Advertentie
sociaal / Nieuws

'Gebrekkige communicatie VNG over eigen kracht ouders'

De VNG besteedt in haar communicatie richting gemeenten geen aandacht aan het wettelijke recht op een 'eigen plan' dat ouders hebben, stellen ouderorganisaties.

27 augustus 2014

In de nieuwe Jeugdwet die in januari ingaat moet het eigen plan van ouders leidend zijn als kinderen in de problemen zitten. Maar in de factsheets en handreikingen die de VNG over deze wet aan gemeenten stuurt, wordt hierover met geen woord gerept, klagen ouderorganisaties. Ze spreken over 'gebrekkige communicatie' aan gemeenten.

Fundamenteel recht
In een open brief aan VNG-directeur Jantine Kriens roepen Transitie Jeugdzorg Ouders, Ouderkrachtvoortkind en Ouderplatform Rijnmond de VNG op hier iets aan te doen. ‘Tijdens de hoorzitting over de jeugdwet en het behandeltraject daarna is er veel gesproken over Eigenkracht, eigenregie en familiegroepsplan’, schrijven ze aan Kriens. Ze wijzen bovendien op het amendement van CU-Kamerlid Joël Voordewind dat met brede Kamersteun werd aangenomen. ‘Met dit amendement werd, binnen de nieuwe wetgeving, het fundamentele recht van ouders hun eigen plan leidend te laten zijn ingebed. Dit recht van ouders wordt zowel in de Jeugdwet alsmede in de wet Kinderbeschermingsmaatregelen uitgebreid beschreven.’


Nauwelijks weet
De drie organisaties vallen erover dat de VNG de verandering niet oppakt en doorvoert in factsheets en handreikingen die het aan de gemeenten stuurt. Volgens hen staat nergens in de correspondentie van de VNG te lezen hoe deze verandering moet worden ingebed, vormgegeven en uitgevoerd. Gevolg is dat gemeenten nauwelijks weet hebben van hun plicht om vanaf 1 januari burgers te faciliteren in hun recht om te komen met een eigen plan, vrezen de ouderorganisaties. ‘. Laat staan dat gemeenten al uitgewerkt hebben hoe ze dat gaan doen.’


Aanpassen
De VNG lijkt zich de kritiek aan te trekken. ‘Wij vinden het familiegroepsplan een belangrijk middel en het staat ook in de wet. Dus als deze organisaties stellen dat het te weinig onder de aandacht komt, dan pakken wij dat op’, aldus een woordvoerder. ‘We zijn vaak met deze partijen in gesprek en zullen dat ook blijven. Dit nemen we daarin dus mee.’

Basis
De VNG heeft er geen verklaring voor waarom in de communicatie hier tot nu toe geen aandacht aan besteed is. ‘Ik kan alleen zeggen dat er heel veel aspecten zijn die opgepakt moeten worden’, aldus de woordvoerder. ‘Maar eigen kracht en regie is wel de basis dus dat moet aan de orde komen. Overigens is het niet alleen aan ons maar ook aan het ministerie van VWS om te communiceren over deze Jeugdwet. Maar goed, wij gaan het ook oppakken.’
 

Communicatie versterken
Betekent dit dan dat de factsheets en handreikingen aangepast of geüpdated worden? Op die vraag blijft de VNG het antwoord nog even schuldig. ‘We moeten uitzoeken over welke documenten de organisaties het precies hebben. Duidelijk is dat we de communicatie moeten versterken, misschien niet alleen richting gemeenten maar ook richting zorgverzekeraars. En we gaan uitzoeken in welke documenten dat nodig is.’

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Margit Bouman / adviseur
Ook in de Wmo komt terug dat mensen met een zorgbehoefte voordat 'het gesprek' plaats vindt, 7 dagen de tijd krijgen hun eigen plan in te dienen. Zo kan zorgbehoefte uit Wmo en jeugdwet ook met elkaar worden verbonden in 1 plan.
Pierre
Als het goed is heeft inmiddels iedere gemeenteraad zijn eigen plan vastgesteld. Beetje achteraf, dit. En als het goed is hebben gemeenten zelf hier al voldoende rekening mee gehouden. Jeugdplannen moesten toch ook ter toetsing naar een commissie olv L. Geluk?
Anke Siegers / partner / adviseur sociale en transitie vraagstukken
Het klopt dat iedere gemeente zijn eigen plan heeft vastgesteld en toch zijn gemeenten zich nog veel te weinig bewust van deze wijziging in de jeugdwet en de gevolgen hiervan. Het vergt een werkelijk andere manier van werken en grondhouding van de professionals die nu veelal worden opgeleid. Hier een eenvoudig filmpje dat uitleg geeft over het famliliegroepsplan aan burgers. http://vimeo.com/101643340

Frank Pubben
Op www.familiegroepsplan.nl wordt inzicht gegeven in het dossier.

