Advertentie
sociaal / Nieuws

Meeste daklozen komen uit uitkeringssituatie

De meeste daklozen tussen 2009 en 2016 zijn op straat beland nadat zij een tijd in de uitkering hebben gezeten, concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

19 december 2018

De meeste daklozen tussen 2009 en 2016 zijn op straat beland nadat zij een tijd in de uitkering hebben gezeten, concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Daklozen jonger geworden

Het CBS heeft met behulp van het Stelsel van Sociaal-Statistische Bestanden geanalyseerd wat de achtergrond is van de daklozenpopulatie tussen 2009 en 2016. De daklozen uit 2015 en 2016 zijn volgens het CBS vaak jonger dan de daklozen uit 2009. Ook zijn zij vaker alleenstaand, niet-westers en verblijven zij vaker in de vier grote steden. Ook zou een uitkeringsachtergrond vaker een rol spelen bij de recentere groep en dan met name bij de middelbaar en hoger opgeleide daklozen. Het CBS oppert dat dit het gevolg is van de economische crisis. Zogeheten levensgebeurtenissen (echtscheiding, baanverlies of een sterke inkomensdaling) zijn in weinig gevallen recentelijk voorafgegaan zijn aan het dakloos raken.

Zorgachtergrond

Opvallend is volgens het CBS ook de zorgachtergrond van de daklozen anno 2016. Veertig procent had toen in de drie laatste jaren voorafgaand aan registratie voor hulp aangeklopt bij de ggz. Het feit dat dit cijfer in 2012 nog op 53 procent lag, betekent volgens het CBS niet dat de psychische problemen van daklozen zijn afgenomen. ‘Minder mensen kregen specialistische zorg en een groter aandeel kreeg deze zorg bij de huisarts. Dit zou vooral bij een psychisch kwetsbare populatie zoals de (toekomstige) daklozen kunnen gelden.’

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Als dit kabinet zo door gaat worden nog veel meer AOW'ers, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden dakloos of moeten op straat in dozen op slapen. Deze categorieën worden namelijk ook nog eens onevenredig zwaar belast door de noodzakelijke klimaat maatregelen.

Problemen waar dit Kabinet op korte termijn aan moet sleutelen zijn:

-hoogte AOW

-hoogte uitkeringen

-verbetering van de al 10 jaar op 0 staande pensioenen (o.a. via aanpassing rekenrente).

-arbeidsrecht

en last but not least een totale herziening van het belastingstelsel.Advertentie