Advertentie
sociaal / Nieuws

Extra kindgeld niet voor achttienplussers

Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft geconstateerd dat er vragen leven bij gemeenten en gemeenteraden over het doel van extra kindgeld en de wijze waarop dit moet worden ingezet. Onder meer in Heerenveen zijn er vragen omdat het daar nu terechtkomt bij achttienplussers.

18 juli 2017

Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft geconstateerd dat er vragen leven bij gemeenten en gemeenteraden over het doel van extra kindgeld en de wijze waarop dit budget moet worden ingezet. Onder meer in Heerenveen zijn er vragen omdat het daar nu terechtkomt bij achttienplussers.

Geld doorschuiven naar jongeren

De meerderheid van de raad van Heerenveen besloot om het geld, dat deel is van het landelijke extraatje van 85 miljoen voor arme kinderen, door te schuiven naar achtienplussers in armoede. Dat schrijft Leeuwarder Courant dinsdag. De fractie van GroenLinks stelde hier vragen over en lichtte Klijnsma per brief in over de situatie omdat er twijfels waren over de rechtmatigheid van de beslissing

VNG ingeschakeld

Klijnsma ging vorige week in een brief aan alle gemeenten in op het voorval. ‘Ik heb in de afgelopen periode geconstateerd dat er bij diverse gemeenten en gemeenteraden vragen leven over het doel van de extra middelen en de wijze waarop deze moeten worden ingezet. Ik wil u er nogmaals op wijzen dat de extra middelen specifiek zijn bedoeld voor bestrijding van armoede onder kinderen.' De VNG gaat in opdracht van Klijnsma navraag doen bij gemeenten die het geld voor kinderen inzetten voor volwassen.

‘Aanvullende impuls bovenop bestaande middelen’
In haar brief laat Klijnsma ook weten dat het doel van de extra middelen is om alle kinderen de kans te geven mee te doen. ‘Alle gemeenten zullen zich hiervoor gezamenlijk inspannen. De middelen zijn volledig bedoeld om kinderen (0-18 jaar) uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen, die door geldgebrek niet mee kunnen doen, te ondersteunen met voorzieningen in natura.’ De staatssecretaris zegt dat de middelen als aanvullende impuls dienen bovenop de financiële middelen. De eerste evaluatie van de afspraak zal begin 2018 plaatsvinden. In 2021 wordt getoetst of het gemeentelijke beleid inderdaad alle kinderen in armoede heeft weten te bereiken.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Als je op de valreep van de kabinetsperiode nog cadeautjes (100 miljoen euro) gaat uitdelen moeten je natuurlijk wel zorgen voor goede en duidelijke spelregels. Dat dit Kabinet daar slecht in is, daar zijn we de afgelopen vier jaar al voldoende achter gekomen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie