Advertentie
sociaal / Nieuws

20.000 extra beschutte werkplekken

Mensen in de banenafspraak die meer verdienen dan het minimumloon blijven meetellen voor die banenafspraak, schrijft het aanstaande kabinet. Verder moeten er de komende jaren 20.000 extra beschutte werkplekken bijkomen.

10 oktober 2017

Het aanstaande kabinet wil de komende jaren 20.000 extra beschutte werkplekken creëren. Verder blijven mensen in de banenafspraak die meer verdienen dan het minimumloon meetellen voor die banenafspraak.

Meer geld voor gemeenten

De overheid zal zich de komende jaren in het sociaal domein blijvend inspannen voor de integrale aanpak dichtbij de burger voor mensen die het zonder ondersteuning niet redden. Via de normeringssystematiek voor het Gemeente- en Provinciefonds komt hiervoor meer geld voor gemeenten beschikbaar. Over de daadwerkelijke inzet van die middelen in het sociale domein zullen programmatische afspraken worden gemaakt.

Arrangementen voor beschut werk

Verder wil het kabinet dat gemeenten arrangementen moeten bieden voor beschut werk. Het budget voor activering van en dienstverlening aan mensen in een kwetsbare positie gaat omhoog, waardoor voor 20.000 extra mensen beschut werk kunnen doen. De extra middelen daarvoor komen vrij door loonkostensubsidies in de Participatiewet te vervangen door loondispensatie. Werkgevers kunnen iemand onder het wettelijk minimumloon betalen al naar gelang de verdiencapaciteit van die persoon. De gemeente vult, afhankelijk van de gemeentelijke inkomensvoorziening waar de persoon gebruik van maakt, het inkomen aan.


Verbetering overheidsprestaties banenafspraak

Het moet aantrekkelijker worden om mensen met een arbeidsbeperking een arbeidsplaats te bieden. Het kabinet wil initiatieven ondersteunen en aanjagen om banen voor hen te creëren via reshoring. Ook kijkt het kabinet naar uitkomsten van het brede onderzoek naar knelpunten en mogelijkheden, met bijzondere aandacht voor verbetering van de overheidsprestaties. Daarnaast regelt het kabinet op korte termijn dat banen van mensen uit de doelgroep “banenafspraak” die meer zijn gaan verdienen dan het wettelijk minimumloon, toch daarvoor blijven meetellen (de ‘t+2’-regel). Zo worden werkgevers niet ontmoedigd om te investeren in hun mensen.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Wil Driessen / Vrijwilliger FNV
Loonkostensubsidie wordt vervangen door loon dispensatie: Gaan de burgers met een arbeidsbeperking die minder verdienen dan het minimumloon wel meetellen voor het quotum?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter van de Ven / zelfstandig juridisch hulpverlener
Kan iemand mij vertellen wanneer dit in werking moet gaan treden ?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter Hidding / Consulent bemiddeling en coaching
Over Loondispensatie : "De gemeente vult het inkomen aan". Hopelijk gaan de gemeenten dan aanvullen tot het minimumloon, anders ontstaat er een discrepantie in wetgeving. Mensen die werken in Nederland moeten toch minstens het WML verdienen? En hoezo niet als je een beperking hebt? Dat is toch gemeen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie