Advertentie
sociaal / Nieuws

‘Schep orde in chaotisch jeugdstelsel’

Er moet een einde komen aan het chaotische jeugdstelsel. De Jeugdwet moet zodanig worden aangepast dat jongeren tot 21 jaar jeugdhulp kunnen krijgen. ‘Den Haag’ moet gemeenten voldoende budget geven om hun jeugdzorgtaken uit te voeren. Deze drie punten staan in het verkiezingspamflet van Jeugdzorg Nederland.

24 juli 2020
sociaal-netwerk.jpg

‘Den Haag’ moet gemeenten voldoende budget geven om hun jeugdzorgtaken uit te voeren. Er moet een einde komen aan het chaotische jeugdstelsel. De Jeugdwet moet zodanig worden aangepast dat jongeren tot 21 jaar jeugdhulp kunnen krijgen.

Verkiezingspamflet

Deze drie punten heeft Jeugdzorg Nederland in een verkiezingspamflet onder de neus gewreven van de landelijke politieke partijen. Die kunnen de punten meenemen in hun verkiezingsprogramma’s, zodat ‘de Tweede Kamer snel kan zorgen voor een beter werkend jeugdstelsel’, aldus Jeugdzorg Nederland.

 

Neerwaartse druk

Door de grote financiële tekorten zijn gemeenten vooral bezig met besparen en bezuinigen op budgetten en tarieven van aanbieders, stelt Jeugdzorg Nederland. ‘Dit leidt regelmatig tot beslissingen die penny wise, pound foolish zijn: besparingen op korte termijn, blijken al snel juist tot extra uitgaven te leiden.’ Aanbieders kunnen met de ‘steeds grotere neerwaartse druk op de tarieven onvoldoende investeren in innovatie, scholing en ontwikkeling’.

 

Boter bij de vis

Van aanbieders wordt daarnaast verwacht dat ze meedoen en -werken aan allerlei actieplannen van de rijksoverheid, zonder dat er geld is om de doelen te realiseren. ‘De jeugdzorg is niet geholpen bij méér actieplannen, wel bij een betere financiële basis. Gemeenten moeten voldoende geld krijgen om hun taken waar te maken en bij landelijke ambities hoort boter bij de vis.’

 

Versnippering

De plannen van het kabinet om gemeenten te verplichten tot regionale en bovenregionale samenwerking bij de inkoop van jeugdhulp moeten door de Tweede Kamer worden gesteund, vindt de brancheorganisatie. In de Kamer leven twijfels over nut en noodzaak van de stelselherziening, bleek onlangs tijdens een Kamerdebat. Door de versnipperde inkoop rijzen de administratieve lasten de pan uit en wordt een ‘aanzienlijk deel van het schaarse budget opgeslurpt’, stelt Jeugdzorg Nederland. 'Geld gaat niet naar de zorg voor kinderen, maar naar administratie, controllers, accountants, nieuwe verdienmodellen en adviesbureaus die voor iedere gemeente het wiel opnieuw uitvinden.’ Volgens Jeugdzorg Nederland is de huidige te vrijblijvende samenwerking debet aan een groot deel van die administratieve druk.

 

Oprekken

De jeugdzorg moet voor alle jongeren worden verlengd naar 21 jaar. Nu is het zo dat de hulp aan thuiswonende jongeren of aan jongeren die in leefgroepen wonen, stopt op het moment dat ze achttien jaar worden. Voor jongeren in pleeggezinnen en voor jongeren die in gezinshuizen wonen, wordt die leeftijdgrens opgerekt naar 21 jaar. ‘Om een goede start van volwassenheid voor álle jongeren in de jeugdzorg mogelijk te maken en daarmee gelijke kansen te realiseren, moet ook voor jongeren die in leefgroepen wonen of thuis hulp krijgen de Jeugdwet zo worden aangepast dat zij hulp krijgen tenzij zij zelf willen dat die eindigt.’

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Adriaan Zwaag
Jeugdzorg-crisis

Corona-crisis

Stikstof-crisis

Energie-crisis

Klimaat-crisis.De crisissen groeien de bestuurlijk Nederland boven het hoofd.

Politici en bestuurders weten in pure paniek niet meer wat ze moeten doen.

En gaan zich hinderlijk bemoeien met het werk van de deskundigen (burgemeesters eisen mondkapjesplicht).Met als gevolg dat de chaos alsmaar groter wordt.

En oplossingen verder uit zicht raken.

Lopen
Jan
Er is maar één afdoende oplossing: centraliseer de jeugdzorg weer. De gemeenten kunnen dit gewoonweg niet aan.
Advertentie