of 59316 LinkedIn

Cedris en VNG achter kritiek Participatiewet

Cedris, Divosa, VNG en de vakbonden uiten kritiek op het kabinet en werkgevers naar aanleiding van de SCP-evaluatie de van de effecten van de Participatiewet op de positie van arbeidsgehandicapten. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is het voor arbeidsgehandicapten onder meer moeilijker geworden om een baan te vinden.

Cedris, Divosa, VNG en de vakbonden uiten kritiek op het kabinet en werkgevers naar aanleiding van de SCP-evaluatie de van de effecten van de Participatiewet op de positie van arbeidsgehandicapten. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is het voor arbeidsgehandicapten onder meer moeilijker geworden om een baan te vinden.

Te complex

‘Net als het SCP zien VNG Divosa en Cedris dat de kans op een betaalde baan voor mensen met een arbeidsbeperking sinds de invoering van de Participatiewet is afgenomen’, schrijven de drie organisaties in een gezamenlijk persbericht. ‘Het SCP concludeert terecht dat de doelstelling van de Participatiewet nog onvoldoende wordt gerealiseerd.’ De VNG, Divosa en Cedris wijzen opnieuw op een complexe mix van teveel doelgroepen, instrumenten regels en uitzonderingen en hekelen de gedane bezuinigingen op de begeleiding van arbeidsgehandicapten.

 

Bezuiniging te fors

‘De bezuiniging op de Participatiewet is eenvoudigweg te fors geweest’, laat Cedris-voorzitter Job Cohen weten. ‘Voor betere arbeidsmarktkansen is er meer geld nodig voor begeleiding en ondersteuning van deze werkzoekenden. Daarnaast moet de regelgeving een stuk eenvoudiger, zodat het ook voor werkgevers aantrekkelijker wordt mensen met een arbeidsbeperking als volwaardige werknemers in dienst te nemen.’

 

Geen excuus voor werkgevers

‘In dit rapport staat nu zwart op wit waar wij al die tijd het kabinet en gemeenten voor waarschuwen’, zegt Kitty Jong, vakbondsbestuurder bij FNV. ‘Medewerkers met een beperking die willen en kunnen werken, staan massaal aan de kant.’ CNV-voorzitter Maurice Limmen vindt dat werkgevers ‘geen enkel excuus’ meer hebben om mensen met een arbeidsbeperking geen kans op een baan te geven. ‘Zeker nu het zo goed gaat met de economie en bedrijven schreeuwen om personeel.’ (Redactie/ANP) 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Frans Fakkers (nvt) op
Inderdaad Teun de oude WSW was zo gek nog niet. Wat let ons om gewoon de kracht van de WSW - sterkeren en zwakkeren zorgen samen voor werk - weer te gaan benutten? ik heb indertijd meegemaakt als directeur van een van de grootste werkvoorzieingsschappen dat er toen al strijd was tegen de SW vanwege het feit dat er voor de Melkertbanen zo weinig geld beschikbaar werd gesteld. Pure naijver.. Krug heette de ambtenaar die dat zei. Zat hoog in de ambtelijke boom. Die strijd heeft de SW niet kunnen winnen. Klijnsma is uiteindelijk diegene geweest(ook pvda) die de SW de doodsteek gaf. De organisaties die nu over zijn worden nog door allerlei constructies en strijd om de macht door anderen zoals werkpleinen of andere mooie namen, steeds verder kapot gemaakt.. De dupe zijn de mensen die aangewezen zijn op de SW.. Via het invoeren van opbrengsten voor hetgeen de SW bedrijven doen, waren de bedrijven helemaal niet zo verliesgevend meer.Daar komt bij dat de mix van sterkeren en zwakkeren in de praktijk steeds meer bijdroeg aan de participatie die men nu allemaal zo hard roept. Want mensen in dienst nemen met een SW indicatie zal nooit die aantallen geven die in de öude"SW bedrfijven mooi werk vonden Dat waren er circa 90.000. D uiteindelijke SW mag maar 30.000 mensen overhouden. In feite dus ontslag van 60.000 SW-ers. Heeft men in de politiek ooit wel eens nagedacht welke ellende dit bij deze mensen/familie etc. bracht?
Door Teun Juk op
De oude WSW was zo gek nog niet. Alleen, hij was te duur volgens de landelijke politiek. Voor 2 miljard aan dividendbelasting kun je heel wat doen aan de onderkant van de samenleving.
Door Yde Linsen op
Een van de weinigen die goed zijn weggekomen onder de Participatiewet is mw. Klijnsma zelf.
Door Bert Nelissen (pensioen) op
De PvdA had helemaal niet moeten meedoen aan deze wet. Nog sterker de PvdA had deze wet moeten tegenhouden!
Door A. Stuiver op
Vooral de PVDA moet toegeven dat de participatiewet niet werkt. Wat trouwens wel te verwachten was..