Voor raadsleden die op zoek zijn naar voorbeelden van beleid of een model voor amendement of motie.

Reacties en aanvullingen zijn welkom
Mechtild Rietveld
Ja, we zien veel gemeenten die 'denken voor' hun inwoners i.p.v. dat inwoners een beetje ruimte krijgen voor 'eigen kracht'. Er komt waarschijnlijk bij (sommige?) gemeenten een beschikkingen-machine tot stand die in elke regio weer anders wordt vormgegeven. Het betekent nog meer regels en tijd die voorafgaat aan de uitvoering van zorg. Jammer.

En ook integrale zorg c.q. multiprobleemgezinnen lijken wel niet te bestaan, als je het huidige inkoop-circus beziet. Staat wel in alle visie stukken, maar in de uitvoering nog niets daarvan. Per kind/gezinslid een aparte beschikking? En wat moet je met kinderen/jeugdigen van gescheiden ouders, waarbij kinderen nogal eens verhuizen..nieuwe beschikking maken?

En maandelijks factureren? Dus (in de jeugdGGZ) elke maand een DBC afsluiten en weer openen, terwijl een DBC zo'n paar maanden tot soms wel meer dan een jaar door moet lopen omdat de zorg nog niet klaar is? Is per kind en gezin anders.

En twee, vier whatever keer per jaar rapporteren over aantal en inhoud klachten? Terwijl dat altijd al moet, maar dan in de jaarverantwoording? En we hebben ook nog 's DRIE inspecties die overal en nergens inspecteren bij de zorginstellingen. Wat doen gemeenten met al die info die ze eisen?

Er komt, als het zo doorgaat, een giga overhead over de zorgaanbieders heen. Niet zozeer in management, maar in opstellers van rapportages, monitoring etc., begeleiding bij de beschikkingen.(bezwaar/beroepsprocedures?)
Bert
"eigen kracht en het eigen plan van ouders " is een geweldige visie. Als de ouders eigen kracht en een eigen plan hadden, dan waren ze niet in de problemen gekomen. Men gaat voor bij aan de mogelijkheden/onmogelijkheden die mensen hebben om een eigen plan en visie op te stellen. Allereerst zal er een veiligheidsanalyse uitgevoerd moeten worden. De veiligheid van het kind staat voorop. Dan moet er worden gekeken hoeveel eigen kracht iemand heeft en het eigen inzicht over de problematiek moet bekeken worden. Hierna een plan om eigen kracht vrij te maken en eigen inzicht te ontwikkelen. Daarna de begeleiding en sturing om alles tot een goed eid te brengen. Hier heb je professionele, ervaren jeugdzorgwerkers voor nodig die jaren opleiding en ervaring hebben opgedaan. Maar dat is jammer, vele van hen worden nu of in de nabije toekomst al ontslagen, omdat een aantal gemeenten die het moeten gaan organiseren geen idee hebben hoe complex de goede jeugdzorg in elkaar zit. Als je nu de kennis ontslaat en je komt er later achter dat je deze toch nodig blijkt te hebben, door de vele missers en ongelukken die dan gebeurd zijn, loop je 10 jaar achter. Een opleiding duurt 5 jaar, ervaring opdoen duurt 5 jaar als je de nieuwe medewerkers door ervaren personeel laat begeleiden. Oh, ja, die zijn er niet meer, want die hebben we in 2014 ontslagen.Overheid: hier is crisismanagement noodzakelijk. Op papier lijkt het redelijk goed geregeld, maar het kind en de ouders, in de praktijk zijn het slachtoffer. Het is nu duidelijk bekend dat een groot aantal gemeenten het niet geregeld krijgen. De verantwoordelijkheid ligt nu bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De eindverantwoordelijken aldaar zijn duidelijk verantwoordelijk als er nu geen actie wordt ondernomen.
Advertentie