Advertentie
sociaal / Nieuws

Scheefwoner moeilijk weg te krijgen

De aanpak om scheefwoners door middel van inkomensafhankelijke huurverhogingen te laten doorstromen naar de vrijehuursector blijkt niet te werken. Scheefwoners zijn relatief ongevoelig voor financiële prikkels, leert door Kantar TNS in opdracht van ING uitgevoerd onderzoek. Bovendien hebben ze weinig alternatieven.

30 augustus 2017

De aanpak om scheefwoners door middel van inkomensafhankelijke huurverhogingen te laten doorstromen naar de vrijehuursector blijkt niet te werken. Scheefwoners zijn relatief ongevoelig voor financiële prikkels, leert door Kantar TNS in opdracht van ING uitgevoerd onderzoek. Bovendien hebben ze weinig alternatieven.  

Extra verhoging

Woningcorporaties moeten minimaal 80 procent van hun woningvoorraad toewijzen aan huishoudens met een inkomen onder 36.000 euro. Om de doorstroming van huishoudens met hogere inkomens te bevorderen, legt de overheid hun sinds enige jaren een extra verhoging op. Zo zouden in theorie meer huurwoningen vrijkomen voor mensen met een laag inkomen.


Life events belangrijker
Uit het ING-onderzoek blijkt echter dat voor 84 procent van de huishoudens met een inkomen van 40.000 euro of meer een huurverhoging geen rol speelt in hun verhuisgedrag. ‘Life events’ (zoals gaan samenwonen, kinderen krijgen of een verandering van baan) zijn nog steeds de belangrijkste verhuisreden. Vooral oudere scheefwoners zijn honkvast. Zij hebben de grote levensveranderingen al achter de rug en zijn ­– door het vaak jarenlange gebruik van hun woning – gehecht geraakt aan hun huis en hun buurt.


Minder alternatief
Ook hebben scheefwoners die wel zouden willen verhuizen steeds minder woonalternatieven. Een groot deel van hen huurt in de Randstad, waar de koopwoningen door de aantrekkende markt de laatste jaren sterk in prijs zijn gestegen. De vrijehuursector begint doorgaans pas bij duizend euro. De corporatiehuurder die nu 700 euro betaalt, is dan pas na tien jaar van maximale huurverhogingen in zijn huidige woning duurder uit.


Instroom beperken
Volgens consumenteneconoom Senne Janssen van ING is het ‘verjagen’ van scheefhuurders dan ook niet effectief. ‘Alleen door voorwaarden te stellen aan de instroom kun je als overheid bijsturen. Bijvoorbeeld door bepaalde groepen nieuwe huurders, zoals promovendi of buitenlandse studenten, een tijdelijk contract voor maximaal twee jaar aan te bieden.’ Zo kan de aanwas van nieuwe scheefhuurders worden tegengegaan. 

Reacties: 14

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Wimpie
De staat reguleert de huurprijzen van woningen dmv passend toewijzen, dus met andere woorden maakt de overheid uit wat je kwijt bent aan huur nav je inkomen.

Dit onder het mom van doorstroming te bevorderen wat niet echt schijnt te helpen. Ik vind dit als huurder zijnde toch wel een behoorlijke aantasting van de privacy zeker als je woning zoekende bent waar je een inkomensverklaring nodig hebt van de belastingdienst om een huurwoning te krijgen.

Op dit formulier staat namelijk ook het rendementsgrondslag met andere woorden je hele financiële toestand (spaargeld) tot op de cent nauwkeurig en dat lijkt me toch echt prive!

Als je een gewoon modaal inkomen hebt kan je ook eens gaan kijken voor een koopwoning maar dan val je in het segment van 150.000 a 200.000 euro als je dat dan al aan kan bij je bank aan hypotheek. Als we ons woningbezit dan toch inkomens gerelateerd gaan toewijzen dan zou het fair zijn om dat ook in het koopsegment te gaan doen. dus bij een bepaald inkomen ook een bepaalde koopsom te hanteren waarop je mag reageren bij een makelaar(passend toewijzen) dit om scheefkopen tegen te gaan, nu gaan investeerders of andere vermogende (miljonairs) huizen opkopen in "mijn"segment om ze vervolgens op de vrije markt weer aan te bieden als huurwoning met een prijs van 1000 euro of nog meer aan bv short stayers of aan mensen die compleet klem zitten en geen andere mogelijkheid hebben voor onderdak omdat ze net teveel verdienen voor een sociale huurwoning.

Dus dat zal in mijn optiek de doorstroom per inkomen niet bevorderen zo, dus het zou mooi zijn dat als scheefhuren aan banden wordt gelegd dit ook met scheefkopen te doen want de privacy voor de huurder is al weg dan ook maar voor de koper.

Dit klinkt natuurlijk bezopen maar intussen wordt onze "samenleving" ook steeds maar bezopener op deze manier.

Anna V
Scheefhuurders waren in de bloei van hun leven vaak niet in staat om een woning te kopen en hebben zo net de boot gemist. Reden kan zijn de werkloosheid eind vorige eeuw. Als je daarna kans hebt gezien toch te gaan werken en wat carriëre te maken, wordt je scheefhuurder. Kopen is dan moeilijk: onvoldoende gespaard en nog te weinig werkjaren in het vooruitzicht. Daar komt een matige tot slechte pensioenopbouw waardoor je met een hoge huur na je pensionering in de problemen komt. Allemaal redenen om te blijven wonen waar je woont, ook al zijn de huizen vaak niet meer in goede conditie en zou je graag ergens anders wonen.
adviseur / adviseur
Logisch dat huurverhogingen niet werken.

Wonen is niet alleen een economische transactie. Mensen zijn gehecht aan hun huis en hun leefomgeving en ze zullen, mopperend, de huurverhoging accepteren.

De inkomensafhankelijke huurverhoging werkt wel erg nivellerend zodat iedereen in een dergelijke wijk een laag besteedbaar inkomen heeft. Ik weet niet of dit wenselijk is.
Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
Lijkt me vrij logisch als je bedenkt dat alleen de economie tijdens 2 kabinetten Rutte is gegroeid en niet de koopkracht van de burgers is meegegroeid !
JaapvV / adviseur
Wat een rare kop boven dit artikel. Alsof de bewoners dit zelf hebben bedacht.
Paul / projectleider
Probleem is dus nog altijd te weinig goede woningen voor iedereen. En dan denk je dat een extra regel in de al overgereguleerde sector wel werkt...Het enige wat kan helpen is de hele woningmarkt opnieuw inrichten. van hypotheekrente aftrek tot huursubsidie. Gewenste uitkomst wat mij betreft is meer keuze en minder lasten.
Gemeenteambtenaar
Naast alle reeds genoemde redenen is een middeninkomen geen hoog inkomen. De huur in de vrije huursector begint in de regio waar ik woon bij zo ongeveer € 900,00. Een middeninkomen zou dan aanzienlijk meer dan 1/3 van het inkomen kwijt zijn aan huur. Logisch dat mensen blijven zitten.
Dirk Verkade / Scheefhwoner
Wat is scheefwonen? Zijn ook de huurders die een huursubsidie geen scheefwoners. Zij zitten in een te duur huis en krijgen subsidie om te kunnen huren cq te wonen.

In huizen die eigenlijk voor de wat hogere inkomens zijn, houden zij bezet.

Zijn wij criminelen, doordat ik in nachturen, weekenden moet werken, daardoor een toeslag krijg, kom ik boven een bepaalde inkomens grens en ben ik scheefwoner. Wordt dus gestraft omdat ik werk. Bovendien ik heb een huurcontract met een woningcorporatie. Toen ik in het huis ging wonen moest ik met een minimum salaris rondkomen en heb mij langzaam omhoog gewerkt. Daarvoor wordt ik nu gestraft. je gaat niet zomaar verhuizen, je moet rekening houden afstand werk, scholen etc. Maar ook met familie. Bovendien zijn er veel te weinig koophuizen waarvoor je een hypotheek kan krijgen met mijn salaris als hoofverdiener. Kotsmisselijk wordt ik van dit ieder keer terugkerend gelul. Bovendien als ik zie veel sociale woningen verkocht worden of hersteld tegen een veel hogere huurprijs.

