Advertentie
sociaal / Nieuws

Wijkteammedewerker vaak niet bewust van kosten zorg

Er moet meer aandacht komen voor het kostenbewustzijn van medewerkers van wijkteams. Medewerkers weten vaak niet goed welke hulp duur en welke goedkoop is. En als ze dat wel weten, wegen ze het vaak niet mee bij de keuze voor wat ze inzetten.

04 september 2016

Er moet meer aandacht komen voor het kostenbewustzijn van medewerkers van wijkteams. Medewerkers weten vaak niet goed welke hulp duur en welke goedkoop is. En als ze dat wel weten, wegen ze het vaak niet mee bij de keuze voor wat ze inzetten.

Geld
Dat concludeert onderzoeker Michel de Visser van adviesbureau MDVA in de factsheet Benchmark sociale wijkteams 2016 die in samenwerking met de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit is gemaakt. Aan het onderzoek deden 24 wijkteams mee uit 7 gemeenten. Er werd gekeken naar vijf hoofdzaken als het functioneren van het wijkteam, de ervaring van de klant, de betrokkenheid van de wijk, de kwaliteit van de hulpverlener en de financiën. Op alle vlakken wordt een ruime voldoende gescoord, behalve op het onderdeel ‘geld’ waar de score 5,7 is, tweetiende lager dan een jaar geleden.

Willen niet

‘Over het algemeen zien we dat medewerkers van wijkteams willen zorgen voor mensen, ongeacht wat het kost’, aldus De Visser. ‘Sommigen willen ook echt niet met geld bezig zijn, maar met verlenen van zorg.’ Toch gaan financiën een belangrijker onderdeel uitmaken van het werken in een wijkteam. ‘Er komen meer verantwoordelijkheden voor wijkteams. Misschien worden ze in de toekomst ook verantwoordelijk voor het budget. Dat wordt dan nog spannend, want ze zijn niet gewend om na te denken over vragen als “hoe kan ik meer mensen helpen voor hetzelfde geld”.’

Andere rolopvatting

Nadenken over budgetten kan wel in de zorg, vindt De Visser. Als voorbeeld noemt hij een huisarts die niet zomaar een verwijzing voor een mri-scan geeft als de patiënt daarom vraagt. Of meeweegt of de patiënt dure medicijnen nodig heeft, of dat het ook met minder dure kan. ‘Maar we zien over het geheel genomen dat medewerkers van wijkteams nog niet zo denken. Die hebben vaak nog een andere rolopvatting.’ Overigens verschilt het per gemeente hoe belangrijk het sturen op geld wordt gezien. 'Dat is ook pas mogelijk als de bedrijfsvoering goed is ingericht', aldus De Visser. 'Bijvoorbeeld goede rapportages over de kosten en inzet van hulp en mogelijk zelfs budgetverantwoordelijkheid voor wijkteams. Aan dit instrumentarium ontbreekt het nog in hoge mate en sturen op geld is dan lastig, zeker als medewerkers het historisch gezien niet gewend zijn.’

Nieuwe werkwijze
Over het algemeen vinden de teams dat ze er goed in slagen de ondersteuning te bieden die cliënten nodig hebben. Medewerkers hebben nog niet altijd heel goed inzicht in het aanbod van hulp dat ze in kunnen zetten. Men kent vaak wel het aanbod dat men gewend is van vroeger, maar wat er door de nieuwe werkwijze aan nieuwe mogelijkheden beschikbaar is (bijvoorbeeld in de eigen wijk) en hoe bruikbaar dat is, weet men vaak nog niet voldoende. Een ander punt van aandacht is de mate waarin men erin slaagt om pgb’s in voldoende mate in te zetten. Bij veel wijkteams valt op dat medewerkers de procedures hier omtrent ingewikkeld vinden.

