Advertentie
sociaal / Nieuws

Kinderen profiteren niet van transitie Jeugdhulp

Wachtlijsten in de jeugdhulp zijn langer en er is minder ruimte voor innovatie en kwaliteitsborging. De overgang van de Jeugd-Ggz van het zorgverzekeringsstelsel naar de Jeugdwet komt de Ggz-zorg voor kinderen en jongeren niet ten goede. Dat blijkt uit een enquête onder zelfstandig psychologen.

08 augustus 2017

Wachtlijsten in de jeugdhulp zijn langer en er is minder ruimte voor innovatie en kwaliteitsborging. De overgang van de Jeugd-Ggz van het zorgverzekeringsstelsel naar de Jeugdwet komt de Ggz-zorg voor kinderen en jongeren niet ten goede. Dat blijkt uit een enquête onder zelfstandig psychologen.

Wachtlijsten

De decentralisatie van de zorg voor de jeugd had moeten leiden tot snellere en betere jeugdhulp. Sneller, meer samenhangend en toegespitst op de persoonlijke situatie van de jeugdige. De regeldruk zou omlaag gaan waardoor er meer ruimte zou moeten komen voor professionals. Maar uit de enquête van het Nederlands Instituut voor Psychologen blijkt dat het tegenovergestelde wordt bereikt. Meer dan de helft van de vrijgevestigde psychologen hanteert een wachtlijst en bij 60% van hen is die langer dan wat als redelijk kan worden gezien. In de ggz-zorg aan volwassenen is eenzelfde trend zichtbaar: ook daar kampen meer psychologen met langere aanmeldwachttijden.

Uitvinden wiel
Gemeenten en hulpverleners weten elkaar nog niet goed te vinden, zo blijkt. De gemeentelijke beleidsvrijheid leidt tot onduidelijke toegang en extra administratieve lasten en het integraal werken is voorlopig nog meer een idee dan dat er in de praktijk veel van te merken is. ‘388 gemeenten lijken ieder nog bezig met het uitvinden van het wiel’, concludeert het NIP op basis van de enquête die door bijna 300 vrijgevestigde psychologen werd ingevuld.

Inkoopsystemen niet op orde
De nieuwe inkoopsystemen van gemeenten die vanaf volgend jaar in werking moet treden zijn nog lang niet op orde, concluderen de psychologen. Dit terwijl de VNG vorige maand stelde dat 80% van de gemeenten de nieuwe standaarden ‘consistent’ gebruikt. Volgens 81% van de psychologen zorgt dat nieuwe inkoopsysteem ervoor dat opnieuw aanpassingen in de administratie en werkprocessen moet worden gedaan. 45% van de respondenten is hier op hoofdlijnen over geïnformeerd door gemeenten. Maar de aanpassingen kunnen ook nog eens per gemeente verschillen. Het NIP vraagt zich daarom af het systeem op 1 januari wel op orde zal zijn.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hetty van Rijswijk / leveranciersmanager
De inhoud van het artikel bevreemdt mij. De inkoopsystemen niet op orde? Mijns inziens zijn bij nagenoeg alle gemeenten de inkoopsystemen redelijk tot goed op orde; want wettelijk voorgeschreven. Wordt hier het inkoopsysteem soms verward met het informatiesysteem iJW? Verder lijkt het zo dat 388 gemeenten het wiel op hun eigen manier aan het uitvinden zijn; terwijl dit regionaal plaatsvindt in samenwerkingsverbanden. En via Statline is bijv. te berekenen dat het aantal zelfdodingen onder jeugd jonger dan 20 jaar in de twee jaren na de transitie, vergeleken met de drie jaren voor de transitie met 12,2% is gedaald en in de leeftijdscategorie 20-25 jaar met 6,25% is gedaald. Laat onverlet dat er nog veel verbeteringen mogelijk zijn en de wachtlijsten inmiddels terecht aangepakt worden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jurgen
Diehulpis niet echt nodig ze moeten zelf wat doen en natuurlijk de psychologen hebben dit bepaald.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rudi
Weg met dat stomme ggz gedoe.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hannes Haganum / kritisch lezer
Volgens mij zorgt Jeugdzorg voor meer jeugdproblemen dan ze oplossen, of zie ik dat verkeerd?? Wie niet in het ziekelijk strakks DSV IV schema past, krijgt een etiket van ADHD of PD-NOS opgeplakt. De oorzaak ligt echter in o.a. het schoolsysteem dat te weinig uitdagingen biedt en in die smartphones waar kinderen redelijk gek en overbelast van raken. Kies voor meer buitensport en gymnastiekuren. En voor creatief onderwijs.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie