Advertentie
sociaal / Nieuws

Klachtenregeling pluspunt in wetsvoorstel Wmo

Pluspunt in het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken Wmo is dat burgers rechtstreeks bij de gemeente een klacht kunnen indienen en dat niet bij de zorgverlener hoeven te doen. Dat stelt de Nationale Ombudsman in een reactie op het wetsvoorstel.

17 maart 2020
Contract-shutterstock-286225190.jpg

Groot pluspunt in het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken Wmo is dat burgers rechtstreeks bij de gemeente een klacht kunnen indienen en dat niet bij de zorgverlener hoeven te doen. Dat stelt de Nationale Ombudsman. Maar: de meeste winst valt nog altijd in het voortraject te halen.

Beroep

Nu is vaak onduidelijk bij wie een inwoner met een klacht over een maatwerkvoorziening terecht kan: bij de gemeente of bij de zorgverlener. Als de wetswijziging wordt aangenomen, kan in eerste instantie bij de gemeente worden geklaagd over uitvoering van de zorg of het behaalde resultaat. Mocht de gemeente de klacht niet naar tevredenheid oplossen, dan staat beroep bij de bestuursrechter open.

Onduidelijk

Minpuntje vindt de Nationale Ombudsman dat het wetsvoorstel op een aantal punten onduidelijk is. Het wetsvoorstel kan bijvoorbeeld zo gelezen worden dat bij alle klachten over de Wmo alleen bij de gemeente kan worden aangeklopt, en bijvoorbeeld niet meer bij de bestuursrechter of de gemeentelijke ombudsmannen. ‘Den Haag’ heeft de Ombudsman verzekerd dat het wetsvoorstel alleen betrekking heeft op klachten over de uitvoering van een Wmo-maatwerkvoorziening van een zorgaanbieder die door de gemeente is ingeschakeld. In de Memorie van Toelichting moet dat beter worden beschreven, adviseert de Ombudsman.

Ombudsman blijft bevoegd

Ook moet in de Memorie van Toelichting worden verduidelijkt dat de ombudsman bevoegd is en blijft onderzoek in te stellen na een klacht, ook al heeft de indiener ervan geen beroep aangetekend tegen de klachtenafhandeling door de gemeente. ‘Ook staat de weg naar de ombudsman open indien de bestuursrechter een beroep niet-ontvankelijk verklaart’, benadrukt de Ombudsman.

Voortraject

Maar voorkomen is nog altijd beter dan genezen, stelt de Ombudsman. ‘De meeste ‘winst’ valt te halen in het voortraject: daar waar de eerste contacten tussen overheid en burger plaatsvinden. De gemeentelijke ombudsvoorziening speelt daarbij een belangrijke rol. Juist de ombudsman heeft de taak om burgers die zich tot hem wenden op weg te helpen en gemeenten vanuit het burgerperspectief anders te laten kijken naar hun eigen processen. De focus ligt daarbij niet op schriftelijke klachtbehandeling, maar op het samen met de burger zoeken naar een persoonlijk, betrokken en oplossingsgerichte aanpak.’

Van tafel

Zeven landelijke organisaties van cliënten, patiënten en ouderen lieten eind vorige maand weten dat het wetsvoorstel van tafel moet. Het betekent een flinke achteruitgang in de rechtspositie van mensen die Wmo-hulp nodig hebben, stellen de zeven.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Keijzer
Onder 1 gemeentelijk dak zit alle macht en dus gaat het gezegde op: slager die eigen vlees keurt.Waarom kan onder Gemeentelijk dak wel, wat niet in Den Haag gebeurt door de 3 gescheiden machten?De Gemeente wil met uitbesteden van de Zorg voor een dubbeltje, een kwartje aan kwaliteit hebben. Zogenaamde concurrentie moet lagere kosten betekenen. Dat is een race naar de bodem al geworden en dus krijgt de zorghoofdaannemer krap geld. De zorg onderaannemer nog krapper van de hoofdaannemer vrees ik. Dus is de Zorg nog meer aanbodgericht en beperkter, dan in de tijd dat Fortuyn juist naar vraaggerichte Zorg wilde. Destijds met Paars II, met toen al een overbelaste publieke sector.Nogmaals hoognodig: een landelijk systeem van zorg coördinatoren naast de huisarts en dus in de buurt, die indiceren, verwijzen, controleren en corrigeren. Dit uiteraard tegen een redelijke prijs, die zorg uitvoerders ontvangen.Laten we wel wezen, de diepe zakken van het kabinet, bij dit Coronavirus, komt mede door uitknijpen van de publieke sector, die al zwak was begin van deze eeuw. Bevolking door migratie (asiel en Schengen) sterk groeide, publieke sector en sociale woningvoorraad, of koopwoningen in betaalbaar segment, bij lange na niet voldoende zijn versterkt.Waarom kan nu wel, wat niet in Groningen kon zoveel jaren met die aardbevingen. Dit is zuur voor mensen in Groningen vermoed ik.De rotte appels verdwijnen uit het bovenomschreven systeem van onafhankelijke zorg coördinatoren naast de huisarts en heb je ook heel weinig klachten.De Gemeenten kunnen niet met gelikte PR en met een bepaalde ongewenste werkcultuur onder het gemeentelijk dak, burgers, al of niet via gemeentelijke juridische medewerkers, afweren. Veel burgers, die alle vormen van beroep of klachten niet of nauwelijks kennen, of niet in staat zijn dit aan te vatten en/of vol te houden.De trucs dan tot verleden behoren, om bijvoorbeeld de dag, voordat een termijn (8 weken) voor een antwoord van Gemeente verloopt, even gauw bellen, om nog aan de regels te voldoen vanuit WMO. Of een brief sturen vanuit WMO, dat op grond van een of andere wet, de aanvraag verlengd kan worden. Of n.a.v. een aanvraag voor WMO voorziening bellen vanuit Gemeente, dat de aanvraag niet in aanmerking komt voor een honorering en men hoopt dat burgers dan de aanvraag maar terug trekken.Sterkte iedereen bij deze, met alles rondom dit virus en dat iedereen, zijn of haar verantwoordelijkheid naar vermogen zal nemen.
Elisabeth Nymus / schrijfster jeugdroman"Seksueel Misbruik" en volwassenroman "Vrouw van"
De negatieve uitwerking van resultaatgericht indiceren en resultaatgericht financieren is al op verschillende plaatsen die dit voeren al uitgevoerd en gebleken!

Zo denken bijvoorbeeld veel huishoudelijk hulporganisaties dat wanneer een huishoudelijke hulp uitvalt, b.v. door ziekte of vakantie, zij géén vervanging hoeven te regelen omdat zij toch wel van de gemeente uitbetaald krijgen ( of ze nou hulp geboden hebben of niet)!Zo ook bij de indicaties zelf waarin de hulpverlenende organisatie zelf bepaald WAT en HOE de indicatie van een cliënt eruit ziet...daarbij gaan ze uit van wat in het voordeel van de organisatie werkt en niet wat er werkelijk nodig is bij een cliënt!De rechten van cliënten worden geschonden en het enige wat er gezegd wordt is het voordeel dat een burger rechtstreeks kan gaan klagen bij de gemeente....daar heb je wat aan als alle kaarten bij de hulpverlenende organisaties liggen en deze bepaald hoe de hulp georganiseerd wordt en de burger bejegend wordt. Vriendjespolitiek en belangenverstrengeling liggen hier gigantisch op de loer!!!!
Ria Huisman / directeur
Dit is een wet met veel papier bezwaar kan niet meer volgens mij is dit onuitvoerbaar.

Mandaatverstrekkingen aan de zorgverlener en de huishoudelijke hulp kan de indicaties maken.

Waar gaat dit naar toe.

Allemaal thuis blijven wonen zonder rechten.

Gemeenten geen zorgplicht meer.
Advertentie