Advertentie
sociaal / Nieuws

Looptijd contracten Wmo en jeugdhulp wordt langer

Voor de inkoop van Wmo-diensten hanteren gemeenten nog steeds volop de open house procedure. Bij Wmo-contracten die per 2020 zijn afgesloten, was dit in meer dan de helft van de inkoopprocedures het geval. Bij de inkoop van jeugdzorg is het aandeel open house teruggelopen, ten gunste van de ‘klassieke aanbesteding’. De looptijd van contracten in zowel de jeugdhulp als de Wmo neemt toe.

27 oktober 2020
contract---werk---arbeidsovereenkomst.jpg

Voor de inkoop van Wmo-diensten hanteren gemeenten nog steeds volop de open house procedure. Bij Wmo-contracten die per 2020 zijn afgesloten, was dit in meer dan de helft van de inkoopprocedures het geval. Bij de inkoop van jeugdzorg is het aandeel open house teruggelopen, ten gunste van de ‘klassieke aanbesteding’. De looptijd van contracten in zowel de jeugdhulp als de Wmo neemt toe.

Inkooptrends

Dat blijkt uit de recent verschenen Monitor gemeentelijke zorginkoop 2020 dat in opdracht van het ministerie van VWS is gemaakt door PPRC. PPRC brengt al jaren de inkoop- en bekostigingstrends van de Wmo en jeugdhulp in beeld. Bij overheidsopdrachten (aanbesteding) wordt steeds vaker gekozen voor selectieve procedures. Het gaat daarbij om aanbestedingen waarbij gemeenten een beperkt aantal aanbieders contracteert. Bij open house krijgen alle aanbieders een raamcontract als ze aan vooraf gestelde eisen voldoen.

 

Taakgerichte bekostiging

De bekostigingsvormen in de Wmo zijn drastisch gewijzigd. Waar voorheen vooral sprake was van inspanningsgerichte bekostiging (prijs maal hoeveelheid), is sinds dit jaar nu een duidelijke verschuiving zichtbaar naar taakgerichte bekostiging (resultaatgerichte bekostiging op het niveau van een populatie) of een gemengde bekostigingsvorm. Bij de bekostiging van jeugdhulp is die kentering niet zichtbaar. Inspanningsgerichte bekostiging is bij de jeugdhulp nog steeds de meest voorkomende bekostigingssystematiek. Na een ‘dip’ in outputgerichte bekostiging (resultaatgerichte bekostiging) in de jeugdhulp in 2019 wint deze bekostigingsvorm weer aan populariteit, zo blijkt uit het onderzoek.

 

Lange looptijd

De looptijd van de jeugdhulp-contracten neemt toe. In 2018 hadden 48 procent van de contracten een maximale looptijd van zes jaar of langer. Dit jaar ligt dat percentage op 62 procent. Opvallend veel jeugdcontracten in 2020 zijn slechts voor een jaar afgesloten, constateren de onderzoekers. Dat betreft voor een groot deel overbruggingsovereenkomsten. Die worden afgesloten omdat er bijvoorbeeld een rechtszaak speelt over de aanbesteding. De inwerkingtreding van de nieuwe contracten kan niet op de geplande datum ingaan en de bestaande contracten worden met een jaar verlengd. Dat is onder meer in de jeugdzorgregio Haaglanden het geval.   

 

Ook de looptijd van Wmo-contracten neemt toe. Er is vooral een groei zichtbaar bij de contracten met een duur van negen tot twaalf jaar. Het percentage contracten met een onbeperkte looptijd ligt met 21 procent van de nieuw gesloten overeenkomsten lager dan vorig jaar. In 2019 lag dat percentage op 31 procent.

 

Afbeelding

 

Afbeelding


Afbeelding

Bron tabellen: Monitor gemeentelijke zorginkoop 2020, PPRC

  

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie