Advertentie
sociaal / Nieuws

Krimpen gaat proefproces Wmo uitlokken

Inwoners uit Krimpen aan den IJssel die zelf een huishoudelijke hulp kunnen betalen, krijgen geen huishoudelijke ondersteuning meer vanuit de Wmo. Met deze maatregel hoopt de gemeente een proefproces uit te lokken.

12 november 2020
rechter-recht-justitie.png

Inwoners uit Krimpen aan den IJssel die zelf een huishoudelijke hulp kunnen betalen, krijgen geen huishoudelijke hulp meer vanuit de Wmo. Met deze maatregel hoopt de gemeente een proefproces uit te lokken, als vermogende cliënten tegen de afwijzing door de gemeente bij de rechter verhaal gaan halen.

Afwijzen

‘Aan de keukentafel gaan de Wmo-consulenten kijken in hoeverre er sprake is van zelfredzaamheid. Als blijkt dat er voldoende geld is om zelf een hulp te betalen, is er onze ogen sprake van zelfredzaamheid en wijzen we een aanvraag voor huishoudelijke hulp via de Wmo af’, verduidelijkt wethouder Hugo van der Wal (sociaal domein, SGP). Ook als tijdens het gesprek blijkt dat de aanvrager eerder op eigen kosten een hulp inhuurde, maar nu bij de gemeente voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten, krijgt de aanvrager nul op het rekest.

 

Uitspraak

De aanvrager kan dan eerst bij de commissie beroep- en bezwaarschiften een bezwaar indienen. Als de commissie het bezwaar ongegrond verklaart en het college dit overneemt, staat de gang naar de rechter open. ‘We hopen echt dat cliënten dat gaan doen en dat de rechter vervolgens een uitspraak doet, dan weten we waar we aan toe zijn. Waarom zouden we de inkomenspositie niet mogen meewegen bij de beoordeling of iemand zelfredzaam is’, aldus Van der Wal. De wethouder kondigde dinsdagavond bij Een Vandaag aan dat de gemeente een proefproces zou gaan uitlokken. De dag na de uitzending licht hij het voornemen toe.

 

Werkinstructies

De gemeente gaat op korte termijn regelen dat de Wmo-consulenten dat gesprek aan de keukentafel kunnen gaan voeren. Juristen van de gemeente en van de VNG − die gemeenten actief aanspoort proefprocessen uit te lokken − buigen zich nog over de vraag of hiervoor de verordening moet worden aangepast, of dat kan worden volstaan met een aanpassing van de werkinstructies voor de Wmo-consulenten.

 

Forse toename

Sinds de invoering van de inkomensonafhankelijke eigen bijdrage van 19 euro per maand (Wmo-abonnementstarief) ziet Krimpen aan den IJssel in gebieden met de ‘duurdere postcodes een forse toename van het aantal aanvragen voor huishoudelijke hulp’, aldus Van der Wal. Ook uit onderzoeken van Significant en het CBS kwam ook naar voren dat er sprake is van een forse stijging van met name aanvragen huishoudelijke ondersteuning van mensen met een hoger inkomen. Voor Krimpen aan den IJssel is het aantal aanvragen de afgelopen twee jaar met een derde gestegen; omgerekend een kostenstijging van acht ton. ‘Dat is heel veel voor een kleine gemeente zoals wij. Hierdoor dreigen we de kinderboerderij of de bibliotheek te moeten sluiten.’

 

De barricade op

‘Iedereen voelt dat hier iets wringt. Ik wil de barricade op’, aldus een strijdbare Van der Wal, tot voor vier maanden terug ambtenaar bij het ministerie van VWS. ‘Ik ga in tegen het beleid van mijn eigen werkgever’, grapt hij. ‘Het feit dat gemeenten niet mogen kijken naar de inkomenspositie druist in tegen het gedachtengoed van de Wmo waarbij zelfredzaamheid het uitgangspunt is. Doordat we zoveel aanvragen krijgen, van mensen die het makkelijk zelf kunnen betalen, ontstaan er bovendien wachtlijsten. Daarvan worden de mensen de dupe die de hulp echt nodig hebben en niet de financiële middelen om het zelf te regelen.’     

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Het recht op gebruikmaking van WMO-voorzieningen is er terecht voor iedere burger, ongeacht de hoogte van het inkomen. Via het evenredig naar inkomen werkende belastingstelsel leveren hogere inkomens mede hun aandeel.in de kosten.

Als er op dit WMO-onderdeel moet worden bezuinigd (en dat is in de nabije toekomst zeker niet uit te sluiten) zou er alleen voor uitkeringsgerechtigden en burgers die daar op inkomensniveau tegenaan zitten een uitzondering kunnen worden gemaakt.
Moralist
Hoezo een betrouwbare overheid? Over de ruggen van rechthebbenden (daar heeft democratische besluitvorming over plaatsgevonden) een procedure beginnen???

Waar is het einde als gemeenten naar believen opgedragen regels niet meer opvolgen. En wat voor zin heeft het. Als de rechtbank goed zijn werk doet (scheiding der machten) zal hij in alle gevallen de gemeenten in het ongelijk stellen.... en wie betaalt dat? Juist de burger van dezelfde gemeente. Wethouder ga met je collega's in gesprek om wat minder megalomane projectjes uit te voeren waar niemand op zit te wachten.
Jos
Gedeeltelijk eens met voorgaande reacties. Er is democratisch gekozen. Dat wil niet altijd zeggen dat alle kiezers ook achter besluiten van de politiek staan. Los van het feit wie, hoeveel belasting afdraagt. De inkomensafhankelijke eigen bijdrage maakte meer bewustzijn los bij gebruikers van voorzieningen, dan het abonnementstarief. Doel van de Wmo is die mensen te helpen die het niet zelf kunnen, of voor elkaar krijgen. Misschien Wmo wijzigen om toch naar hoogte inkomen/vermogen te kijken?
Cynischt / nvt
Voorzieningen moeten voor iedereen toegankelijk zijn en voor iedereen zou eenzelfde tarief moeten gelden. Inkomenspolitiek is voor Den Haag niet voor een individuele gemeente.

Het abo-tarief is dan ook in essentie geen verkeerd besluit, maar Den Haag moet er wel een zak met geld bij geven voor de uitvoering van deze wettelijke taak.
Jan
Hopelijk halen de belanghebbende fel uit richting dit soort ambtenaartjes dat tegen de wet in middels proefjes probeert zaken te veranderen. We krijgen vanzelf toeslagaffaire nr. 2.
Advertentie