Advertentie
sociaal / Nieuws

Minister De Jonge overweegt ingrijpen in Wmo

Minister De Jonge (VWS) beraadt zich op te nemen stappen tegen de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Leusden. Krimpen aan den IJssel wil per 1 juli het inkomen van inwoners laten meewegen bij de beoordeling van een aanvraag voor huishoudelijke ondersteuning. Leusden doet dat sinds begin vorige maand. Krimpen vindt een waarschuwing van de minister ‘niet op zijn plaats’.

05 mei 2021
geld delen
Shutterstock

Verboden

Krimpen aan den IJssel wil per juli een inkomenstoets invoeren. De gemeenteraad beslist begin volgende maand over het collegevoorstel. In Leusden moeten inwoners die de huishoudelijke hulp zelf kunnen betalen, dat sinds begin vorige maand ook zelf doen. Het is wettelijk verboden het inkomen te laten meewegen bij de beoordeling van een Wmo-voorziening, zoals de huishoudelijke hulp.

 

Terugfluiten

‘VWS is op de hoogte van de discussie over de (eventuele) invoering een inkomenstoets bij aanvragen voor huishoudelijke ondersteuning. We beraden ons op dit moment over mogelijk te nemen stappen’, aldus de woordvoerder van de minister. Eerder dreigde Assen het inkomensonafhankelijke Wmo-abonnementstarief niet in te voeren. De gemeente werd toen door de minister teruggefloten.

 

Weigering

Leusden wacht de reactie van het ministerie af, zo laat een woordvoerder van de gemeente weten. ‘We verwachten dan ook dat het ministerie reageert op de enorme kostenstijging waarmee alle gemeenten zich nu geconfronteerd zien.’ Krimpen aan den IJssel vindt de situatie met Assen onvergelijkbaar. ‘Feitelijk weigerde de gemeente om een vastgestelde wet uit te voeren. De gemeente Krimpen aan den IJssel weigert niet om de wet uit te voeren’, aldus een woordvoerder van Krimpen aan den IJssel.

 

Juridische ruimte

De gemeente ziet binnen de Wmo ruimte om te kijken naar de financiële mogelijkheden van de aanvrager van een voorziening. Het gaat om de vraag in hoeverre hij/zij zelf in staat is om zelf een oplossing voor de geconstateerde beperking te vinden. De gemeente wil die wettelijke ruimte benutten. De juristen van de VNG, waarmee vooraf overleg is geweest, menen dat die juridische ruimte er is. ‘Er is in Krimpen aan den IJssel dus absoluut geen sprake van een weigering om de wet- en regelgeving uit te voeren. Een waarschuwing van de minister zou dan ook niet op zijn plaats zijn. Het is aan de rechter om te beoordelen of de interpretatie van Krimpen aan den IJssel past binnen de wet- en regelgeving’, aldus de woordvoerder.

 

Uitspraak CRvB

Eerder, voor invoering van het inkomensonafhankelijke Wmo-abonnementstarief, oordeelde de Centrale Raad van Beroep (CRvB) dat gemeenten het inkomen niet mogen laten meewegen bij de beoordeling of iemand als dan niet zelfredzaam is en/of over voldoende eigen kracht bezit. Daarmee werd bij de vaststelling van de eigen bijdrage al rekening gehouden, verduidelijkt een woordvoerder van de gemeente Krimpen aan den IJssel. ‘Met het invoeren van het abonnementstarief is er geen sprake meer is van een eigen bijdrage gebaseerd op het inkomen. Er is dus juridisch gezien weer ruimte om wel te kijken naar de financiële mogelijkheden van de aanvrager.’

 

Stijging aanvragen

Gemeenten als Krimpen aan den IJssel en Leusden zeggen dat ze niet anders kunnen dan het inkomen wel mee te laten wegen bij de beoordeling van een aanvraag voor huishoudelijke hulp. Sinds de invoering van het Wmo-abonnementstarief (een inkomensonafhankelijke eigen bijdrage van 19 euro per maand) stijgt met name het aantal aanvragen voor huishoudelijke ondersteuning. Vooral onder mensen met een relatief hoog inkomen is sinds de invoering van het Wmo-abonnementstarief sprake van een stijging in het aantal aanvragen voor huishoudelijke hulp, zo bleek eerder uit de tweede Monitor abonnementstarief van Significant en cijfers van het CBS. De Wmo dreigt hiermee onbetaalbaar te worden, stellen naast Krimpen aan den IJssel en Leusden ook gemeentekoepel VNG. De VNG riep gemeenten eind vorig jaar op de grenzen van de Wmo op te zoeken, door onder meer het inkomen te laten meetellen bij de beoordeling van een aanvraag voor huishoudelijke hulp. Volgens de VNG zijn de grenzen aan de Wmo onduidelijk en moet de rechter hierover een uitspraak doen.  

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
@Eric (Beleidsmedewerker). Een groot probleem is dat het Rijk door het al jaren bestaande 'houtje touwtje' belastingstelsel zelfs niet in staat is om een evenwichtige inkomenspolitiek te voeren.
alexander / ambtenaar
Wat deze gemeentes doen is contra legem, maar...? Het is volkomen verklaarbaar. De hele sociale zekerheid bestaat ui t inkomensafhankelijke bijdragen, logisch, de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Waarom hier dan niet ?
P.Pluim
Schandalig deze gemeenten! Korten op het gemeentefonds als straf moet direct volgen.
Praktijkervaarder
Niet raar dat de gemeenten zo reageren. Vanaf de start hebben de gemeenten gezegd dat als het rijk deze maatregelen wilde doorvoeren ze de kosten ook 100% moet vergoeden. Dat laatste weigert het rijk waarmee juist zij onbetrouwbaar wordt. Uit noodzaak worden daardoor de gemeenten onbetrouwbaar. Aub de schuld leggen waar die hoort in deze discussie.
Wim Peters / Juridisch adviseur Wmo
Het enig verstandige dat de minister kan doen is met een wetsvoorsatel komen om het abbonementstarief aan te passen op een zodanige wijze dat het alleen geldt voor de lagere inkomens, ongeveer tot en met modaal. Daar vindt de meeste stapeling plaats! Daar was de wet ook voor bedoeld.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Prima als de minister ingrijpt maar dan moet hij ook met geld over de brug komen.
H. Wiersma / gepens.
De nivellering van inkomens is reeds geregeld via het belastingstelsel naar draagkracht. Er is bij de meeste inkomens (vooral ouderen, minder-validen e.d.) geen ruimte om deze nog verder te belasten. De desbetreffende gemeenten dienen derhalve te worden teruggefloten. Indien nodig dient het Rijk met meer geld over de brug te komen om dit WMO-onderdeel kostendekkend te maken.
E.C. Joosen / Privacyfunctionaris
Wanneer stoppen de gemeenten met het bedrijven van inkomenspolitiek? Een ander rampzalig voorbeeld is het financieel ondersteunen van bijstandsgerechtigden. Daarmee wordt het voor deze categorie volstrekt onaantrekkelijk om laag betaald werk aan te nemen. Laat inkomenspolitiek over aan de rijksoverheid zodat er daarbij geen landelijke rechtsongelijkheid ontstaat.
Advertentie