Advertentie
sociaal / Nieuws

Keukentafelgesprek niet altijd nodig

Het is niet wenselijk in lokale verordeningen op te nemen dat in het toegangsproces altijd een keukentafelgesprek met de aanvrager plaatsvindt. Dat stelt de VNG in een reactie op het onderzoek van Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, naar de bureaucratie bij aanvraagprocedures voor sociale voorzieningen bij gemeenten.

09 maart 2017

Een keukentafelgesprek is niet altijd nodig. Als een hulpbehoevende al bekend is bij de gemeente, is dat onnodige ballast. Het is daarom niet wenselijk in lokale verordeningen op te nemen dat in het toegangsproces altijd een keukentafelgesprek met de aanvrager plaatsvindt.

Eerste melding

Dat stelt de VNG in een reactie op het onderzoek van Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, naar de bureaucratie bij aanvraagprocedures voor sociale voorzieningen bij gemeenten. ‘Als de cliënt bekend is bij de gemeente is een gesprek niet altijd nodig. Een gesprek zou wel altijd moeten bij een eerste melding’, aldus de VNG.

Experimenteerruimte

De gemeentekoepel onderschrijft het pleidooi van Actal om de Participatiewet dusdanig aan te passen dat een integrale benadering voor groepen burgers in het sociaal domein mogelijk wordt. Actal vindt dat gemeenten meer experimenteerruimte moeten krijgen zodat ‘de gewenste integrale aanpak met de (jeugd)zorgdomeinen kan worden gerealiseerd’.  ‘Het zal niet verbazen dat wij het hardgrondig eens zijn met deze aanbeveling’, zo schrijft de VNG in haar reactie op de adviezen van Actal, voortvloeiend uit het onderzoek.

Integraal

De aanbeveling van Actal om in de rijksregelingen voor het sociaal domein een eenduidige en werkbare grondslag op te nemen die uitwisseling en verwerking van gegevens voor een integrale taakuitoefening in het sociaal domein mogelijk maakt, kan eveneens op steun van de VNG rekenen. Zij tekent daarbij aan dat gegevensuitwisseling niet alleen binnen het sociaal domein mogelijk moet zijn, maar ook tussen verzekeraars, zorgkantoren, aanbieders en gemeenten.

Dubbele verstrekkingen

Volgens de VNG is er ook een probleem tussen de domeinen. ‘Wanneer cliënten van de Wmo een Wlz (Wet langdurige zorg, red) indicatie krijgen, krijgt de gemeente daarvan geen (automatisch) bericht. Op die manier ontstaan dubbele verstrekkingen. Er is vooral behoefte aan eenduidige en duidelijke kaders, over de domeinen heen’, zo schrijft de VNG. 

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

fons van lieshout
De keukentafelgesprekken zijn van essentieel belang om de zorgvraag goed te kunnen vaststellen. Tevens is het van belang dat er altijd een cliëntondersteuner bij aanwezig is die van de hoed end e rand weet, zodat de cliënt samen met de ondersteuner een goed antwoord kan geven op hetgeen de gemeente voorstelt. Ook dient na een half jaar of een jaar het keukentafel gesprek te worden herhaald zodat men goed de ervaringen kan evalueren en indien nodig de indicatie kan bijstellen. Bij complexe gevallen moet direct een casemanager worden aangesteld om de cliënt bij te staan in de moeilijke wereld van zorgvragen. Zeker zoals de huidige wetgeving is ingericht, wordt het voor de cliënt steeds moeilijker om de juiste zorg te krijgen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Joost
Gegevensuitwisseling nog makkelijker maken met nog meer instanties ? Die VNG is niet helemaal goed waar is jullie verstand de problemen rond privacyschending rijzen de pan uit. Die impact op levens is zo groot en zo nadelig.Je moet wel verantwoord blijven.En weten wat er speelt en niet zomaar weer van alles er bij gaan bedenken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Lars
Weer een idee zonder toestemming dus.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J. Jongsma
Het is echt schandalig zo als het er aan toe gaat het zou beter moeten worden maar op deze manier gaat het nog verder achteruit en hebben jullie de autoriteit bescherming persoonsgegevens.al ingelicht of hebben jullie dat vergeten of kan julie dat zoals altijd niets schelen ?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie