Advertentie
sociaal / Nieuws

Rechter moet ingrijpen bij ‘foute’ gemeenten

Het kabinet gaat niet ingrijpen bij gemeenten die zonder overleg met hun inwoners de huishoudelijke hulp stopzetten of versoberen. Dat moet de rechter doen. Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer in reactie op het artikel in Binnenlands Bestuur dat gemeenten massaal de wet overtreden bij dergelijke besluiten.

07 november 2014

Het kabinet gaat niet ingrijpen bij gemeenten die zonder overleg met hun inwoners de huishoudelijke hulp stopzetten of versoberen. Dat laat het aan de rechter over. Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Kamer in reactie op het artikel in Binnenlands Bestuur dat gemeenten massaal de wet overtreden bij dergelijke besluiten.

Sancties

Gemeenten moeten zorgvuldig zijn bij het aanpassen van de huishoudelijke hulp bij mensen met een lopende indicatie, benadrukt Van Rijn in zijn Kamerbrief. Het is wettelijk bepaald dat gemeenten een besluit goed motiveren. ‘Om dit zorgvuldig te doen zal de gemeente de burger in deze afweging moeten betrekken. Het enkele feit dat de gemeenten minder budget tot haar beschikking heeft is onvoldoende motivatie.’ De staatssecretaris blijft volgen of gemeenten het overgangsrecht zorgvuldig zullen toepassen. Als gemeenten dat niet doen ‘verwacht ik dat de rechter dit zal sanctioneren’, aldus de staatssecretaris.

In strijd met wet

Het kabinet moest de Kamer op initiatief van CDA-Kamerlid Mona Keijzer laten weten of gemeenten inderdaad in strijd handelen met de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) én wat het gaat doen om gemeenten op hun fout te wijzen. CDA, SP, D66 en GroenLinks vinden dat het kabinet moet ingrijpen bij gemeenten die de wet aan hun laars lappen door eenzijdig te tornen aan de huishoudelijke hulp.

Zorgvuldig proces

Gemeenten worden geacht, op basis van een zorgvuldig proces waarin het individueel onderzoek centraal staat, passende ondersteuning te bieden die mensen in staat stelt zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, stelt Van Rijn. ‘De Wmo 2015 schrijft niet voor welk ondersteuningsproduct hiervoor moet worden ingezet. Veel gemeenten zijn vanwege de nieuwe wetgeving en het lagere budget op dit moment bezig de huishoudelijke hulp op een andere manier in te richten, zodat deze vorm van ondersteuning beschikbaar blijft voor mensen die daarop aangewezen zijn.’

Drie wetten

Als gemeenten besluiten de huishoudelijke hulp te versoberen of te beëindigen, moeten zij zich onder meer houden aan de Wmo 2015, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en bepalingen in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), benadrukt Van Rijn. Een van de bepalingen uit het EVRM bepaalt dat – mede aan de hand van de oorspronkelijk afgegeven beschikking aan betrokkene –, de gemeente een afweging moet maken en bepalen ‘of en in hoeverre het overgangsrecht leidt tot een rechtvaardig en evenwichtig resultaat’.

 

Bezwaar en beroep

‘Als een inwoner het niet eens is met het besluit van zijn gemeente om de huishoudelijke hulp te versoberen, te beëindigen, via een algemene voorziening te verstrekken of vindt dat het overgangsrecht ontoereikend is, dan staat de mogelijkheid van bezwaar of beroep open’, vervolgt de staatssecretaris. Gemeenten moeten deze mogelijkheid kenbaar maken.

Beperken beroepsprocedures

Als gemeenten willen schrappen in het aantal uren huishoudelijke hulp is het volgens Van Rijn wettelijk gezien niet verplicht om een individueel onderzoek te doen. Wel is er vanuit de Awb de ‘algemene eis van een goede voorbereiding op een besluit’. De staatssecretaris juicht het wel toe als gemeenten individueel met inwoners in gesprek gaan over aanpassingen. ‘Ik vind dat een goede handelswijze die past in de geest van de Wmo 2015, waar de gemeente naast de burgers staat en met hen in gesprek is. Deze persoonlijke benadering zorgt voor wederzijds begrip, vermindert de onzekerheid bij mensen die gebruik maken van deze voorziening en beperkt het aantal bezwaar- en beroepsprocedures.’ Als inwoners aangeven maatschappelijke ondersteuning nodig te hebben, zijn gemeenten op grond van de Wmo 2015 wel verplicht een individueel onderzoek te doen.

Reacties: 11

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

wetering / sloper
Corruptie en zakkenvullers heel nederland gaat naar de kloten maar er gaat snel wat veranderen
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Freek van Oosten
Natuurlijk gaat deze staatssecretaris niet ingrijpen.

Martin van Rijn laat zelfs zijn eigen ouders in de zeik staan (letterlijk)!

#PvdAsociaal
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wilma
Het wordt langzamer hand duidelijk waarom de griffie rechten bij de rechtbanken omhoog zijn gegaan en de rechtsbijstand voor minder draagkrachtigen flink gekort is.1-advies aan de bestuursrechtbanken: zorg voor voldoende bestuursrechters, want daar zal het druk worden!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Evert
Ik lees: "Als gemeenten willen schrappen in het aantal uren huishoudelijke hulp is het volgens Van Rijn wettelijk gezien niet verplicht om een individueel onderzoek te doen. Wel is er vanuit de Awb de ‘algemene eis van een goede voorbereiding op een besluit’"

En dat is een regelrechte leugen!

De goede voorbereiding van het besluit is grotendeels afhankelijk van de motivatie om minder uren toe te kennen. Dat zal dus uit ONDERZOEK dienen te blijken. En wie gaat onderzoeken? Een arts? en gemeente ambtenaar ?

Dus zal de gemeente bij elke burger dienen aan te tonen waarom er minder uren nodig zijn. Zie o.a. deze link: http://zakelijk.infonu.nl/juridisch/64431-de-voo …

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mr R.M. Dalmijn
wil iemand mij nog eens uitleggen waarom werkelijk iedereen zo voor het ongeoormerkt overmaken van 10,3 miljard naar de gemeenten was?? Dat nodigde uit tot dit soort formeel wellicht juiste maar materieel onprettige procedures voor kwetsbaren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
B. de Mooij
De gang naar de rechter, tja, altijd handig als je dement, of na een hersenbloeding niet mee kan spreken, ik noem het, "over de schutting gooien en zoek het maar uit" mentaliteit.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Farida
Krom krom en nogmaals krom is de beslissing om uren in te korten. Hoe wilt de kabinet hulpbehoevende zolang mogelijk thuis te laten wonen als er uren Wordt ingekort. Het gaat alleen maar erger worden. Waar gaat dit land naar toe.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter van de Ven / zelfstandig juridisch hulpverlener
Ik kom graag in contact met mensen die met een dergelijk besluit geconfronteerd zijn of worden, of met de groepen van belangenvertegenwoordigers. Als de bezwaartermijnen nog niet verstreken zijn, wil ik samen met u kijken naar de mogelijkheden om kosteloos een bezwaar tegen de negatieve besluiten in te dienen.Reacties graag naar papvdven@hotmail.com

groeten en hopende op veel reacties

Peter van de Ven
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine van Bergen / Lid Provinciale Staten Gelderland
Voor tips over bezwaar maken en naar de rechter stappen zie wmohulp.blogspot.com
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ruud / Geïnteresseerde
Het is even wat te gemakkelijk van de minister om achter de rechter weg te kruipen. Wat nu als er door gemeente of thuiszorg geen beschikking wordt afgegeven en de hulpzoekenden niet worden gewezen op de bezwaar- en/of beroepsmogelijkheden ?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
A. Wassenburg
Ik snap het: ze komen er weer mee weg, die gemeenten. Het gaat als volgt: gemeenten wijzen gewoon alle aanvragen af of vallen over onbenulligheden om ze niet-ontvankelijk te kunnen verklaren. Inderdaad, dan kunnen de burgers bezwaar maken en vervolgens beroep aantekenen. Mag ik raden? Alle bezwaren worden afgewezen, en dan moeten burgers zonder geld - want anderen kunnen de zorg wel zelf betalen - voor duur geld naar de rechter. Ze moeten griffierechten betalen en juridische bijstand. En dus gaan ze niet naar de rechter. Want daar hebben ze geen geld voor. Dankzij dit waardeloze onmenselijke kabinet dat met behulp van collaborateur D66 de griffierechten zo sterk heeft verhoogd dat die beroepsprocedure voor de meeste burgers gewoon financieel onhaalbaar is. Mooi! Laat de ellende dan nu beginnen!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie