Advertentie
sociaal / Nieuws

Minste draagvlak voor opvang asielzoekers in zuiden

De meeste inwoners van Brabant, Limburg en Zeeland zouden willen dat ons land minder asielzoekers opvangt. Andere provincies zijn gastvrijer

08 december 2022
Draagvlak voor opvang asielzoekers in Friesland.

Zeven op de tien Nederlanders geven aan dat asielzoekers in hun gemeente mogen worden opgevangen. Twaalf procent is het daar mee oneens.

Dat blijkt uit een flitspeiling van I&O Research in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid onder ruim 900 Nederlanders.

Opvang in buurt

Zes op de tien respondenten zijn het er mee eens dat asielzoekers in hun buurt mogen worden opgevangen. Dat percentage is hoger dan in eerdere metingen dit jaar. Een op de vijf respondenten blijkt het daar juist mee oneens.

Zuidelijke provincies

Er zijn overigens aanzienlijke verschillen tussen verstedelijkt en niet-verstedelijkt gebied. En ook regionaal lopen de meningen behoorlijk uiteen. Zo geven bijna drie op de vier inwoners van de drie grote steden (74 procent) aan dat asielzoekers mogen worden opgevangen in hun buurt. Dat is beduidend hoger dan de inwoners van de zuidelijke provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, waar krap de helft (52 procent) van de inwoners er maar achter staat. Inwoners van het zuiden blijken het op dit punt juist vaker (helemaal) mee oneens (28 procent) dan inwoners van het noorden (10 procent).

Grote steden

59 procent van de inwoners van het zuiden vinden het (heel) geschikt als Nederland sowieso minder asielzoekers opvangt. Dat ligt dan ook weer beduidend hoger dan in de noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe (41 procent) en in de drie grote steden. Drie op de tien inwoners van de drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag (32 procent), het westen (28 procent) en het noorden (29 procent) vinden zo’n maatregel (heel) ongeschikt.

Bed, bad en brood

In het noorden (51 procent), de drie grote steden (47 procent), het westen (43 procent) en het oosten (44 procent)– Flevoland, Gelderland en Overijsel – vinden inwoners het oké als Nederland elke asielzoeker opvangt en hen voorziet in bed, bad, brood en begeleiding naar onderdak. Dat ligt beduidend hoger dan in het zuiden, waar maar iets meer dan een kwart van de inwoners dat apprecieert.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
Wat betekent deze vraag? Dat er draagvlak is voor het huidige asielstelsel?
Er zullen er velen zijn, die een groot voorstander zijn van vluchtelingenhulp, maar het asielstelsel niet langer zien zitten. Die zich afvragen wat dit stelsel bijdraagt aan het mondiale vluchtelingenvraagstuk. Ik wil bijvoorbeeld best vluchtelingen hier opvangen die we zelf gaan halen uit kampen. Die we op voorhand al hebben geselecteerd. Maar al die figuren die middels mensensmokkelaars ons aanvraag loket in Ter Apel bereiken door een procedure molen draaien, waar leidt dat toe? Vangen we de mensen op die we willen opvangen? Is dit de groep die we echt een vluchtelingenstatus willen verlenen? Is dit nu de bijdrage van Nederland?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
T. Simpelmans
Als je de vraag maar handig genoeg stelt, krijg je vanzelf het antwoord dat je horen wilt.
Ik ben benieuwd of in de enquête ook de volgende vragen zaten:

1. Bent u het ermee eens dat statushouders voorrang krijgen op de woningmarkt?
2. Bent u het ermee eens dat statushouders niet verplicht zijn om Nederlands te leren?
3. Bent u het ermee eens dat asielzoekers direct familie mogen laten overkomen?
4. Bent u het ermee eens dat statushouders op vakantie kunnen naar het land waaruit zij gevlucht zijn, zonder dat dit consequenties heeft voor hun status?
5. Bent u het ermee eens dat criminaliteit door asielzoekers geen consequenties heeft voor hun aanvraag?
6. Bent u het ermee eens dat statushouders nooit meer weg hoeven, ook als bijvoorbeeld de oorlog in hun land voorbij is?
7. Bent u het ermee eens dat mensen een succesvolle asielaanvraag kunnen doen in Nederland omdat zij in eigen land geen zin hebben in militaire dienst?
8. Bent u het ermee eens dat in uw gemeente een opvang wordt gerealiseerd voor 2000 asielzoekers?
9. Bent u het ermee eens da asielaanvragen van mensen uit veilige landen als Marokko, Kosovo en Turkije in behandeling worden genomen?
10. Bent u het ermee eens dat het nationaal belang van Nederland - bijvoorbeeld dat de asielzoeker ook op langere termijn niet in een eigen inkomen kan voorzien - niet wordt betrokken in de afweging tot het verlenen van asiel?
11. Bent u het ermee eens dat iedereen die leeft in een land op Aarde dat de westerse waarden niet onderschrijft, op grond daarvan aanspraak kan maken op hun huis en uitkering in Nederland?
12. Dito iedereen die leeft in een land in oorlog, op grond daarvan aanspraak kan maken op hun huis en uitkering in Nederland? (Bijvoorbeeld 44,32 miljoen Oekraïners)?

Ben benieuwd!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans Bakker
Het vraagstuk moet worden benaderd vanuit het doel van het VN Vluchtelingenverdrag. Dat doel is veiligheid. Dat degenen die wij veiligheid bieden soms niet werken, anders eten en anders ruiken, dat is een hele andere vraag. Die vraag mogen we niet mengen met de doelstelling, namelijk veiligheid. Toch zie je die vermenging overal plaatsvinden. Als we de huidige praktijk van effectuering van het asielrecht zetten tegen de doelstelling van veiligheid, dan vraag ik mij af wat wij bereiken. De echte vraag waar de politiek zich mee bezig zou moeten houden dat is de doelstelling zelf en de instrumenten die wij daarvoor het beste kunnen inzetten. Het instrument “asielrecht” zal, als we een eerlijke discussie daarover voeren, geen grote plek meer krijgen in het instrumentarium. Helaas vinden alle discussies plaats binnen de huidige juridische kaders. Wat krijg je dan? Dan krijg je een VVD en CDA die zeggen: “asielrecht klinkt goed moeten we houden maar het moet wel leuk blijven”. Een discussie over beperking van de instroom is altijd gedoemd te mislukken. Daar komen we nooit uit.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie