Advertentie
sociaal / Nieuws

Nieuwe wet moet einde maken aan 'boodschappenboete'

Als het aan de ChristenUnie, D66, CDA, GroenLinks, SP en PvdA ligt, mogen gemeenten in de toekomst zelf beslissen of ze terugvorderingen en boetes opleggen aan mensen in de bijstand of niet. Een wetsvoorstel met die strekking wordt op dinsdag gepubliceerd ter consultatie.

02 maart 2021
boodschappen-4.jpg

De menselijke maat moet terug in de bijstand, vinden zes partijen die samen een meerderheid in de Tweede Kamer hebben. Het initiatiefvoorstel dat de partijen dinsdag publiceren, geeft gemeenten meer beslissingsruimte over terugvorderingen in de bijstand. Dat moet voorkomen dat kleine foutjes leiden tot onredelijke sancties en schrijnende situaties, zoals bij de zogenaamde 'boodschappenaffaire'.

Terugvorderen moet
Eind vorig jaar kwam een rechtszaak aan het licht waaruit bleek dat de gemeente Wijdemeren zo'n 7.000 euro had teruggevorderd op de bijstandsuitkering van een inwoner. De reden was dat de bijstandsontvanger regelmatig boodschappen van haar moeder kreeg en de gemeente daarover bovendien niet had ingelicht. In zulke gevallen schrijft de wet voor dat de gemeente een deel van de bijstand moet terugvorderen en een boete moet opleggen.

Zelf beslissen
Als het aan de ChristenUnie, D66, CDA, GroenLinks, SP en PvdA ligt, mogen gemeenten in de toekomst zelf beslissen of ze de terugvordering en de boete wel of niet opleggen. Een wetsvoorstel met die strekking wordt op dinsdag gepubliceerd ter consultatie. De wet werd opgesteld als directe reactie op de zogenaamde 'boodschappenaffaire' in Wijdemeren. In de nasleep van die zaak bleek dat de casus geen opzichzelfstaand incident was. Verschillende Kamerfracties kwamen al snel met voorstellen om de wetgeving aan te passen.

Vergissing
Het huidige voorstel richt zich op schendingen van de inlichtingenplicht: de plicht die bijstandsgerechtigden hebben om de gemeente op de hoogte te houden van veranderingen in hun financiële situatie. Op dit moment leidt een schending van de inlichtingenplicht automatisch tot een boete en herberekening van de bijstandsuitkering. Dat geldt ook wanneer het een kleine vergissing betreft of wanneer de sanctie ongewenste gevolgen heeft, zoals oplopende schulden (wat weer kan leiden tot hogere kosten voor de schuldhulpverlening). De nieuwe wet geeft de gemeente de 'discretionaire bevoegdheid' om te bepalen of een boete en een terugvordering redelijk is.

Vrijstelling
Vorige week nam de Tweede Kamer al een motie aan (van de SP, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks) die de ruimte voor giften in de bijstand voor alle gemeenten vaststelt op 1200 euro per jaar. Dat betekent dat bijstandsgerechtigden giften tot dat bedrag niet hoeven te melden aan de gemeente. Die giften kunnen dus ook niet leiden tot een boete of een terugvordering. Tot nu toe is het nog aan elke gemeente zelf om te bepalen hoeveel ruimte er wordt toegestaan voor giften. Zo besloot de gemeente Heerenveen onlangs, ook daar na ophef over een casus rondom boodschappen, tot een vrijstelling van 1200 euro per jaar. 

Verkiezingen
De zes partijen die het wetsvoorstel indienen, hebben op dit moment een meerderheid in de Tweede Kamer, maar de wet wordt pas na de verkiezingen door het parlement behandeld. Of er dan nog steeds een Kamermeerderheid achter het voorstel staat, hangt dus van de samenstelling van de nieuwe Tweede Kamer af.

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans / afdelingsmanager
Als buitendienstmedewerker van een sociale dienst meerdere keren mee gemaakt dat je na je werk in de dichtsbijzijnde supermarkt werd herkend en sommige mensen daarna flessen wijn en pakjes vlees, fruit etc. gingen terug zetten omdat ze je vlak daarvoor hadden verteld dat ze helemaal aan de grond zaten. Goud!
W.F.Willems / pensionado
We zijn dus weer terug bij de uitvoeringspraktijk van de ABW 1965, waar uit nooit lessen zijn getrokken door allerlei sufferds op het Ministerie.
Wietske
Voer direct het basisinkomen in. Dan zijn we van dit gedoe af.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Wat Volgens mij ook uit die casus bleek is dat er beduidend meer aan de hand was dan alleen iemand die af en toe boodschappen deed voor een ander. Maar de kamer, met name de hierboven genoemde partijen, kan het niet laten om zonder de ins- en outs te kennen er direct schande van te spreken.
Sonja / medewerker afdeling sociale zaken
Ondertussen is toch voldoende informatie naar buiten gekomen over de zogenaamde "boodschappenaffaire" waaruit blijkt dat hier toch echt wel iets anders aan de hand is dan onredelijkheid van de gemeente. En dat het zeker geen "klein foutje” betrof. Dat er meer essentiële informatie niet was verstrekt die wel degelijk van invloed is op het recht op bijstand. Dit artikel is dan ook zeer onbegrijpelijk, als je de berichtgeving over de zogenaamde "boodschappenaffaire" wel goed hebt gevolgd. Nog vreemder wordt het als politieke partijen daar aanleiding in zien om initiatief voorstellen in te dienen die de wet moeten verruimen. Verruimen om te voorkomen dat kleine foutjes leiden tot onredelijke sancties en schrijnende situaties. Pas de wet niet aan maar zorg dat medewerkers voldoende in staat zijn de menselijke maat te hanteren. Zorg dat medewerkers goede opleiding, instructie en aansturing krijgen. Zorg dat de juiste mensen op de juiste plek zitten. De wet geeft voldoende ruimte voor het toepassen van de menselijke maat en de wet verplicht geen enkele gemeente om “kleine foutjes” onredelijk te bestraffen.
H. Wiersma / gepens.
Helemaal eens met Sonja. In dit 4e regeerjaar wordt over het algemeen alleen maar politiek bedreven voor de bühne. De ene politieke partij durft niet onder te doen van de andere in de jacht op stemmen en de angst voor matige of slechte verkiezingsuitslagen. Volgend jaar wordt het dus weer een topjaar voor de fraudebestrijding.

En ......burgers maar zoeken naar een politieke partij die integriteit hoog in het vaandel heeft staan.
pieter / wegkijker
Volgens mij wordt deze casuïstiek gebruikt om de politiek onder druk te zetten. Politiek heeft kennelijk slappe knieen en vindt dat dit onmenselijk werken door de sociale dienst betreft. Zieligheid viert hoogtij en we moeten de teugels maar weer vieren.

Wie herinnert zich de commissie van der Zwan nog of de commissie Doelman Pel.

Deze discussie komt over een aantal jaren weer terug maar dan met een behoefte aan aanscherping van wetgeving en uitvoeringspraktijk.
pieter / wegkijker
wat te doen met een gift van 1.350,00 euro.

Vorder je dan 150 euro terug? Is dat niet sneu?

maw, elke grens is arbitrair. Het aloude maatwerk lijkt mij ver te verkiezen boven dit soort nieuwe normen. de omstandigheden van de persoon bepalen het recht.

De politiek, geconfronteerd met de uitvoeringspraktijk, schiet hier weer in een aloude reflex zonder te kijken naar uitvoerbaarheid.
Advertentie