of 63908 LinkedIn

Gemeente, ga langs bij afhakers schuldhulpverlening

De wijkteams en de Kredietbank moete Rotterdammers die aankloppen voor schuldhulp actiever en individueel gaan benaderen. Dat beveelt de gemeentelijke ombudsman Anne Mieke Zwaneveld aan in haar rapport over de stand van zaken van de schuldhulpverlening in de Maasstad.

De wijkteams en de Kredietbank moeten Rotterdammers die aankloppen voor schuldhulp actiever en individueel gaan benaderen. Dat beveelt de gemeentelijke ombudsman Anne Mieke Zwaneveld aan in haar rapport over de stand van zaken van de schuldhulpverlening in de Maasstad.

Lange weg naar hulp

In haar rapport buigt Zwaneveld zich over de vragen hoe de gemeente omgaat met afhakers en of de toegang goed georganiseerd is. Ook wilde zij weten of de Kredietbank Rotterdam voldoende is toegerust voor de uitvoering van haar taken en of er sprake is van een voldoende professioneel en uniform kwaliteitsniveau bij de wijkteams. Met betrekking tot de eerste vraag constateert Zwaneveld dat mensen met schuldenproblemen een lange weg moeten afleggen tot zij worden een aanvraag kunnen doen bij schuldhulpverlening en dat mensen in dat proces regelmatig vroegtijdig afhaken. In sommige wijken worden deze mensen, bijvoorbeeld als zij na een eerste gesprek niet meer komen opdagen, opgebeld of thuis bezocht door het Expertiseteam Financiën. Zwaneveld vindt dat die aanpak over het hele werkgebied zou moeten worden uitgerold.

 

Privacy cliënten beter waarborgen

De Kredietbank Rotterdam heeft inmiddels voldoende geld en personele capaciteit, constateert Zwaneveld ook. Wel is de werkdruk er nog hoog. Ook viel haar op dat cliënten hun verhaal vaak in open ruimtes moeten doen tegenover hulpverleners. Aanbevolen wordt dan ook om gesloten wacht, spreek-, en werkruimtes in te richten om de privacy van cliënten beter te waarborgen. Hoewel er bij de wijkteams volgens Zwaneveld voldoende áándacht is voor een uniforme werkwijze, komt dat in de hulpverlening aan schuldenaars nog niet altijd tot uiting. Dat geldt dan – net als bij veel andere wijkteams in Nederland - vooral voor de registratie. De ombudsman raadt dan ook aan voortaan altijd tenminste de hulpvraag en de vervolgstappen die daarop worden genomen te registreren.

 

Bereik onder jongeren onvoldoende

Tot slot constateert Zwaneveld dat het bereik van het gemeentelijk schuldenbeleid onder jongeren nog niet voldoende is. De gemeente lanceerde onlangs het uitvoeringsplan Reset Rotterdam, waarmee meer aandacht naar deze doelgroep moet uitgaan. Zwaneveld kondigt aan dat zij dat plan komende jaren nauwgezet blijft volgen.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.