Advertentie
sociaal / Nieuws

‘Nieuw college Brabant verkwanselt kunst en cultuur’

De kunst- en cultuursector is woedend op het beoogde nieuwe Brabantse college van Gedeputeerde Staten. Dat miskent de economische en creatieve bijdrage van kunst en cultuur aan de samenleving. Ook schoffeert het de sector door hem weg te zetten als onderdeel van ‘vrije tijd’. De sector laat het er niet bij zitten.

09 mei 2020
sociaal---weinig-geld.jpg

De kunst- en cultuursector is laaiend op het beoogde nieuwe Brabantse college van Gedeputeerde Staten. Het nieuwe bestuur miskent de economische en creatieve bijdrage van kunst en cultuur aan de samenleving. Ook schoffeert het de sector door hem weg te zetten als onderdeel van ‘vrije tijd’. De sector laat het er niet bij zitten.

Vestigingsklimaat

‘We zijn geschokt’, stelt Ap de Vries, voorzitter van De Kunst van Brabant. ‘Het is juist belangrijk om een stevig cultuurbeleid te voeren. Kunst en cultuur dragen bij aan de Brabantse economie, aan het onderwijs en aan het woon-, werk- en vestigingsklimaat in Brabant. Zo is voor onder meer de vele expats in de provincie een hoogwaardig cultureel aanbod nodig. Die kun je niet naar Amsterdam of Brussel sturen’, aldus De Vries, die kaalslag vreest.

Geen gedeputeerde cultuur

De Kunst van Brabant (dKvB), de vereniging die de belangen behartigt van Brabantse kunstenaars en culturele organisaties, reageert daarmee op het donderdag gepresenteerde bestuursakkoord van het nieuwe Brabantse bestuur van VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant. Dat pakt niet goed uit voor de kunst- en cultuursector. Er komt geen gedeputeerde meer die verantwoordelijk is voor cultuur. Wel komt er een gedeputeerde voor vrije tijd, waar naast cultuur ook onder meer cultureel erfgoed, sport en vrijetijdseconomie onder vallen.

Omfloerst signaal

De komende jaren wordt op ‘vrije tijd’ bezuinigd, zo blijkt verder uit het bestuursakkoord, maar in welke mate dat de kunst- en cultuursector gaat raken, is nog ongewis. Het totale budget ‘vrije tijd’ wordt verlaagd van 52 miljoen in 2020 tot 37,5 miljoen euro in 2023. Verontrustend vindt de vereniging daarnaast dat het nieuwe provinciebestuur een transitieplan wil maken waarin samenwerkende partijen binnen het nieuwe beleidsveld vrije tijd worden voorbereid op een geleidelijke afbouw van de subsidierelatie met de provincie. ‘Dat is een omfloerst signaal dat ze er een punt achter willen zetten’, aldus een verontwaardigde De Vries.

Geen kerntaak

Ook Chris van Koppen, directeur-bestuurder van Kunstloc Brabant, is bezorgd. Kunstloc voert in opdracht van de provincie het provinciaal cultuurbeleid uit. ‘Als de provincie een einde wil maken aan meerjarige subsidies verdwijnt er echt heel veel.’ Het zou dan zo maar kunnen gebeuren dat de Dutch Design Week naar Amsterdam uitwijkt, aldus Van Koppen. Hoewel er nu nog weinig concreets bekend is over de uitwerking van de bezuinigingsplannen, staat als paal boven water dat er per saldo minder geld voor cultuur zal zijn. Het verontrust Van Koppen bovendien dat de provincie cultuur niet meer als kerntaak beschouwt.   

Contraproductief

Het nieuwe provinciale cultuurbeleid zal contraproductief werken, benadrukt De Vries. Door het cultuurbudget af te bouwen komt er op termijn minder cultuurgeld uit ‘Den Haag’ naar Brabant. Dat stelt ook Kunstloc Brabant. ‘Er zijn meerjarige afspraken tussen rijk, provincie en gemeenten gemaakt over de financiering van de sector. De provincie zegt dit nu eenzijdig op’, aldus Van Koppen.

Onvrede

Vereniging De Kunst van Brabant is niet alleen boos over de beleidsplannen, maar ook op het moment waarop die over de sector worden ‘uitgestort’. ‘Door de coronacrisis worden kunst- en cultuurinstellingen al zwaar geraakt. Dit komt er nog eens bovenop. Deze boodschap is heel erg cru’, aldus De Vries. De vereniging laat het er niet bij zitten. Alle leden van Provinciale Staten zullen worden benaderd met de boodschap dat de plannen van GS niet deugen. De leden van de vereniging zijn opgeroepen om hun onvrede op welke wijze dan ook kenbaar te maken. ‘Er zijn al cartoons en statements binnengekomen.’ Alles wordt verzameld en volgende week vrijdag aan de Statenleden aangeboden. Dan wordt het nieuwe college geïnstalleerd en het bestuursakkoord in Provinciale Staten besproken. De Vries: ‘De coalitie is broos. Ik hoop dat we de Statenleden, ook die van de coalitiepartijen, op andere gedachten kunnen brengen.’

Reacties: 18

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans / afdelingsmanager
Als kunstenaar ben je wel een absolute verliezer als je van de overheid afhankelijk bent of wilt zijn. Ze verbinden ook voorwaarden aan hun subsidies e.d. Dit soort kunstenaars hebben geen vrije geest, wat mij betreft.
M. Kap
Eindelijk dat werd tijd ! Dat geld kan echt wel beter besteed worden dan aan bedelende kunstenaars
Hoekstra / Ambtenaar
@P.Kan: zodra er op cultuur bezuinigd wordt, komt er altijd wel reactie als die van u. Ik vraag me dan altijd af waar toch die weerzin tgen kunst en kunstenasrs vandaan komt?

@E. Nabled: u bent dan vóór onvoorwaardelijke financiele steun vd overheid voor kunst en cultuur? Of mag een kunstenaar nooit geld krijgen voor zijn kunst want dan is hij niet vrij meer. De enige vrije kunst is dus amateurkunst?
Janet / beleidsadviseur
De kortzichtigheid om op kunst en cultuur te bezuinigen!! Hoe bestaat het. Door kunst te bekijken of een film of theater of muziek stimuleer je mensen om verschillende manieren: om tot rust te komen, om creatief te worden om andere kanten te ontwikkelen dan alleen maar de cognitieve vaardigheden. Daar hebben we vrije geesten, kunstenaars voor nodig. Daardoor krijg je betere, meer tevreden mensen en ook slimmere mensen want je stimuleert het buiten de hokjes denken. Het is een schande dat het afgedaan wordt als vrijetijdsbesteding en dan ook nog afgebouwd wordt.

O en ik ben zelf geen kunstenaar als je dat soms denkt.
B. Janssen / Ambtenaar
Cultuur is veel meer dan "bedelende kunstenaars". Cultuur is alles van carnaval tot oorlogsmuseum, van popfestival tot amateurtoneel. Juist uit deze sector haalt de gemeenschap energie en verbondenheid. Cultuur weg te zetten als een elitaire hobby is oerstom. Maar goed dat is de tol als je met een FVD wil samenwerken, brallende corpsballen. Maar goed het CDA verkwanselt zijn ziel aan een leeghoofdige partij waar massaal op gestemd is. Dus ja het volk krijgt wat ze verdiend, we willen blijkbaar culturele armoe. En als dat niet zo is? Stem dan de volgende keer niet massaal op zo'n populistische partij.....nergens goed voor. Maar blijkbaar wil deze les er maar niet in..........
Jeroen / Gemeenteambtenaar
Een goede kunst- en cultuur sector is een teken van algemene ontwikkeling en beschaving, het is niet voor niets dat vooral in Europa de overheden dit door hebben en deze sector via subsidies ondersteunen, het lijkt me niet dat we in Nederland naar een platvloerse maatschappij willen zoals aanwezig in Noord Amerika.

Dat deze rancuneuze stap vooral uit de koker van het FvD komt is wel duidelijk want de kunst- en cultuursector is indien nodig ook wel eens kritisch op bepaalde elementen en ontwikkelingen in de samenleving (en dan zowel op links als op rechts) en als de rechtse roeptoeterende populisten ergens niet tegen kunnen dan is het ergens op aangesproken worden (terwijl ze zelf wel recht menen te hebben op deze vorm van de vrijheid van meningsuiting) , in zo'n geval is het op voorhand wel handig om met dictatoriale trekjes de kritische sector op voorhand monddood proberen te maken.

Paul / projectleider
@Kan&Nabled kan de subsidie naar die arme boeren...
alexander / ambtenaar
Kunst en cultuur heeft inderdaad te maken met een verfijnde beschaving. Dat zegt iets over de nieuwe bestuurders. En ja zo'n opmerking dat subsidie voor kunst iets zegt over de kunstenaars, triest. Zou hetzelfde gelden voor de gesubsidieerde NOS, ik ben blij dat ik niet wordt overgeleverd aan de commerciëlen, of de belastingsubsidies aan Starbucks etc. Geen echt vrij bedrijf natuurlijk?! Gelukkig dat mijn partij daar niet in de college zit. Iets meer cultuur en gevoel voor een mooie wereld.
Adriaan Zwaag
Het bestuursakkoord in Noord-Brabant is afgesteld op de nieuwe situatie: De komst van een ongekende economische en financiële crisis. Het gevolg van de draconische maatregelen die het kabinet heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De kunst-en cultuursectoren in de overige provincies weten wat hun te wachten staat als ook die provinciebesturen gedwongen worden te snoeien in de uitgaven en subsidies. Noord-Brabant fungeert dit keer als gidsprovincie.
Johan
Ja, en?

Dat werd ook tijd.

En volgens mij heeft met name Brabant wel andere prioriteiten, iets met gezondheid.
Mark
Tja. FvD maakt deel uit van de coalitie. Alles wat negatief uitgelegd kan worden, zal mega worden uitvergroot in de pers. Al het positieve zullen we niet horen.
Jeroen / Gemeenteambtenaar
@ Johan. Juist in deze tijd kan kunst en cultuur een enorme meerwaarde hebben.
eric / ambtenaar
ok, en stikstof is niet zo erg en een boer (!)gaat verantwoording dragen voor de natuur bescherming, ha ha. Weg met de kunst, weg met cultuur, en weg met milieu, terug naar de middeleeuwen. Als of Brabanders niets met beschaving hebben....
Kees Ampt / consultant
Natuurlijk is met de botte bijl snoeien in de subsidies voor kust en cultuur onacceptabel.Maar misschien moet die sector ook eens nadenken waar het geld aan wordt besteed. Was het niet het Van Abbe dat, dacht ik, een ton heeft vergooid om steeds weer een bos hout zelf opnieuw in een cirkel te mogen leggen?En op nationaal niveau, hoe zat het met dat ‘schilderij’, overigens niet af, van de ’kunstenaar’ die ruim 20 jaar hetzelfde trucje uitvoerde om rechthoekjes en zo in een paar kleuren aan de man te brengen?Wellicht wordt het tijd de nieuwe kleren van de keizer af te gooien, minder te varen op het kompas van vriendjes kunstpausen die elkaars ‘prestaties’ via musea, tentoonstellingen en uitvoeringen de hemel, in prijzen. Een echt breed en gevarieerd cultuurbeleid zonder peperdure egotrippers zou best nuttig kunnen zijn.

Paul / projectleider
@Kees, ik ken een hele beroepsgroep-met procentueel de meeste miljonairs!-die constant alle regels overtreden. Mensen ziek maken en het drinkwater vervuilen, maar toch miljarden aan subsidies innen...

Met Noord-Brabant als centrum ja...
Kees Ampt / consultant
Ieder land heeft een eigen systeem om de ‘kunst’ te steunen. In de Verenigde Staten van (Noord) Amerika is er een gunstig belastingklimaat. Koop als bedrijf een flinke partij. Laat een kunstpaus er over publiceren zodat de ‘waarde’ flink omhoog gaat. Schenk het zaakje dan aan een museum en trek de huidige ‘waarde’ af voor de belastingen.Is dat systeem nu beter of slechter dan dat bij ons waar vooral wat zakkenvullende loterijen flink in de buidel willen tasten naast wat overheidfssubsidies? Alles bij elkaar is er mogelijk daar aan de andere kant van de Atlantische meer Europese en ook andere kunst te bewonderen dan hier.Daarnaast hebben we hier het paternalisme van de conservator. Vroeger zag je minstens 10% van de collectie. Nu is dat hooguit 5%. De rest wordt bewaard voor ‘speciale’ tentoonstellingen waar je dan drie rijen dik voor openbaar kunstbezit kunst mag staan gapen. Meestal nog met een extrabedrag voor toegang, ook als museumkaart houder.Nogmaals, meteen knijpen in de budgetten is onacceptabel, maar het huidige beleid in vooral musea, vaak meer kinderspeelplaatsen, horeca gelegenheden en veel te dure museumwinkels, in plaats van onze cultuur en die van andere gebieden voor een breed publiek toegankelijk te maken, zou ook eens kritisch moeten worden bekeken.

Kees Ampt / consultant
@p

Zulke lieden ken ik ook wel. Maar is het niet juist het onbegrip of de onwil van veel politici die dit mogelijk maakt? Kijk eens wie er in de Provinciale Staten van Noord-Brabant zitten. Hoeveel ‘adviseurs’ zijn dat die elkaar de opdrachten bal toespelen?Landelijk is het niet echt veel beter. Over kleine dingen wordt veel herrie gemaakt, de echte beleidspunten probeer je niet aan te raken. De Kamers samen lijken soms het duurst betaalde toneelgezelschap van Nederland. Veel ‘amateur’ gezelschappen doen het dan nog beter dan dat droevige vertoon.Ook in gemeenteraden kon men vroeger uren debatteren over een nieuw schijthuis op de gemeentewerf. Maar een uitbreidingsplan, lekker zakkenvullend voor projectontwikkelaars, was dan gewoon een hamerstuk. Grote bedragen zijn immers lastig voor te stellen.

Bert
Wel positief dat het nieuwe college achter de agrarische sector staat
Advertentie