Advertentie
sociaal / Nieuws

Eindhoven voert mogelijk ongeoorloofd inkomensbeleid

Het gaat om Het Bouwdepot, een project waarbij dertig kwetsbare jongeren tussen 18 en 21 jaar in Eindhoven een jaar lang een uitkering 'vanuit vertrouwen' krijgen.

19 november 2021
Eindhoven-station.jpg

De gemeente Eindhoven overtreedt mogelijk de wet door lokaal inkomensbeleid te voeren. Staatssecretaris Dennis Wiersma (VVD) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt zich daar zorgen over en vraagt de Landsadvocaat om onafhankelijk juridisch advies. 

Vertrouwen
Dat schrijf de staatssecretaris in een antwoord op Kamervragen. Het gaat om Het Bouwdepot, een project waarbij dertig kwetsbare jongeren tussen 18 en 21 jaar in Eindhoven een jaar lang een uitkering 'vanuit vertrouwen' krijgen. Met andere woorden: een inkomen op bijstandsniveau (1.050 euro) zonder de gebruikelijke voorwaarden. Geen arbeidsverplichting, geen verrekening van inkomsten uit werk, maar wel een 'Bouwplan', opgesteld door de jongeren zelf, om te werken aan een stabiele toekomst. Op die manier moeten schulden en dakloosheid worden voorkomen.

Sympathiek
Hoewel de methode van Het Bouwdepot al vaker is getest, is de pilot in Eindhoven het eerste project dat volledig door een gemeente wordt gefinancierd. Dat is mogelijk in strijd met de wet, zegt staatssecretaris Wiersma. Gemeenten mogen immers geen eigen inkomensbeleid voeren. 'Ik vind dit een sympathiek project en ik onderschrijf de doelstelling van het project voor zover het gaat om het bieden van ondersteuning aan jongeren', schrijft Wiersma. Hij zegt het project ook beleidsmatig interessant te vinden. Maar hij heeft aan de gemeente Eindhoven wel zijn zorgen geuit over 'de optredende doorkruising van het rijksinkomensbeleid'.

Landsadvocaat

'Het voeren van een lokaal inkomensbeleid, zelfs al is dat indirect via subsidiering, is slechts toegestaan, voor zover - in casu - de Participatiewet de gemeente daar ruimte voor biedt', legt Wiersma uit. 'Ik zal daarom de Landsadvocaat inschakelen voor onafhankelijk juridisch advies. Ook met het oog op mogelijke toekomstige casussen, kan dat een belangrijke stap zijn.'

Participatiewet
Het Bouwdepot botst mogelijk met de Participatiewet, omdat de deelnemende jongeren bijvoorbeeld niet worden verplicht om direct op zoek te gaan naar werk. Ook worden inkomsten uit arbeid niet verrekend met de uitkering. Bovendien krijgen de deelnemers een uitkering op het niveau van 'volwassenen', terwijl er normaal gesproken lagere bedragen gelden voor jongeren tot 21 jaar. 'Ik ben voorstander van een bijstand waarbij het voor de hoogte van de bijstandsverlening en de daaraan verbonden verplichtingen niet uitmaakt in welke gemeente een persoon woont', aldus Wiersma.

Discussie
Wethouder Renate Richters (jeugd, armoede en zorg, GroenLinks) wist bij de start van het project al dat het ministerie van SZW bedenkingen had bij het plan. Ze verwacht daarom een ‘schurende discussie' met het ministerie, maar ze is er klaar voor om die te voeren.

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Mariska / sr. jurist
Ik vind het wel en heel groot bedrag voor een jongere. Een student van die leeftijd ontvangt helemaal niets van de overheid en wordt gedwongen een studieschuld aan te gaan als er geen sprake is van ouders met een goed inkomen. Het lijkt er op deze manier op dat niets doen beloond wordt. Jongeren van deze leeftijd horen op school te zitten en dat dient een gemeente te stimuleren.
H. Wiersma / gepens.
Zie mijn eerdere bijdrage aan discussie. Overigens vind ik het nogal merkwaardig dat hiervoor een landsadvocaat moet worden ingeschakeld. Het ministerie van SoZa weet toch zelf ook wel voor welke experimenten wel en voor welke niet toestemming is verleend? Of is dit soms weer zo'n methode om het dossier te rekken en op het bordje te leggen van het volgende kabinet?
Chretien van den Akker / regiosecretaris samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars
Ongelooflijk, deze reactie van een demissionaire staatssecretaris van de VVD. In plaats van Eindhoven en andere gemeenten ruimte te geven om te experimenteren ze lastig vallen met de landsadvocaat. Terwijl we weten dat deze aanpak werkt en we ook al lang vaststellen dat de participatiewet gemeenten belemmert om hun inwoners aan werk en een betere toekomst te helpen. Als iets desastreus is voor het vertrouwen in Den Haag zijn het overheden die elkaar met juridische middelen gaan zitten pesten. Kinderachtig, een ander woord heb ik niet voor de opstelling van deze Dennis.
Pieter
En zo gaat het weer door, links bouwt op, rechts breekt af....
H. Wiersma / gepens.
Als experimenten niet zijn goedgekeurd door het Rijk ga je in de fout. Kennelijk is dat hier het geval. Terecht wordt er dan op landelijk niveau ingegrepen. Voorkomen moet worden dat ons sociaal stelsel een warwinkel aan niet goedgekeurde regelingen wordt. Uniformiteit met goedgekeurde experimenten houdt alleen een goed sociaal stelsel overeind.
2C
Logisch dat hier vol de schijnwerper op komt. Dit wordt in de hand gewerkt door de decentralisatie, waardoor gemeenten onder het mom van "maatwerk" dit gaan doen en ambtenaren mogen gaan knutselen en dergelijke experimentjes mogen gaan uitvoeren. Het leidt natuurlijk tot pure willekeur en rechtsongelijkheid. Want 'kwetsbare' jongeren in buurgemeenten Nuenen of Valkenswaard komen niet in aanmerking voor deze "Bouwdepot-loterij" t.w.v. 1050 Euro per maand. Het zal waarschijnlijk meer wrok en wrevel gaan opleveren.
Andre van Ginkel / Beleid
Ik hoop dat hij in de vraag aan landsadvocaat meeneemt hoe de gemeenten meer ruimte te bieden om dit soort experimenten wel te kunnen doen, ipv dit mooie initiatief met als doel jongeren goede aan de slag te krijgen, weg te willen maaien.
HaBe / Ex IC-er
Compleet het spoor bijster in Eindhoven. En maar zeuren, dat de budgetten voor de bijstand veel te laag zijn. Ergerlijk.
Advertentie