Advertentie
sociaal / Column

Discriminatie (2)

Wat mij betreft zijn alle mensengroepen gevarieerd min of meer bruin. Genetisch zijn we identiek. De grotere tegenstelling is eerder macht versus onderliggende partij. Macht staat in verband met de tegenstelling arm-rijk. Dat komt in alle groepen voor.

17 september 2020

In de vorige column had ik het over het boek van primatoloog Marc van Roosmalen ‘Waarom de buren nooit deugen’. En over zijn stelling dat elke nieuwe soort primaat weer een alfaman kent die iets afwijkende jongemannen verstoot. Ook primaat homo sapiens kent dat proces. Die jongemannen moesten zich redden en vormden op hun beurt groepen. Er treedt dan weer een alfaman naar voren en het afstotingsproces herhaalt zich, enzovoort.

Bij veel primaten ontwikkelden zich eigenschappen als altruïsme, leidinggevend talent, oriëntatievermogen en communicatie in woord of gebaar. Vooral bij homo sapiens lukte dat heel goed - waarom weten we nog niet zo goed, hoe we aan die grote hersenen komen.

De slimme eigenschappen werden geleidelijk aan genetisch vastgelegd in onze soort. En ook ontstond de diversiteit van de mensheid in verschillende groepen die in de loop der evolutie volop hebben gediscrimineerd in de oorspronkelijke betekenis van het woord: scheiden wat ‘anders’ is. Qua dna was en is er tot op de dag van vandaag geen verschil tussen al onze groepen homo sapiens - veelal ras of volk genoemd. We verspreidden ons over de hele wereld, meer dan welke andere soort primaat ook.

Was die trek - van de inmiddels ontstane overlevende, steeds grotere groepen van vooral homo sapiens - naar steeds andere streken te wijten aan nieuwsgierigheid? Nou nee, zegt Van Roosmalen. Het ging telkens om verstoting door de groep wegens ‘anders zijn’. Het ging bovendien bij vrijwel alle primatensoorten - ook bij ons - om territoriumdrift, waarbij de mannetjes in teamverband hun leefgebied met hand en tand verdedigden tegen grensschending of invasie door de buren. Omdat die steeds een beetje ‘anders’ waren. Als groepen op elkaar botsen of vermengd raken (klimaat, oorlog, voedsel- ruimteschaarste, migratie), worden de verschillen aangewakkerd. Dan wordt het moord en doodslag, ook bij homo sapiens.

Wat mij betreft zijn alle mensengroepen gevarieerd min of meer bruin. Genetisch zijn we identiek. De grotere tegenstelling is eerder macht versus onderliggende partij. Macht staat in verband met de tegenstelling arm-rijk. Dat komt in alle groepen voor.

Wij zijn slim genoeg om een wereld te scheppen waarin iedereen een plek kan hebben en een ‘bruin leven’ kan leiden. Maar ja, de mensheid is haar eigen plaag. Helaas hangt dat nog steeds af van alfamannen die zelf onuitroeibaar lijken.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

R. Civile / CEO
Biologisch en wetenschappelijk geaccepteerd, bestaat er maar 1 menselijk ras,'Homo Sapiens'. Deze heeft zich idd over de wereld verspreid en vervolgens naar vermogen in de omgeving(en) aangepast.Niettemin, biologisch en wetenschappelijk, nog steeds 1 ras. Zo heb je het apenras, met een biodiversiteit, doch, 1 ras. Een aap is een aap. capucijner of gorilla. Zo is een paard een paard, een olifant een olifant, een vogel een vogel. We kunnen niet van rassen spreken maar van 'soorten'. een woord dat dan ook gemeengoed is in tal van literatuur. imho.Ook homo sapiens kent een biodiversiteit, net als al het andere biologische in de wereld. So far so good, mens is gewoon onderdeel van de aardse biotoop. Kan vlgs mij niet moeilijk zijn dit te volgen. Men kan natuurlijk heel creatief plots de menselijke biodiversiteit tot 'rassen' bombarderen, laat onverlet dat mens mens blijft, homo sapiens. Daar veranderd niemand iets aan.Discriminatie

Klaarblijkelijk hebben mensen op school niet zo goed opgelet. De hele wereld, biologisch beschouwd, is de uitkomst van ..... jawel, natuurlijke selectie. Discriminatie dus. Discriminatie is een 'Fact of Life', believe it or not.

Dan mens. Bij mijn weten, of vannacht heeft er een negende wereldwonder zich voltrokken zonder dat ze het mij vertelde, is het nog steeds zo dat het begin van u en mij, nog altijd begint bij .... Discriminatie!Namelijk, er is bij de vrouw 1 eicel, die , als alles een beetje normaal verloopt, 1 spermazotoïde door haar celwand toestaat. Toegegeven, soms gaat dat een klein tikje anders, raken meerdere eitjes bevrucht, soms toch wel twee of drie spermazotoïden in 1 eicelletje, meerlingen. Soit.Dat hele gebeuren, beste lezer(es), is een volkomen normaal natuurlijk procedé. Noem het natuurlijke selectie, noem het wat u wil, het is en blijft: Discriminatie.U kunt zich intelligent presenteren, u kunt roepen wat u wil, dat u zulks niet accepteert, sterker, we stellen discriminatie zelfs strafbaar in verschillende wetboeken en wetten. Ik weet niet wat ik dommer vind.Het prachtige en zeer begrijpelijke principe van die biologisch natuurlijke selectie, plus die magistrale uitkomst van bloei, geboorte, nieuw leven gewoon en nederig accepteren zoals het in het bestaan van de aarde of voor mijn part Allah of onze lieve Heer het heeft bedacht overboord gooien in opperste arrogantie en dat strafbaar stellen?Of gewoon door blijven gaan met de stupide discussie over rassen, als je het hebt over biodiversiteit, en je eigen biologische essentie van je eigen leven strafbaar stellen.In mijn nederige eenvoudige (be)leven, is elk Mens volkomen uniek. En er is een prachtige schakering in de menselijk diversiteit die ook een hele nare zwarte schaduw kent. Niet alleen zijn wij in staat tot het onuitsprekelijke uitvoeren van bijvoorbeeld genocide.....Ook ontkomen wij niet aan de aardse biologische en wetenschappelijke wetmatigheden van micro, het door de wetenschapper in een pietri schaaltje kweken van een virus tot .... het bestaansrecht van dat virus, door afwezigheid van noodzakelijke levensbehoeften, ophoud te bestaan.Wij mens zijn momenteel het virus geworden dat de aarde (over)bevolkt. Ongeacht de tal van idiote voorstellingen van zaken, millieu, klimaat, al die nieuwe geldstromen alsof wij virus de aarde wel zullen managen.Ook u en ik zullen niet aan het onvermijdelijke ontkomen dat de wereld, of zich zal laten gelden door mens-virus te decimeren tot een niveau dat de aarde ecologisch gebalanceerd kan herbergen. U kunt wat mij betreft discussiëren, noemen, benoemen wat u wil natuurlijk.Uiteindelijk zullen u noch ik de trend zetten of het uiteindelijke oordeel vellen. Of u zich nu een plekje in de NWO toebedenkt, vind dat u wordt gediscrimineerd, ons door de leugens, impotentie en inertie van een overheid financieel laten uitkleden of wellicht tot het besef van het onvermijdelijke komt en de rest.....en het blijven voeren van een discussie over ras of discriminatie, een volkomen nutteloze discussie is ....Die keus is aan u.

imhoDie keus is volkomen aan u.
Advertentie