Ik ben best bereid om te verhuizen, maar wie betaald mijn verhuiskosten.

In Amsterdam was een paar jaar geleden de mogelijkheid om de binnenwoning te kopen, buitenkant bleef eigendom van huisverhuur. Maar de belastingdienst heeft er toen een stokje voor gestoken.

Verhaal boven is veel te kort door de bocht en bestempeld de mensen die werken als een soort crimineel neer. Zorg voor goede alternatieven zoals project Amsterdam en maakt niet te veel regels die dat tegenhouden, dan komt de markt los. Je kan dan makkelijker een hypotheek krijgen, waardoor je ook weer makkelijker door kan stromen.
Anna / Adviseur
Langwonenden huurders hebben op een gegeven moment de woning allang afbetaald. Huurders krijgen daarvoor geen belastingaftrek. Bij sociale woningbouw financiert de overheid mee, maar op een gegeven moment is dat terugbetaald. Kopers genieten hypotheekrente aftrek en hebben de keus om goedkoper of duurder te gaan wonen. Waarom die vrijheid ook niet voor huurders. Als er dan een tekort komt aan een bepaald soort woningen bouw je er toch gewoon meer.
Bors / social criticaster
Scheefhuren is een verzinsel van de verenigde politiek .

Deels door de VVD om hun rente aftrekbeleid te kunnen

volhouden. Er wordt echter geen rekening gehouden met huurders van bepaalde leeftijd. Doordat onvoldoende woningen zijn gebouwd en het ontplofte stelsel van toeslagen is de situatie uit de hand gelopen. Mensen die kopen worden bedrogen met de rente aftrek. Dit zorgt voor prijsopdrijving waardoor een rijtjeshuis veel te duur is ten opzichte van de werkelijke waarde. Laat mensen hun woning gewoon kopen zonder ze te straffen voor hun inkomen uit arbeid en hef de corporaties op. Stop marktwerking en belegging in de woningmarkt en schaf de rente aftrek per direct af. Sociale huurwoningen voor iemand die niet kan wonen maak je betaalbaar zonder toeslag. Heb je het rondpompen van geld niet meer nodig. Zal de burger een hoop schulden schelen.
bill ackmans / mediawatcher
Waarom geen experiment met huurcontracten voor bepaalde tijd? En waarom mag een student wel 400 euro voor een kamertje betalen maar is een AOW-er zielig?
doeterniettoe / -
De Nederlandse woningmarkt is nog steeds zwaar ziek dankzij de politiek. Geen centraal beleid, geen visie, veel te grote financiële belangen, 'eigen woning = inkomsten voor de belasting/overheid', de hypotheekschuld, de hra, huuursubsidie (nu toeslag), vriendjespolitiek en-nog-veel-meer zorgen er voor dat veel studenten geen fatsoenlijke kamers kunnen vinden, er te weinig woningen zijn, er op de lange(re) termijn problemen ontstaan (gasaansluitingen, levensloopbestendig, verkeer, ...), enzovoorts, enzovoorts.

Dankuwel politiek.
Jan
Wordt het niet eens tijd de huur te bepalen op een percentage van het bruto inkomen? En dan bij voorkeur het bruto inkomen van het jaar ervóór, dan kunnen er ook geen verkeerde inschattingen optreden. Voordelen: huurtoeslag kan worden afgeschaft en scheefwonen bestaat niet meer. Je stuurt dus je jaaropgaaf van het vorig jaar aan je verhuurder en die mag dan aan de hand van een wettelijk vastgesteld percentage daarvan de huur vaststellen. Alleen nog even bepalen voor welke woningen zo'n regeling geldt. Bijvoorbeeld aan de hand van de OZB-waarde. Luxe vrije sectorwoningen vallen er dan bijv. niet onder.
veestapel
Nou nog inkomensafhankelijke hypotheekrente...

Advertentie