Advertentie
sociaal / Nieuws

Bezuinigingen te snel en te veel

Naast inwoners en ambtenaren hebben ook wethouders moeite met (nieuwe) bezuinigingen op onder meer zorg en jeugd. De grenzen zijn bereikt. Wethouders zien zich door het rijk voor een ‘schier onmogelijke opdracht’ gesteld en stellen meer tijd nodig te hebben.

11 september 2015

Niet alleen inwoners en ambtenaren, maar ook wethouders hebben moeite met (nieuwe) bezuinigingen op onder meer zorg en jeugd. De grenzen zijn bereikt. Wethouders zien zich door het rijk voor een ‘schier onmogelijke opdracht’ gesteld en stellen meer tijd nodig te hebben.

Onderzoek

De hoofdbrekens van gemeenten om de rijkskortingen op de budgetten voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Jeugdwet en de Participatiewet op te vangen, zijn nog niet over. Hoewel ambtenaren en inwoners verdere bezuinigingen op vooral de Wmo niet zien zitten, zit er een nieuwe ronde aan te komen. Vier op de tien ambtenaren menen dat er ook komend jaar op de huishoudelijke hulp zal worden bezuinigd en drie op de tien voorzien bezuinigingen op de ouderenzorg en de zorg aan langdurig zieken. Dat blijkt uit een opiniepeiling onder ambtenaren en inwoners dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door I&O Research.


Jeugdzorg

Ook op de jeugdzorg wordt komend jaar beknibbeld, voorspelt 29 procent van de ambtenaren. Bijna zeven op de tien inwoners vindt dat onverteerbaar. Overigens verwachten zowel ambtenaren (72 procent) als inwoners (58 procent) dat op andere portefeuilles extra moet worden bezuinigd, om de Wmo en Jeugdwet naar behoren te kunnen uitvoeren.


Cumulatie

Wethouders in onder meer Roermond en Lelystad hebben eveneens moeite met de bezuinigingen, en met name het tempo waarin die moeten worden gerealiseerd. ‘We moeten de zorg en ondersteuning op een andere manier regelen. Daar zijn we ook hard mee bezig, maar dat vergt tijd. Ook van instellingen en van burgers. Ik ben ervan overtuigd dat we een heel eind kunnen komen, als het rijk tenminste stopt met de cumulatie van kortingen’, benadrukt wethouder financiën Jop Fackeldey (PvdA) van Lelystad. Want naast de verdergaande korting op de zorgbudgetten – ‘die al heftig genoeg zijn’ – speelt er nog de financiële problematiek van de verdeelmodellen en de herijking van het gemeentefonds. Zeker de steden worden hierdoor volgens de wethouder onevenredig zwaar getroffen. Fackeldey: ‘Er komt een moment dat je door de bodem zakt.’


Grens bereikt

De regering stelt de gemeenten voor een enorme, schier onmogelijke, opdracht. De grens is nagenoeg bereikt’, vindt ook de Roermondse wethouder Marianne Smitsmans (maatschappelijke zorg, GroenLinks). ‘We kunnen de bezuinigingen alleen realiseren als we de gelegenheid krijgen om ons beleid om te buigen, zoals het inrichten van meer algemene voorzieningen en door mensen aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid en kracht. Dat daar grenzen aan zijn, is duidelijk.’


Forse problemen

Lelystad krijgt komend jaar voor de uitvoering van de Wmo en de jeugdzorg vier miljoen euro minder dan dit jaar. En dit jaar was het al en fikse klus om de oude en nieuwe gedecentraliseerde taken op het sociaal domein met het overgehevelde rijksbudget te klaren. Lelystad heeft daarom onder meer de huishoudelijke hulp versoberd. Of de gemeente uitkomt met het budget voor de jeugdzorg is nog maar zeer de vraag, stelt Fackeldey. ‘Daar zien we forse problemen.’