 

 

Reacties: 12

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Reinier
De gemeente berkelland had best even verder kunnen kijken of er mogelijkheden zijn om meneer zwarver van een id incl. pasfoto te voorzien en deze te bekostigen een klein bedrag voor de gemeente waarmee je iets heel goeds voor de ander doet daar is per slot van rekening het veurmekaarteam en de decentralisatie voor.
Arno van der Lee / Business Consultant
In de implementatie van ons Dashboard Sociaal Domein bij gemeenten zien we dat ook in de administratie van gemeenten de euro's nog lang niet altijd adequaat aan prestaties zijn gekoppeld. Mogelijk dat dat dus ook z'n weerslag heeft op de focus binnen de wijkteams.
adriana
zolang organisaties als GG-net niet op hun site vermelden wat hun dienstverlening kost, is het wijkteammedewerkers niet te verwijten dat ze het niet weten. Hoe hoog is de toeslag voor diensverlening in het weekeinde enz.

Tarieven moet transparant zijn en niet onvindbaar

zwarver gait
Bedankt voor je begrip reinier(17.45.u.) het wordt echter nog veel schrijnender, want gister stond er in een lokaal krantje(vandaag ook in de tubantia, het regionale sufferdje) het bericht dat berkulland 20 miljoen€ uitleend aan de BNG.(geld uit de verkoop NUON) anders stond het geld toch maar renteloos op de bank.
Moeder van drie
Wij wilden graag logeeropvang voor onze autistische zoon. Ging om 4 weekenden van 2 nachten per jaar. We vonden zelf een stichting met vrijwilligers, die in een andere gemeente was. Individuele zorg, waarbij hij tot rust kon komen. Kostte 8 euro per nacht aan onkostenvergoeding. Dus 64 euro per jaar.

Nee, zei het wijkteam.

We mochten alleen gebruik maken van een organisatie waarmee al een contract was afgesloten. Dit betrof groepsopvang, wat niet geschikt is voor ons kind. Kosten: 80 euro per nacht. Dan kregen we het vergoed als zorg in natura.

We kregen geen pgb voor die 64 euro, want er was een (volgens wijkteam) passend aanbod gedaan.De beste en goedkoopste optie zat niet in het protocol. Geen wijkteam meer voor ons, we proberen voortaan zelf wel onze oplossingen te vinden.

Ralf Timmer / Consulent zelfstandig ondernemers
Wat is het probleem? Kwalitatief goede hulp is duur, maar noodverbandjes plakken is op lange termijn veel duurder. Misschien moeten we met z'n allen eens accepteren dat hulp die werk, geld kost!
H. Wiersma / gepens.
Wijkteams moeten professioneel (!!!) maatwerk leveren. Om hun beroep goed te kunnen uitoefenenen komen kosten op de tweede plaats. Uiteraard dienen zij wel inzicht te hebben in deze kosten, maar het beheer en toezicht kan beter aan financiele experts worden overgelaten.
annelies
Gelukkig kijken wijkteams eerst naar de mensen, en daarna, gaan ze nog eens over kosten hebben. Dat lijkt mij de enige goede volgorde voor een wijkteam. Het voorbeeld van de huisarts is precies verkeerd omdat een huisarts een opleiding van -tig jaren heeft om een gerede inschatting te kunnen maken. In mijn ervaring stijgt het niveau van mensen van wijkteams bij lange na niet tot die hoogte. Ze weten echt amper of niet waar ze over spreken. Ik heb het zelf ervaren en word er heel vervelend van dat zij zouden moeten/ kunnen beslissen over zaken waarvan ze echt geen verstand hebben.
Moeder / Moeder zoon met ernstige chronische psychiatrische stoornis
Het wijkteam moet alleen de omvang van de zorg zorgvuldig indiceren. Belachelijk idee!
zwarver gait
Na deze hele eeuw op straat te hebben gelegen heb ik onlangs de stap gezet om maar es weer 'onder de radar' vandaan te komen, reden; het ouder worden(63) én een vriendin die mij met haar aow'tje ook niet kan onderhouden. Daarom heb ik 5 weken geleden contact gezocht met een veurmekaarteam, maar tot op heden nix gehoord JAAAHHH wel de vraag of ik bij vrienden etc. niet wat geld kon lenen voor een pasfoto en I.D. terwijl in mijn gemeente berkelland een armoepotje van 90.000€ beschikbaar is, wordt vervolgd
zwarver gait
excuses; aanvulling op 11.47.u., sinds 2002 heb ik al geen geld meer
Hendrik-Jan
Laten ze eerst maar eens de mega problemen die zijn ontstaan door alle wijkteams oplossen.
Advertentie