of 64120 LinkedIn

Driejarig overgangsregime jeugdzorg nodig

Gemeenten moeten de huidige jeugdzorgaanbieders drie jaar budgetgarantie geven. Hiervoor pleit Jeugdzorg Nederland. Zij denkt daarbij aan 80 procent van het huidige budget in 2015, 70 procent in 2016 en 60 procent in 2017. Als dat niet gebeurt, komt de continuïteit van jeugdzorg in gevaar.

Er moet een driejarig overgangsregime worden ingesteld om de continuïteit van jeugdzorg te garanderen en te voorkomen dat instellingen ‘omvallen’. Dat kan via afspraken over de afbouw van gegarandeerde budgetgarantie met de huidige jeugdzorgaanbieders.

Desastreus

Als budgetgarantie zou voor 2015 80 procent van het huidige budget moeten worden afgesproken, voor het jaar daarna 70 procent en in 2017 60 procent. Hiervoor pleit Jeugdzorg Nederland naar aanleiding van haar eerste analyse van de regionale transitiearrangementen (rta’s). Die pakken volgens de branchevereniging voor jeugdzorgorganisaties ‘desastreus’ uit.

 

Prefered supplier

Een andere mogelijkheid is om bestaande aanbieders als eerste de mogelijkheid te geven – via prefered supplierschap – een aanbod te doen als gemeenten aan de slag willen met vernieuwende vormen van jeugdzorg. Als de huidige aanbieders de gewenste zorgvernieuwing niet kunnen leveren, staan gemeenten vrij de boer op te gaan.

 

Vernieuwing

Dat betekent niet de jeugdzorginstellingen de komende jaren alles bij het oude willen laten, benadrukt woordvoerder Stijn Verbruggen van Jeugdzorg Nederland. Binnen de budgetgarantie zal aan de transformatie worden gewerkt. ‘Het gaat er vooral om dat instellingen weten waar ze de komende jaren aan toe zijn.’ De contracten met de provincies, die tot 2015 verantwoordelijkheid zijn voor een groot deel  van de jeugdzorg, zijn per 31 december 2014 opgezegd. Verbruggen: ‘Er liggen nog nergens nieuwe inkoopcontracten.’

 

Te vrijblijvend

In de verplichte regionale transitiearrangementen zouden afspraken moeten worden vastgelegd over de zorgcontinuïteit vanaf 2015, maar dat is in het gros van de regionale plannen niet het geval, stelt Jeugdzorg Nederland. Meer dan tweederde van de plannen gaat alleen over 2015. De rta’s zijn bovendien veelal intenties in plaats van harde afspraken. Het leeuwendeel van de plannen zijn in de ogen van Jeugdzorg Nederland ‘te vrijblijvend’ en bieden 'geen oplossing voor belangrijke knelpunten’.

 

Massaontslagen

Door alle jeugdzorgregio’s wordt fors – oplopend tot 25 procent − bezuinigd, stelt de brancheorganisatie op basis van haar analyse van de rta’s. Die bezuinigingen zijn volgens Jeugdzorg Nederland mede ingegeven door de onzekerheid van gemeenten over het beschikbare budget voor 2015. De zorgaanbieders worden gedwongen die risico’s op te vangen. Dit veroorzaakt forse krimp bij de organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp en de Bureaus Jeugdzorg en zal leiden tot massaontslagen en faillissementen.

 

Eerste Kamer

Jeugdzorg Nederland roept het kabinet op om met aanvullende regelgeving te komen om partijen tot meerjarige afspraken te verplichten. Volgens Verbruggen is dat mogelijk, ondanks het feit dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met de Jeugdwet. Waarschijnlijk besluit de Eerste Kamer morgen wanneer de senaat de wet behandelt. Dat gebeurt mogelijk niet meer dit jaar. Een dergelijke vertraging vindt Jeugdzorg Nederland onwenselijk ‘gelet op de vele stappen die nog moeten worden gezet’.

 

Eindoordeel

De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) onder leiding van voorzitter Leonard Geluk komt naar verwachting morgen met zijn eindoordeel over de rta’s van de 41 jeugdzorgregio’s.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Frits van Vugt (adviseur/onderzoeker sociale domein) op
Het garanderen van een bepaald budget voor een termijn van 3 jaar is geen oplossing voor het probleem. Landelijk zijn er tendensen dat residentiële plaatsen afnemen (in Utrecht 15% in één jaar tijd). Als gevolg van de transitie en transformatie in de jeugdzorg komt er naar verwachting betere (en lichtere) zorg dicht bij huis en wordt er minder verwezen naar de dure, specialistische zorg. De eerste experimenten wijzen daar al op.
Ik voorspel de komende jaren een afname van 20-30 % specialistische jeugdzorg en wellicht nog meer, en zo mogelijk kunnen kostprijzen nog met 10% omlaag. Zowaar een forse daling van de omzet van jeugdinternaten en andere behandelcentra. 2elijns jeugdzorginstellingen zullen daarom rekening moeten houden met 30-40% omzetverlies! Afslankingsmaatregelen hoeven echt niet tot 2015 te wachten. Garanties vragen voor een omzet voor 3 jaar is in strijd met de doelstellingen van de nieuwe Jeugdwet. Sommige internaten zijn hun capaciteit al aan het afbouwen, al dan niet met hulp van de provincie (zoals in Limburg).
Door Moeder op
Snelle transitie jeugdzorg=dat ik elke dag drie uur aan de benen van mijn kind trek om hem harder te laten groeien. Ik ben blij dat ik geen jonger kind heb, ik zou doodsbang zijn om dreigend gebrek aan zorg. En dat is nooit de schuld van de hulpverlener, maar van de regering die problemen over de schutting gooit, naar gemeentes.
Door Rombout (medewerker AMK) op
Kinderen hebben behoefte aan een veilige stabiele opvoedsituatie. 10% van de kinderen heeft ijdens het opgroeien hulpverlening nodig, waarbij Jeugdzorg kan zijn. De simpele vraag is hoe kunnen hulpverleners, die zelf in een instabiele onveilige situatie zitten, een kind helpen om in een stabiele veilige opvoedsituatie verder op te groeien.
Er is voor medewerkers in de Jeugdzorg heel snel een overgangssituatie nodig om hun werk zo goed mogelijk te kunnen blijven doen.
Door n.jong (adviseur) op
Dat het jeugdzorgstelsel moet veranderen is evident: er is sprake decennia lang sprake geweest van slechte facilitering (vanuit de overheid) en aansturing door alle betrokkenen (werkgeverorganisatie, wetenschap, etc.). Het is voor te stellen dat veel instellingen het huidige transitieproces te snel vinden gaan...de overheid (ja wederom Den Haag) gaat over 1 nacht ijs. En net zoals destijds de implementatie van oa. de Bureaus Jeugdzorg en de CJG's , zie je dat men geen kennis van zaken heeft. Want de BJZ komen niet meer voor in de nieuwe Jeugdwet en ook daarin wordt de positie van het CJG teveel overgelaten aan de lokale visie van de gemeentes. Gevolg: willekeur en onduidelijkheid voor de cliënt.
Door martin (adviseur) op
Ik begrijp niet dat er mensen zijn die suggereren dat mensen in de jeugdzorg vooral aan hun eigen hachje denken. Ze komen vooral op voor de zaken die maakten dat ze ooit voor de jeugdzorg kozen. En dat was nooit salaris, status, et cetera. Maar dat ze ook denken aan hun positie is goed. We hebben geen heiligen in de jeugdzorg nodig maar gewone mensen. En mensen die suggereren dat instellingen mogen omvallen, begrijpen niet wat de effecten daarvan zijn. De ramp voor kinderen en hun ouders is niet te overzien als we straks met werkers zitten die hun structuren kwijt zijn en in het luchtledig komen te hangen en alles pionierend moeten oplossen. Die organisaties zorgen voor bureaucratie, da's waar. Maar zonder bureaucratie moet alles elke keer weer uitgevonden worden.
Door Jaap van Velzen (adviseur) op
De omgekeerde wereld: voorkomen dat instellingen omvallen. Jeugdzorg heeft als taak te zorgen dat kinderen goed terecht komen. Niet om zichzelf in stand te houden. Als ze omvallen doordat anderen die taak beter kunnen vervullen dan zij dat zo. Als dat niet zo is dan moeten ze zorgen dat ze bewijzen dat ze onmisbaar zijn. De rest is politiek - over de rug van kinderen.
Door Pierre op
Dit is wel een preek voor eigen lijfsbehoud. Maar onbegrijpelijk vind ik het niet. De kans op het omvallen van organisaties is groot. Maar als er een garantie moet komen, laat het Rijk die zelf dan geven, in plaats van gemeenten. Want die kunnen financieel,met de geplande bezuinigingen, zich al niets meer veroorloven. En dat gaat de burger dan op andere wijze merken. Volgens mij hebben wethouders die transities leiden geen flauw benul van de effecten die er gaan komen. Beetje politiek en procesmatig kletsen. En de echte shit is er voor hun opvolgers, na de verkiezingen.

En van een echte transitie is er gedurende drie jaar dan niets te merken? Want het moet kennelijk heel geleidelijk?
Door Moeder (moeder, vrijwilliger) op
Wat betekent een bijzonder kind in huis? Je valt bijna flauw van verbazing als de toen zo jonge kinderen van het koninklijke paar die drukte volhielden en gemiddeld gedrag vertoonden, soms zelfs lang achter elkaar. Je vriendin sleept de kinderen vaak naar de drukste feesten, en ze gedragen zich op school nog rustig en gemiddeld. Je eigen kind is lief, mooi, leuk, maar ook 3x per dag een zeer zware paniekaanval. Alles dat anders-dan-anders is zet je opzij voor rust en regelmaat. Ook leuke dingen voor jezelf, want je kind gaat al uit zijn bol als papa live naar een voetbalwedstrijd gaat kijken. Zelfs als zoonlief thuis blijft. Dus papa en mama mogen niets. Waarom? Wij geven om ons kind en bijten in het stof om ons kind te redden. De regering daarentegen experimenteert met kinderen met een wet die volgens deskundigen rampzalig uitpakt en van geen kanten klopt. Je zou het bijna een medisch experiment noemen. Want autisme, voorlopers van schizofrenie en posttraumatische stress door een rampzalige gebeurtenis zijn medische problemen. Je kunt niet via een wetje de wetenschappelijke feiten tegenspreken en er ineens een simpel probleempje van maken dat met wat standaard opvoedhulp op te lossen is. Nu gaan mensen schrijven dat niemand dat roept. Maar de VNG roept enthousiast wat het basisidee is van de jeugdwet: dat mentale problemen bij kinderen ofwel zeer meevallen, ofwel nagenoeg altijd aan de ouders liggen. Een kind dat niet meer functioneert en niet meer naar school wil om een bepaald zoekgeraakt potloodje, dat is geen simpel opvoedprobleem. Was dat maar waar. Dan had ik ook al die jaren geen 80 uur per week aan de opvoeding hoeven besteden. Met -dankzij jeugd-GGZ- resultaat van maximale zelfredzaamheid van onze zoon. Zonder jeugd-GGZ had hij niet eens thuis kunnen blijven.