Versobering

Ook Roermond versoberde de huishoudelijke hulp (hh) en wist door scherp in te kopen op begeleiding en kortdurend verblijf de benodigde bezuinigingen te realiseren. Niet alle burgers namen genoegen met het nieuwe hh-beleid. ‘Naar aanleiding van het herindicatietraject is een aantal bezwaarschriften ingediend. In sommige gevallen heeft dit geleid tot een wijziging van de indicatie’, aldus Smitsmans.


Zachte landing

De nieuwe (rijks)bezuinigingen moet het college in 2016 binnen de eigen begroting opvangen. In opdracht van de gemeenteraad is het macrobudget uit het gemeentefonds het budgettaire kader voor de uitvoering van de Wmo 2015. Wel heeft Roermond middelen gereserveerd voor een zogenaamde zachte landing. ‘Hiermee bekostigen wij onder andere de inrichting van algemene voorzieningen die een alternatief kunnen zijn voor de duurdere maatwerkvoorzieningen. Op die manier hoeven deze kosten niet uit het toch al krappe budget bekostigd te worden en is er geld om onvoorziene zaken zoals stapeling en andere zaken op te vangen.’


Het onderzoek naar de standpunten van burgers en ambtenaren ten aanzien van het gemeentelijk bezuinigingsbeleid is uitgevoerd onder 1.373 gemeenteambtenaren en 2.192 burgers.

Lees meer over het onderzoek in Binnenlands Bestuur nr. 18 van deze week

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Rolstoel-Oma
Na de PGB misère nu de volgende problematiek. En het wordt alleen maar erger!!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
harry haddering / actief wajongere
Hoewel de participatie wet even één keer wordt genoemd in het artikel, lijkt daar de urgentie nog van te moeten landen.Ik begrijp dat de direct betrokkenheid van de gemeente, bij bijvoorbeeld de huishoudelijke zorg hoger is. Ook snap ik dat de problematiek in de jeugdzorg meer aandacht lijkt te krijgen. Ook dit is begrijpelijk, omdat er bij een hoge algemene werkloosheid het natuurlijk moeilijker te verkopen is om bepaalde groepen werklozen extra in de schijnwerpers te zettenToch blijf ik stellen dat deze derde taak van de decentralisatie een belangrijke is, omdat participatie ervoor zorgt dat ook de andere elementen van de decentralisatie in mijn ogen een beter draagvlak zullen krijgen. want nu speelt hij het element van "onbekend maakt onbemind" nog steeds een belangrijke rol.Als gehandicapten meer gaan deelnemen aan het maatschappelijke verkeer is het ook makkelijker om ondersteuning vanuit de WMO de realiseren, immers iemand die je kent help je makkelijker dan een onbekende.Zelfs vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hebben diverse ambtenaren mij gezegd dat ook zij vinden dat de participatie een onderbelichte element is van de decentralisatie.Daarom wil ik jullie vragen om mijn Facebook pagina Matuter, leuk te vinden om zo, hopelijk de participatie op een positieve manier te belichten. Waarna het misschien lukt om het thema participatie op de lokale regionale en landelijke politieke agenda te krijgen maar ook op de agenda van ondernemers en andere betrokken want wordt onze samenleving niet leefbaarder als zo veel mogelijk mensen naar vermogen meedoen in onze maatschappij.

Harry Haddering

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Otzer
En als communicerend vat stelt het Rijk geen enkel paal en perk aan eigen en TK controle- en informatiedrift richting gemeenten en zorgaanbieders. Niet om te verbeteren, o nee. Alleen uit angst en om een verantwoordingsverhaal achteraf te hebben, om politiek mee weg te kunnen sluipen. Terwijl de ingevoerden ondertussen allemaal weten dat Rijk en TK de afgelopen pakweg tien jaar helemaal geen controle en inzicht HADDEN. Dat zou de markt namelijk wel oplossen. Nou, dat hebben we gemerkt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie