Advertentie
sociaal / Nieuws

Tijd ‘Wmo-abo-tarief’ begint te knellen

Het gaat er om spannen of de invoering van het Wmo-abonnementstarief voor ook algemene voorzieningen op tijd zal zijn geregeld. het kabinet houdt er rekening mee dat een aantal gemeenten de deadline van 1 januari niet gaat halen.

10 september 2019

Het is alle hens aan dek om de invoering van het Wmo-abonnementstarief voor ook algemene voorzieningen op tijd te hebben geregeld. Het ministerie van VWS heeft, na een externe audit, extra maatregelen genomen om de risico’s zo veel mogelijk in te perken. Gemeenten hebben een cruciale rol om de implementatie te laten slagen. Het kabinet houdt er rekening mee dat een aantal gemeenten de deadline van 1 januari niet gaat halen.    

Kritische audit

Dat blijkt uit een brief van minister De Jonge (VWS) aan de Kamer, die hij gelijktijdig met de externe audit over de implementatie van het abonnementstarief Wmo 2020 heeft gestuurd. Die audit van PWC liegt er niet om. ‘Wij achten de beoogde planning met de huidige aanpak niet realistisch en haalbaar’, en ‘Op dit moment ontbreekt het aan een integrale planning waarmee duidelijk wordt wat de impact van verschuivingen in de planning zijn, zijn voortgangsrapportages onvoldoende concreet en ontbreekt het aan helder beschreven go/no-go momenten’. Aan de go/no-go momenten zijn geen alternatieve scenario’s gekoppeld.

Weinig tijd

PWC stelt verder dat gemeenten laat bij het traject zijn betrokken, naar eigen zeggen weinig informatie hebben ontvangen en weinig tijd over hebben voor de implementatie van het uniforme Wmo-abonnementstarief. ‘De gemeenten zijn hiermee een voorbeeld van een partij die niet voldoende in staat is gesteld om de eigen rol te vervullen. Hieruit volgen significante risico’s voor een succesvolle uitvoering van de implementatie.’

Alternatieve scenario’s

De implementatieondersteuning moet worden geïntensiveerd, de go/no go-momenten moeten worden aangescherpt, er moeten alternatieve scenario’s worden opgesteld en de programmaorganisatie moet worden versterkt, adviseert PWC. Die aanbevelingen heeft De Jonge, vooruitlopend op de afronding van de audit, meteen opgevolgd, zo schrijft de minister aan de Kamer.  ‘De komende periode worden de terugvalopties meer in detail uitgewerkt en zullen gebruiksklaar worden gemaakt voor het geval dat nodig is. Kortom, we doen er alles aan de risico’s zoveel mogelijk te voorkomen en beheersen.’

Beleidskeuzes

Sinds januari geldt al een vast, inkomensonafhankelijk Wmo-abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen. Dat is per Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) geregeld. Het Wmo-abonnementstarief wordt per 2020 per wet geregeld, en omvat vanaf dan ook de meeste algemene voorzieningen. Er moet door diverse partijen veel worden geregeld. Gemeenten moeten onder meer beleidskeuzes maken en deze doorvertalen in hun Wmo-verordeningen. Ook moet de gegevensuitwisseling worden aangepast. Daarbij zijn niet alleen gemeenten, maar ook aanbieders en het CAK betrokken. Gemeenten moeten vanaf 2020 via het gemeentelijk gegevensknooppunt (GGk) hun berichten doorgeven aan het CAK. Vanaf 2020 loopt de informatie richting het CAK niet meer via aanbieders, maar altijd via gemeenten.

Cruciale rol

Gemeenten hebben een cruciale rol om de implementatie te laten slagen, schrijft de minister. Op diverse manieren worden gemeenten geïnformeerd en ondersteund bij de implementatie. Op 1 oktober wordt duidelijk hoe het met de gemeentelijke voorbereidingen staat, op basis van een enquête onder gemeenten. Afhankelijk van de uitkomst wordt bekeken of de ondersteuning moet worden geïntensiveerd. De minister sluit niet uit dat een aantal gemeenten niet op tijd klaar is, het gemeentelijk gegevensknooppunt niet goed werkt en het CAK delen van de functionaliteit niet gereed heeft. Terugvalscenario’s worden momenteel uitgewerkt, ingericht en getest.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie