Advertentie
sociaal / Nieuws

'Kabinet heeft goodwill van gemeenten nodig'

Om gemeenten aan boord te houden moet het rijk volgens VluchtelingenWerk gaan sturen op de langere termijn.

ANP
12 augustus 2022
Een groep mensen vangt gezamenlijk een vrouw op die uit de lucht komt vallen
Shutterstock

Asielstaatssecretaris Eric van der Burg moet namens het rijk het vertrouwen van gemeenten winnen om beweging te krijgen in de vastgelopen asielketen. Dat is volgens VluchtelingenWerk de eerste stap richting een oplossing. De organisatie reageert op het nieuws dat aanzienlijk minder statushouders een huis hebben gekregen dan de overheid wilde.

Structurele oplossingen

Sinds 1 juli zijn tot nu toe slechts 3040 statushouders vanuit een azc naar een (flex)woning uitgestroomd, in plaats van de afgesproken 5840, zo concludeerde het ANP na het opvragen van cijfers bij het COA. Ondertussen heeft het rijk alle veiligheidsregio's gevraagd nog eens 225 crisisnoodopvangplekken te vinden, terwijl de afspraak was dat het rijk tot 1 oktober een beroep kon doen op de gemeenten en dan zelf met een structurele oplossing zou komen.

Kopjes koffie 

De staatssecretaris moet volgens VluchtelingenWerk 'niet alleen bellen en kopjes koffie drinken, maar met een concreet plan komen dat zorgt dat er niet nog keer zo'n crisis uitbreekt. Dat gemeenten weten dat dit de laatste keer is dat ze het probleem moeten oplossen', zegt een woordvoerder. Hij ziet 'een stijgende onwil' bij gemeenten om opvangplekken te regelen, nu het rijk beloften niet nakomt, geen oplossingen biedt en zelfs nog meer vraagt van gemeenten. 'De onwil komt voort uit het idee dat er geen vluchtelingencrisis is, maar de problemen het gevolg zijn van jarenlange politieke keuzes en slecht beleid vanuit het rijk.'

Op stel en sprong

Het kabinet zal sowieso 'de goodwill van de gemeenten' nodig hebben voor het creëren van meer huisvesting en opvangplekken, volgens VluchtelingenWerk de twee uitwegen voor de vastgelopen asielketen. Gemeenten leverden 'een enorme prestatie door 2400 statushouders een plek te geven'. Dat deden ze door 'op stel en sprong opvanglocaties uit de grond te stampen en dat vergt veel meer van ze dan wat hun normaal wordt gevraagd'.

Rekening 

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ging aan de slag om de achterstanden sneller weg te werken, waardoor gemeenten op hun beurt versneld huisvesting voor statushouders moesten vinden. 'Door de problemen in het asielsysteem waar het rijk verantwoordelijk voor is, komt de rekening nu steeds bij gemeenten te liggen', zegt de woordvoerder van VluchtelingenWerk.

Toekomstige burgers

Met begrip voor de positie van gemeenten vraagt de organisatie hen nogmaals 'de schouders eronder te zetten'. Aangezien meer dan driekwart van de asielzoekers momenteel een verblijfsvergunning krijgt, is dit volgens de woordvoerder ook in hun belang. 'Want het gaat dus om toekomstige burgers, waarvan je wilt dat ze snel integreren en minder lang een uitkering krijgen.' Om gemeenten aan boord te houden moet het rijk dus 'niet alleen sturen op morgen en volgende week, het moet gaan over de langere termijn'. (ANP)

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
De langere termijn kan maar één ding betekenen en dat is dat we stoppen met het asielcircus en de bijkomende gezinsmigratie en betere manieren vinden om het mondiale vluchtelingenvraagstuk aan te pakken en dus de juiste mensen te helpen. Dat tegenwoordig drie kwart van de aanvragers een status krijgt, zegt mij niets. Een vluchtverhaal is per definitie niet te controleren. We moeten stoppen met het “aanvraagloket” Nederland.
P. Smit
" 'Want het gaat dus om toekomstige burgers, waarvan je wilt dat ze snel integreren en minder lang een uitkering krijgen.'"

Het gros van deze mensen is in staat om zichzelf binnen 5 jaar financieel te bedruipen. Oh, wacht.....
Hielco Wiersma
Hoofdpunten voor innoverend asiel- en vluchtelingenbeleid kunnen o.a. zijn .:
1. primair opvang in eigen regio.
2. (jaarlijkse?) vaststelling maximum aantallen afgestemd op het reëel beschikbare voorzieningenniveau.
3. juridische procedures worden beperkt tot één te volgen (snelrecht) procedure.
4. economische asielzoekers uit veilige landen gaan (met of zonder paspoort) binnen een week terug naar eigen land.
Advertentie