Advertentie
sociaal / Nieuws

Minister De Jonge wil niet tornen aan ‘Wmo-abotarief’

Minister Hugo de Jonge (VWS) gaat gemeenten niet extra compenseren voor de aanzuigende werking als gevolg van het Wmo-abonnementstarief. Ook wil hij niet tornen aan de inkomensonafhankelijke eigen bijdrage.

12 november 2020
kassa-met-geld.jpg

Minister Hugo de Jonge (VWS) is niet van plan gemeenten extra te compenseren voor de aanzuigende werking als gevolg van het Wmo-abonnementstarief. Ook wil hij niet tornen aan de inkomensonafhankelijke eigen bijdrage. Het uitlokken van rechtszaken door gemeenten vindt hij onverstandig. ‘Die gaan ze verliezen.’

Versoberen

Dat zei de minister woensdag tijdens een debat met de Kamer over onder meer de Wmo. Diverse fracties drongen aan op extra financiële compensatie voor gemeenten, zoals de PvdA, SP, GroenLinks en 50Plus. PvdA en 50Plus willen daarnaast af van de inkomensonafhankelijke eigen bijdrage van 19 euro per maand voor Wmo-voorzieningen. CDA en VVD hielden zich wat op de vlakte; zij wilden vooral weten waarom de minister zegt dat er geen probleem is en gemeenten stellen dat er grote problemen zijn. De PVV had geen goed woord over voor de aangekondigde acties van gemeenten, zoals het uitlokken van rechtszaken en het instellen van wachtlijsten. Een groot deel van de Kamer is bezorgd dat gemeenten, vanwege de financiële problemen, de Wmo en vooral de huishoudelijke hulp gaan versoberen. ‘Deze maatregel dreigt in het gezicht van de minister te ontploffen’, stelde SP-Kamerlid Maarten Hijink.

 

Geen financiële bleeder

De minister was niet te vermurwen. Hij erkent dat gemeenten financiële problemen hebben, maar volgens hem is het Wmo-abonnementstarief niet de ‘financiële bleeder. Gemeenten lopen niet leeg op het abonnementstarief.’ In het regeerakkoord is een bedrag van 290 miljoen euro vrijgemaakt als compensatie voor gemeenten. Gemeenten zijn volgens De Jonge door de invoering van het abonnementstarief 229 miljoen euro extra kwijt. ‘Er is dus geen fors tekort.’ Van extra compensatie kan wat de minister betreft daarom geen sprake zijn.

 

Geen zorgmijding meer

In tegenstelling tot wat gemeenten stellen, zijn het niet de mensen met hogere inkomens, maar juist de mensen met middeninkomens die na de afschaffing van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage een beroep op de Wmo doen, aldus De Jonge. ‘En dat is precies waarvoor het bedoeld is. Zij mijden nu geen Wmo-zorg en ondersteuning meer. Het is niet zo dat mensen met hoge inkomens en masse bij gemeenten op de deuren bonzen. De parelketting zorgt niet voor gemeentelijke tekorten.’   

 

Toegang verbeteren

De maatregelen die de VNG deze week aankondigde, zoals het instellen van wachtlijsten, het afwijzen van hulp op basis van inkomen en het uitlokken van proefprocessen, noemde de minister ‘buitengewoon onverstandig’. De Jonge stelde tevens dat gemeenten niet de plicht hebben om iedereen zorg toe te kennen. ‘Gemeenten moeten de toegang verbeteren.’ Hijink vindt dat De Jonge met gemeenten in gesprek moet. ‘Het mag niet zo zijn dat de strijd tussen rijk en gemeenten wordt uitgevochten over de ruggen van mensen die de hulp hard nodig hebben.’  

 

Flinke toename

Uit de recent verschenen tweede monitor abonnementstarief Wmo kwam naar voren dat het beroep op Wmo-maatwerkvoorzieningen sinds de invoering van het abonnementstarief flink is toegenomen. Met name bij de huishoudelijke hulp; daar was in 2019 sprake van een stijging van 12,7 procent ten opzichte van 2018. De relatieve stijging was vooral groot bij mensen met een middeninkomen en mensen met een inkomen van 100.000 euro of meer. In die inkomensgroep steeg het beroep op huishoudelijke hulp met bijna tachtig procent. Ook uit CBS-cijfers bleek dat vooral relatief veel ouderen met een hoog inkomen een beroep op de huishoudelijke hulp doen.

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Petra
Wat moet er nu weer kapot van 'Den Haag'?
H. Wiersma / gepens.
Het recht op gebruikmaking van WMO-voorzieningen is er terecht voor iedere burger, ongeacht de hoogte van het inkomen. Via het evenredig naar inkomen werkende belastingstelsel leveren hogere inkomens mede hun aandeel.in de kosten.

Als er op dit WMO-onderdeel moet worden bezuinigd (en dat is in de nabije toekomst zeker niet uit te sluiten) zou er alleen voor uitkeringsgerechtigden en burgers die daar op inkomensniveau tegenaan zitten een uitzondering kunnen worden gemaakt.

H. Wiersma / gepens.
Hoezo heeft de PVV geen goed woord over voor de aangekondigde acties van gemeenten? Het water staat sommige gemeenten kennelijk tot aan de lippen. De PVV meet gewoon met twee maten. Hun 'grote' leider doet niet anders dan de randen van de wet opzoeken.
Marcel Houtkamp / Pensionado
Wat ik niet begrijp is, dat niemand, ook de criticasters bij de toename van aanvragen, inziet dat de eigenbijdrage regeling zeer ongunstig uitpakte. Mijn vader (toen 94, AOW + bescheiden pensioen) moest na toekenning van de voorziening huishoudelijke hulp per periode van 4 wkn bijna € 180 eigen bijdrage betalen voor 5 kwartier (!) hulp per week. Echt veel te veel. Lang heeft hij zich ertegen verzet, maar op een bepaald moment was het toch nodig. Hij was dolblij toen het vaste tarief van € 19 werd ingevoerd.

Ik begrijp de toename wel, dat zijn echt niet alleen gefortuneerde ouderen. Dat zijn ook mensen voor wie de eigen bijdrage, naast hoge huur en andere lasten, simpelweg te hoog was. En werd de zorg door mantelzorgers verricht. Kortom: ik zou willen dat sommige bestuurders (bijv. die SGP-wethouder in Krimpen ad IJssel) een beetje meer nadenken voordat ze in de boom klimmen.
Johan
Knap dat Hugo de Jonge die financiële gevolgen weet... Volgens mij is dat onmogelijk, dat betekent dat hij meer weet dan gemeenten zelf.En ik durf rustig de stelling aan dat het een veelvoud is van de schade die onze Hugo berekent. In iedere gemeente zie je namelijk de aanzuigende werking die deze onzalige maatregel heeft veroorzaakt.

En bijzonder dat juist de Jonge deze strijd over de ruggen van de mensen voert. Immers, de enorme tekorten in het Sociaal Domein hebben gevolgen voor alle faciliteiten die gemeentes moeten schrappen en de OZB-verhogingen die er mee samenhangen,

SCHANDE. en stem niet op die man, hij weet niet waar hij het over heeft of wil gewoon de burger meer laten betalen voor minder.Cynischt / nvt
Ik wil het graag even voor Hugo opnemen, want hij heeft helemaal gelijk als hij zegt dat gemeenten niet leeglopen op het abonnementstarief.

Het is slechts een onderdeel. Helaas merkt hij dat niet op. Gemeenten lopen leeg op het hele sociaal domein. Er zijn voorbarige conclusies getrokken en daar hebben de gemeenten last van, al jaren. Zonder financiële compensatie voor dit hele domein zullen ze het zwaar houden (of art 12 worden).

Dus ofwel compenseren of de opdracht terugnemen.
H. Wiersma / gepens.
Hoe je het ook wendt of keert: als gemeenten op dit onderdeel rechtszaken willen starten zullen ze in ieder geval goed beslagen ten ijs moeten komen met een volledig beeld van de inkomsten en uitgaven. Anders ben je vooraf al bezig met een verloren zaak.

Verder moet niet alleen worden gekeken naar het abonnementstarief voor huishoudelijke hulp maar zal ongetwijfeld in financieel opzicht het volledige WMO-werkveld op tafel dienen te worden gelegd.
Advertentie