Advertentie
sociaal / Nieuws

Passende jeugdhulp hoeft niet in eigen regio

De gemeente Katwijk hoeft niet te zorgen voor een andere jeugdhulpplek voor een 14-jarige jongen uit Katwijk. Ook hoeft de gemeente niet te zorgen voor passende, kleinschalige vervolgplek in de buurt per 1 januari.

05 augustus 2020
Rechtershamer-shutterstock-565403683.jpg

De gemeente Katwijk hoeft niet te zorgen voor een andere jeugdhulpplek voor een 14-jarige jongen uit Katwijk. De instelling waar de jongen sinds 1 augustus zorg krijgt, biedt passende jeugdhulp. Ook hoeft de gemeente per 1 januari niet te zorgen voor passende, kleinschalige vervolgplek in de buurt.

Kort geding

Dat heeft de voorzieningenrechter woensdag bepaald. De zaak was aangespannen door de ouders van de jongen, die ASS en een gedragsstoornis heeft. De jongen verbleef tot voor kort op een locatie van de Hoenderloo Groep. Na sluiting daarvan kon de jongen terecht op een intensieve kleinschalige behandelgroep in De Glind. De ouders van de jongen vinden de plek echter niet passend, onder meer vanwege de afstand van ruim honderd kilometer. Via een kort geding wilden de ouders afdwingen dat de gemeente Katwijk een passende plek zou regelen, en vanaf 1 januari een passende plek dichter bij huis.

 

Passende jeugdhulp

De voorzieningenrechter gaat daarin niet mee. Colleges van B en W zijn op grond van de Jeugdwet verplicht passende jeugdhulp te bieden. De plek bij zorgverlener De Glind biedt passende jeugdhulp, aldus de voorzieningenrechter. En hoewel het ‘zeker wenselijk’ is dat een jongere zoveel mogelijk zorg krijgt binnen de regio verplicht de Jeugdwet B en W echter niet om in alle gevallen jeugdhulp binnen de regio te bieden. ‘Zeer gespecialiseerde zorg – zoals de zoon van de ouders nodig heeft – kan soms maar op enkele plaatsen binnen het land geboden worden.’

 

Behandeling

De voorzieningenrechter stelt verder dat het – ondanks de afstand – nog steeds mogelijk is dat de ouders bij de behandeling van hun zoon betrokken blijven. ‘Het vergt weliswaar meer van de ouders dan wanneer [de minderjarige] dichterbij huis jeugdhulp zou kunnen ontvangen, maar die inspanning is niet zodanig dat deze in redelijkheid niet van de ouders gevergd kan worden en/of dat de ouders in redelijkheid niet in staat zijn deze te leveren’, aldus de rechter in zijn vonnis. Het uitgangspunt van de Jeugdwet is dat de verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen allereerst bij de ouders en de jeugdigen zelf ligt ‘en dat van de ouders mag worden verwacht dat zij – indien nodig – vergaande aanpassingen doen om deze verantwoordelijkheid vorm te geven. Van een ontoelaatbare inbreuk op het recht op family life van [de minderjarige] is aldus geen sprake’, aldus de voorzieningenrechter.

 

Onderzoek

De gemeente Katwijk onderzoekt overigens nog steeds of er een eigen voorziening in de regio kan worden gerealiseerd. ‘Met het inzetten van dit traject voldoet het college (van B en W, red.) momenteel naar het oordeel van de voorzieningenrechter aan zijn verplichting om de behoefte aan verschillende soorten van ondersteuning te ramen en ontwikkelingen in de verschillende vormen van ondersteuning bij te houden, teneinde te kunnen voorzien in een kwantitatief goed aanbod van jeugdhulp.’ De gemeente voldoet aan zijn jeugdzorgplicht, concludeert de voorzieningenrechter.

 

De vader van de jongen, Hans Knetsch, is teleurgesteld. 'We hebben verloren. Enorme domper voor ons en alle andere gezinnen die in dezelfde sitautie zitten', reageert hij op Twitter.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie