Advertentie
sociaal / Nieuws

Kansrijke motie tegen stapeling verkeersboetes

Tweede Kamerleden Rens Raemakers (D66) en René Peters (CDA) willen dat er een einde komt aan de astronomische verhogingen van onbetaalde verkeersboetes. Zij benadrukken in een motie dat de overheid een bijzondere verantwoordelijkheid heeft bij het voorkomen van onnodige verhoging van schulden.

08 maart 2019

Tweede Kamerleden Rens Raemakers (D66) en René Peters (CDA) willen dat er een einde komt aan de astronomische verhogingen van onbetaalde verkeersboetes. Zij benadrukken in een motie dat de overheid een bijzondere verantwoordelijkheid heeft bij het voorkomen van onnodige verhoging van schulden.

Noodstop-procedure en schuldhulpverleningstraject

Raemakers en Peters willen dat de regering met gemeenten en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) aan de slag gaat om een noodstop-procedure in te voeren. Die procedure moet ervoor zorgen dat boeteverhogingen onder de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) tijdelijk worden stopgezet als iemand zijn of haar verkeersboete niet kan betalen. Bij het ingaan van de noodstop-procedure moet tevens een schuldhulpverleningstraject voor de burger in kwestie worden opgestart.

Eigen verantwoordelijkheid schuldenaar

Maar hoe en door wie moet worden vastgesteld of iemand niet kan of niet wíl betalen? ‘Stel dat iemand een verkeersboete van 200 euro van het CJIB ontvangt en die niet kan betalen’, antwoordt Raemakers, ‘dan moet die persoon zich melden bij zijn of haar gemeente met de mededeling dat de boete niet betaald kan worden, laat staan de verhoging. Iemand wordt dan doorverwezen naar het loket schuldhulpverlening waar dit wordt geverifieerd. Als inderdaad het geval blijkt te zijn dat iemand niet kan betalen, gaat er een melding naar het CJIB en wordt bij de gemeente meteen een schuldhulpverleningstraject opgestart.’ Raemakers zegt belang te hechten aan de eigen verantwoordelijkheid van de schuldenaar om zich bij de gemeente te melden met een betalingsprobleem.  ‘Eigen verantwoordelijkheid van de burger om mee te werken aan een schuldhulpverleningstraject was voor minister Dekker [Rechtsbescherming, VVD, red.] ook een belangrijke voorwaarde om welwillend tegenover dit voorstel te staan’, laat het D66-Kamerlid weten aan Binnenlands Bestuur.

Motie naar alle waarschijnlijkheid aangenomen

De motie wordt naar alle waarschijnlijkheid aangenomen. Het voornemen om een maximum te stellen aan de stapeling van administratieve boetes is terug te vinden in het regeerakkoord. De Nationale Ombudsman beklaagde zich er eerder ook al over dat het totale boetebedrag na stapeling uit kon komen op maar liefst 300 procent van de oorspronkelijke boete. Uit onderzoek blijkt bovendien dat een tweede verhoging in tachtig procent van de gevallen niet alsnog tot een betaling leidt. In juni vorig jaar lieten GroenLinks, SP, de PvdA en 50Plus weten dat zij willen dat schuldenaars niet langer worden getroffen door boetestapelingen als zij niet kunnen betalen. De SP ging zelfs verder door die maatregel ook voor te stellen met betrekking tot zorgpremie-wanbetalers. De regering laat het oordeel over de motie aan de Tweede Kamer, wat inhoudt dat zij erachter staat.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

nella van laarhoven / schuldhulpmaatje
Ik mag hopen dat deze motie het haalt want ik zulke schrijnende dingen. Soms zijn mensen de weg even kwijt en en nemen hun verantwoordelijkheid niet. Als ze eenmaal bij zinnen zijn gekomen zitten ze met hoge schulden die met geen mogelijkheid af te lossen zijn. En er kan niet geschikt worden helaas.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie