Advertentie
sociaal / Nieuws

Kabinet houdt vast aan bezuiniging op jeugdzorg

Het kabinet houdt vast aan de bezuinigingen op de jeugdzorg. Een motie van elf oppositiepartijen om die korting van tafel te halen, is door een Kamermeerderheid verworpen.

20 januari 2022
geld---toezicht---shutterstock-103933031.jpg
Shutterstock

Het kabinet haalt de bezuiniging op de jeugdzorg van structureel een half miljard euro niet van tafel. Een motie om die korting te schrappen, is door een Kamermeerderheid verworpen.

Eerst inhoud, dan geld

In die motie werd het kabinet opgeroepen zich te houden aan de uitspraak van de arbitragecommissie. Dat betekent dat gemeenten tot 2028 fors extra rijksgeld voor de jeugdzorg moeten krijgen, maar dat tegelijkertijd wordt gewerkt aan hervormingen in de jeugdzorg. Het kabinet Rutte IV heeft deze uitspraak tot woede van gemeenten terzijde geschoven en wil vanaf 2025 structureel 500 miljoen op de jeugdzorg bezuinigen. De oppositie wilde daar via de motie een stokje voor steken. ‘Eerst moet over de inhoud worden gesproken, dan pas over geld’, lichtte Klaver de motie toe, die hij woensdagmiddag indiende. De coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie stemden tegen de motie, de voltallige oppositie voor.

Geen eenvoudig gesprek

Al vroeg op de tweede dag van het Kamerdebat over de regeringsverklaring van Rutte IV werd duidelijk dat minister-president Rutte de geplande structurele bezuiniging vanaf 2025 niet wil schrappen. Volgens Rutte wordt er ook niet op de jeugdzorg bezuinigd – ‘er komt structureel 300 miljoen euro bij’ –, maar gaat er wel ‘minder meer dan voorzien’ naar de jeugdzorg. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS, jeugdzorg) gaat in samenwerking met minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken aan de slag om het kabinetsplan verder uit te werken, stelde Rutte tijdens het debat. Het kabinet denkt onder meer aan de invoering van een eigen bijdrage en het inkorten van de behandelduur. ‘We moeten kijken of de jeugdzorg niet anders kan worden georganiseerd, om het stelsel ook in de toekomst financieel houdbaar te houden’, benadrukte Rutte. ‘We moeten daar met elkaar overleg over voeren, ook met gemeenten. Dat zal geen eenvoudig gesprek zijn.’

Woekerwinsten

CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma zei ervan overtuigd te zijn dat er in de jeugdzorg te veel geld wordt uitgeven aan onnodige jeugdhulp en dat dit ten koste gaat aan de zorg aan kwetsbare kinderen die het echt nodig hebben. Daarnaast maken te veel jeugdzorgaanbieders woekerwinsten. Wel stelde Heerma dat de ‘bewijslast’ bij het kabinet ligt. Het kabinet moet onderbouwen dat de geplande bezuinigingen haalbaar. Daar sloot Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie, zich bij aan. ‘De inhoud en de hervormingsagenda moeten leidend zijn’, voegde hij daaraantoe.

Geen meerderheid senaat

Uiteindelijk moet er een plan komen dat op meer draagvlak kan rekenen dan alleen van de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en de ChristenUnie, erkende Rutte. ‘De politieke realiteit is dat dit kabinet geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft.’ De vier coalitiepartijen hebben met 77 zetels weliswaar een nipte meerderheid in de Tweede Kamer, maar komen zes zetels tekort voor een meerderheid in de senaat.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
1. Het Rijk behoort met de extra financiën (arbitragecommissie) gewoon netjes over de brug te komen.

2. De ingeplande ombuiging moet met open vizier met de VNG/gemeenten worden besproken en niet bij voorbaat met het mes op tafel via het achterhouden van financiële middelen (als een substantieel deel van de ombuiging zou moeten worden besteed aan de specialistische jeugdhulp (topprioriteit) dan is er namelijk al een probleem om de ombuiging te halen).Hoe wordt overigens de specialistische jeugdhulp over de Overheden verdeeld? Niet alle hulp is namelijk uit praktische overwegingen op gemeentelijk niveau te regelen.
Toine Goossens
Gemeentebesturen die niet in staat zijn om binnen 3 jaar het, organisatorisch, uit de hand lopen van de jeugdzorg te herstellen, geven zichzelf een enorm brevet van onvermogen.Alle transitieprocessen zijn lokaal uit de hand gelopen omdat gemeenten allemaal het wiel zelf uit willen vinden. Er is iets belangrijks mis met het politiek denken en verantwoordelijkheidsgevoel op lokaal niveau. Denk eens aan de 4 gemeente die nog steeds niet bij een omgevingsdienst zijn aangesloten. Omgevingsdiensten die, zo heeft de Rekenkamer laten zien, falen in hun processen omdat zij lokaal en niet centraal worden aangestuurd.Lokale uitvoering is fundamenteel wat anders, dan lokaal beleid. De grote waarde van de Franse revolutie was juist dat er meer centrale wetgeving en centrale aansturing kwam. Een les die inmiddels meer dan 200 jaar oud is, maar de lokale politiek denkt het zelf nog steeds beter te weten.
Piet / Jeugdzorg
We hebben het over een heel breed probleem. Dit gaat niet alleen over geld, maar ook hoe gemeenten zelf met zaken omgaan. Helaas wordt dat ook gevoed door de Rijksoverheid als onbetrouwbare partij. Hoeveel stelselwijzigingen zijn er de afgelopen decennia niet geweest op de sociale beleidsterreinen, meestal nodeloos. Het is geen klimaat dat erom vraagt om eens echt in de uitvoering te investeren. Een goed functionerende jeugdzorg begint bij een adequate probleemanalyse. Daar is de landelijke politiek niet toe in staat. Er wordt gekozen voor "marktwerking" zonder een echt begrip van de onderliggende problematiek en het functioneren daarin van de uitvoerende organisaties. Als ik jong was, dan zou ik absoluut geen baan zoeken in de jeugdzorg. Dat zou het aller slechtste signaal moeten zijn voor de landelijke politiek, maar dat is het helaas niet.
Hoekstra / Ambtenaar
Tendentieus nieuws heeft gevolgen zo blijkt. Ter rechtvaardiging van het volledig terugdraaien van de extra middelen die op basis vd arbitrage voor vier jaar zijn toegekend (ofwel: het terzijde schuiven vd arbitrage) papegaait cda fractievoorzitter Heerma partijgenoot Gradus (hoogleraar aan de CDA Universiteit in Amsterdam) na: de woekerwinsten die in jeugdzorg worden gemaakt. Gebaseerd op een flutonderzoek en breed uit gemeten door Binnenlands Bestuur. Het rijk pikt twee krenten uit het arbitrageboek (eigen bijdragen en beperking vd behandelduur) en klaar is kees. En onze nieuwe minister van BZK mag aan de gemeenten verkopen. Gefeliciteerd.
Advertentie