voldoende argumenten om voor onderbrengen in ZVW te pleiten.
Door Pierre op
Bestuurlijke verstrikking ten top. Wat een onbegrijpelijke houding van die wethouders. Ze zouden een borrel moeten nemen op de waarschijnlijk goede afloop! Als ze hierover boos zijn,zonder dat ze uberhaupt beeld hebben hoeveel geld er komt en wat het gaat kosten, zijn ze dan wel geschikt voor hun job?