Advertentie
sociaal / Nieuws

Klijnsma besluit tot ander verdeelmodel Wwb dan wens VNG

De staatssecretaris gaat daarbij niet in op de wens van de VNG. Die vreest grote herverdelingseffecten.

15 mei 2014

Met de inwerkingtreding van de Participatiewet in 2015 zal ook het macrobudget dat beschikbaar is voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen anders verdeeld worden. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, SZW) heeft daarbij haar keuze laten vallen op een model dat niet de voorkeur van de VNG heeft. Dat blijkt uit een brief die ze naar de Kamer heeft gestuurd.

SCP-model
Voor de verdeling van de bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies kiest de staatssecretaris voor het zogeheten multiniveau-model. Dit is door het Sociaal en Cultureel Planbureau ontwikkeld en had ook de voorkeur van de Raad voor de financiële verhoudingen. Het model betrekt zowel  de kenmerken van de huishoudens (zoals leefvorm, leeftijd, wel of geen koopwoning, niet-westerse achtergrond en opleiding) als de kenmerken van een wijk, gemeente en regio bij het vaststellen van de budgetten.'Dit model biedt volgens de experts de meest zuivere benadering van de noodzakelijke bijstandskosten die een gemeente moet maken gegeven de specifieke omstandigheden van die gemeente, zoals de samenstelling van de bevolking en de lokale arbeidsmarkt', schrijft ze aan de Kamer. Op basis van deze kenmerken wordt uiteindelijk de hoogte van het bedrag per gemeente vastgesteld.

Herverdelingseffecten
Gemeenten vinden dat het model waar Klijnsma nu voor kiest te grote herverdelingseffecten heeft. Zo zou Amsterdam er over een periode van 3 jaar mogelijk ruim 90 miljoen op achteruit gaan. Ook zorgt het feit dat er te veel geleund wordt op ‘prikkelwerking’ (belonen voor het aan de slag helpen van uitkeringsgerechtigden) voor veel onzekerheden. Zelf geven ze de voorkeur aan het ‘APE-model met historische component’. 


Overgangstermijn
Om de herverdelingseffecten te beperken heeft Klijnsma gekozen voor een overgangstermijn. De eerste twee jaar worden de budgetten nog voor de helft vastgesteld op basis  van uitgaven in het verleden en voor de helft op basis van het nieuwe model. In het derde jaar wordt 75 % op basis van het nieuwe model berekend, en vanaf het vierde jaar wordt  het budget daar helemaal op gebaseerd. Na twee jaar zal het model geëvalueerd worden. Ook komt er een vangnetregeling.

1 oktober 

Het gekozen model was één van de modellen die de revue hebben gepasseerd. Hoeveel geld gemeenten precies krijgen voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies wordt op 1 oktober bekendgemaakt. In juni krijgen gemeenten te horen hoeveel geld ze krijgen voor het participatiebudget. Daarbij is gekozen voor een variant die voor de zwakkere regio's als Oost-Groningen en Zuid-Limburg relatief gunstig uitpakt.

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

faber
De leden van de geloofsgemeenschap Prikkelen Voor Alles binnen het Ministerie hebben gewonnen.
Pierre
Slotzin: dus de meiciculaire, waarop ook gewacht wordt vanwege WMO, Jeugdzorg en wijzigingen gemeentefonds hoeven gemeenten niet eerder te verwachten dan juni? Dan weten ze dat lang dit BB-bericht ook weer.
True
Een niet westerse achtergrond en opleiding betekent een hogere uitkering, dat wisten we toch al.
johannes / ambtenaar
Klijnsma is echt eigenwijs wanneer zou de realiteit eens doordringen. De PvdA kliek is de weg kwijt.
Sjoerd Visser
De eigenwijsheid en betweterigheid van de politici kent -naar we inmiddels al meer dan 40 tunnelvisiejaren weten- geen grenzen meer. Dankzij al die betweters gaat het "ook zo goed" met onze maatschappij, economie, en hun eigen geloofwardigheid. Het lijken lieden van het allerlaagste allooi die over het lot en het leven van mensen die noodgedwongen aan de onderkant van de samenleving met heel weinig geld moeten overleven...terwijl de mensen die daarover beslissen genoeg geld aan inkomen hebben. Die mensen die over veel geld beschikken of daarmee omgaan kunnen blijkbaar zelf niet met al dat geld omgaan...dus wordt er wéér van de zwakkeren geld afgenomen en wordt de dwangbuis waarin ze moeten overleven nog strakker als ervoor aangetrokkken. Er is blijbaar geen fatsoenlijk gevoel meer te bespeuren bij de mensen van de politiek in Den Haag. Vandaar dat ze ook niets met het gevoel van de bevolking kunnen. Ik hoop en wens heftig dat al die rijkere beslissers binnen zeer korte tijd moeten leven van hetzelfde geld als ze aan hun armste burgers "gunnen". Want ik gun ze hetzelfde aan ellende en geld om te kunnen overleven. Kijken wie er dan het hardste schreeuwt! Volkomen de weg kwijt die lieden! Toekomstverziekers!
Motek from Space / Dienstverlenende
En stug blijven vasthouden aan dat woordje "maatwerk" om maar te blijven vlaggen met het "we zijn er voor de burger". Hoe krom wil je het verder hebben als ook de langdurigheidstoeslag onder de willekeur is komen te vallen. Opeens afhankelijk is geworden van de leeftijd 27 jaar. Weet- beseft men in Den Haag wel hoe mensen aan de onderkant vd samenleving er aan toe zijn? Of gaat men uit van wat de mediakanalen in elkaar flansen om dat beeld te geven? Wie weet speelt ook wel weer dat "doodzwijgen" mee. Dan wordt het "probleem" grote grijze golf van chronisch zieken toch ook mooi opgelost via deze a-sociale regering?
Piet / Adviseur
Ook hier zien we weer een politicus in actie die goed weet dat ze zelf nooit last van haar eigen besluiten zal hebben door de riante vergoedingen en wachtgeld regelingen die ze geniet of zal gaan genieten. Dat de positie van de zwaksten in de samenleving nog verder verslechterd wordt zal haar dan ook verder worst zijn. We zouden ons als volk diep maar dan ook heel diep moeten schamen dat we dit soort mensen ons laten besturen.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
En ... heeft er ook nog afstemming plaatsgevonden met de wijze, waarop de verdeling uit het Gemeentefonds tot stand komt? Of heeft er geen integrale afstemming plaatsgevonden en is dat weer eens over het hoofd gezien?
Advertentie