of 65101 LinkedIn

Al 190 gemeenten gebruiken Convenant Vroegsignalering

Sinds het convenant in november werd gepresenteerd, melden zich dagelijks nieuwe gemeenten aan. Dat meldt de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverleners, die het initiatief nam voor het convenant.

Steeds meer gemeenten maken gebruik van het Landelijk Convenant Vroegsignalering, dat het makkelijker maakt om schuldproblemen bij inwoners in een vroeg stadium op te sporen. De teller staat op 190, and counting.

Ruim de helft
Sinds het Landelijk Convenant Vroegsignalering in november werd gepresenteerd, melden zich dagelijks nieuwe gemeenten aan. Dat meldt de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverleners en de penvoerder van het convenant. Inmiddels heeft ruim de helft van de 355 gemeenten zich aangesloten. Beleidsadviseur Ellen Hennekens verwacht dat op termijn zo’n 90 procent van alle gemeenten aangehaakt zal zijn. 

Beginnende schuldproblemen
Het Convenant Vroegsignalering bevat afspraken over gegevensuitwisseling tussen gemeenten en zogenaamde 'vaste lastenpartners' – zorgverzekeraars, drinkwaterbedrijven, energiebedrijven en woningverhuurders. Bij betalingsachterstanden op een van de rekeningen voor vaste lasten, krijgt de gemeente een seintje van de betrokken partner. Zo kan de gemeente actie ondernemen om beginnende schuldproblemen voor te zijn. 

Duizenden
Voor de vaste lastenpartners, ook wel signaalpartners genoemd, is het 'ondoenlijk' om met 355 gemeenten verschillende afspraken te maken, vertelt beleidsadviseur Ellen Hennekens. 'Maar ook andersom blijkt het voor gemeenten lastig om met alle signaalpartners apart om de tafel te gaan zitten.' Het aantal waterbedrijven en zorgverzekeraars is nog overzichtelijk, zegt Hennekens, maar er zijn tientallen energiebedrijven en het aantal verhuurders van woningen loopt in de honderden, zo niet duizenden.

Ondertekenportaal
Door gebruik te maken van de afspraken in het convenant, gaat het sluiten van overeenkomsten tussen gemeenten en signaalpartners een stuk sneller. Gemeenten kunnen deelnemen aan het ‘ondertekenportaal’, ontwikkeld door de NVVK, waar overeenkomsten met signaalpartners klaar staan voor verzending. Onlangs sloten, naast woningcorporatiekoepel Aedes, ook de koepelorganisaties van studentenhuisvesters (Kences) en private en particuliere verhuurders (IVBN en Vastgoed Belang) zich aan bij het convenant.

Nieuwe wet
Op 1 januari 2021 gaat de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in, die gemeenten verplicht om signalen van de vaste lastenpartners op te pakken. Daarom is het niet verrassend dat gemeenten, nu die datum steeds dichterbij komt, in groten getale gebruik maken van het convenant. Van de G40-gemeenten heeft ongeveer de helft zich al gemeld om via het NVVK-portaal de overeenkomsten te versturen en te ondertekenen. Van de G4 mist nog maar één gemeente. De meeste gemeenten die nog niet zijn aangehaakt, gaan dat binnenkort alsnog doen, verwacht Hennekens. 'Ik heb nog geen één gemeente gehoord die het niet gaat doen.'

Nog niet
Volgens Hennekens zijn er grofweg twee redenen waarom sommige gemeenten nog niet meedoen. 'Een deel van de gemeenten is al zeer actief met vroegsignalering. Die hebben zelf al afspraken gemaakt met een grote groep signaalpartners. Die voelen zich wellicht minder geroepen om direct op deze wagen te springen. Maar zodra die afspraken aflopen, stappen zij naar verwachting ook over naar het landelijk convenant.' Een andere groep is nog bezig met het voorbereiden van de nodige infrastructuur om de signalen te verwerken. Hennekens: 'We zien ook dat een deel van de gemeenten gewacht heeft op het convenant en daardoor nu pas écht bezig is met vroegsignalering goed inregelen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.