Advertentie
sociaal / Nieuws

Gesprek over gemeentelijke uitvoering tegenprestatie

Het aanstaande kabinet wil met gemeenten in gesprek over hoe zij actief uitvoering geven aan de bestaande tegenprestatie en over best practices in de handhaving van het actief naar werk zoeken door bijstandsgerechtigden.

10 oktober 2017

Het aanstaande kabinet wil met gemeenten in gesprek over hoe zij actief uitvoering geven aan de bestaande tegenprestatie en over best practices in de handhaving van het actief naar werk zoeken. Ook moeten er niet-vrijblijvende bestuurlijke afspraken komen met gemeenten over de actieve uitvoering van de bestaande verplichting om de Nederlandse taal te leren.

Gesprek over uitvoering tegenprestatie

Het kabinet wil dat mensen in de bijstand meer perspectief krijgen om aan het werk te komen. Gemeenten ondersteunen mensen in de bijstand nu bij het vinden van werk, maar bijstandsgerechtigden hebben in de eerste plaats zelf een inspanningsverplichting. Het kabinet wil in gesprek met gemeenten over de best practices in de handhaving hiervan en de wijze waarop zij actief uitvoering geven aan de bestaande tegenprestatie. Verder vindt het kabinet het belangrijk dat als mensen vanuit de bijstand aan het werk komen ze er echt op vooruit gaan. Daarom wil het met gemeenten afspraken maken over het lokaal beleid om de armoedeval te verkleinen.


Bijstandsexperimenten mogen doorgaan

De huidige experimenteerruimte in de Participatiewet om bijstandsgerechtigden weer actief te krijgen op de arbeidsmarkt blijft bestaan, net als de gemeentelijke experimenteerruimte voor het bieden van werkmogelijkheden aan aspirant-statushouders. Het kabinet vindt werk zeer belangrijk voor de integratie en wil de arbeidsmarktpositie van Nederlanders met een migratieachtergrond (nieuwkomers én oudkomers) verbeteren. Gemeenten moeten actief uitvoering geven aan de bestaande verplichting om Nederlands te leren om de beheersing van de Nederlandse taal te vergroten. Het kabinet wil hier niet-vrijblijvende bestuurlijke afspraken met gemeenten over maken.


Statushouders activeren en ontzorgen

Verder vindt het kabinet dat teveel nieuwkomers te lang op een bijstandsuitkering aangewezen blijven. Ter voorkoming moet er een activerend en ontzorgend systeem van sociale voorzieningen komen voor statushouders, zoals integratie met burgerschapswaarden, een verplicht leer- en (vrijwilligers)werktraject en begeleide toegang tot de verzorgingsstaat. Gemeenten innen dan de zorgtoeslag, huurtoeslag en bijstand in de eerste twee jaar en de nieuwkomer ontvangt deze voorzieningen en begeleiding in natura met leefgeld. Om zo de zelfredzaamheid van nieuwkomers te bevorderen worden middelen en werkwijzen ontwikkeld die in alle gemeenten toepasbaar kunnen zijn, zonodig via wet- en regelgeving. Tot slot wil het kabinet dat mensen die niet goed inburgeren worden gekort op hun uitkering.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie