Advertentie
sociaal / Nieuws

Jeugdzorgsector snakt naar duidelijkheid kabinet

Kwetsbare gezinnen en kinderen worden de dupe van de ellenlange kabinetsformatie. Pas een nieuw kabinet neemt een besluit over structurele verhoging van het jeugdzorgbudget voor gemeenten. En pas dan kan de jeugdsector met gemeenten afspraken maken over structurele oplossingen in de zorg.

21 september 2021
jeugd-zorg----shutterstock-113875279.jpg

Kwetsbare gezinnen en kinderen worden de dupe van de slepende kabinetsformatie. Pas een nieuw kabinet neemt een besluit over structurele verhoging van het jeugdzorgbudget voor gemeenten. En pas dan kan de jeugdsector met gemeenten afspraken maken over structurele oplossingen in de zorg.

Snelle actie nodig

‘Het kabinet schuift structurele oplossingen, zowel in wet- en regelgeving als in financiële zin, nu door naar een volgend kabinet. Het ziet er niet naar uit dat dit nieuwe kabinet snel op het bordes staat, terwijl de problemen in de jeugdzorg enorm zijn en om snelle actie vragen’, stelt Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland in een reactie op de Miljoenennota van het demissionair kabinet. Daarin wordt incidenteel 1,3 miljard euro extra vrijgemaakt voor de jeugdzorg (voor 2022), maar dat waren kabinet en gemeentekoepel al in juni overeengekomen. Een nieuw kabinet neemt een besluit over structurele ophoging van het jeugdbudget voor gemeenten.

 

Duidelijkheid rijk

Spigt snapt dat gemeenten eerst structurele duidelijkheid over het jeugdbudget nodig hebben, voordat ze afspraken kunnen maken over de aanpak van de knelpunten. Jeugdzorg Nederland pleit onder meer voor meerjarige contracten. ‘Cruciaal’, stelt Spigt. ‘Ze bieden de zekerheid die nodig is om te kunnen investeren in professionals, te innoveren en zo de zorg voor de meest kwetsbare kinderen te verbeteren. Maar gemeenten kunnen dergelijke meerjarige afspraken alleen maken als ze ook weten dat ze die na kunnen komen. Het rijk moet hen die duidelijkheid snel geven.’

 

Verliezen

Het rijk moet daarnaast niet alleen kijken naar bezuinigingen die gemeenten kunnen doorvoeren. Hoewel veel zorgaanbieders hoge winsten maken, maken de zogeheten cruciale systeemaanbieders verliezen, stelt Jeugdzorg Nederland. Dat zijn de belangrijkste en grote jeugdzorgorganisaties, die onder andere verantwoordelijk zijn voor pleegzorg en crisishulp. Ook daarvan worden de meest kwetsbare kinderen en gezinnen de dupe. Een doorn in het oog zijn de administratieve lasten die ‘onverminderd hoog’ zijn, aldus Spigt. ‘Gemeenten blijven allemaal hun eigen eisen stellen.’ Dat kost veel geld en gaat ten koste van het werkplezier van de jeugdzorgwerkers.

 

Reikwijdte jeugdhulplicht

Er moet tempo worden gemaakt met de hervormingsagenda jeugd, benadrukt Spigt. Daarin moeten rijk, gemeenten, beroeps- en brancheverenigingen, professionals en cliëntenorganisaties voor 1 januari plannen maken voor een kwalitatief beter en financieel houdbaar jeugdstelsel. Onderwerpen waarover in ieder geval een ei moet worden gelegd zijn volgens Spigt de reikwijdte van de gemeentelijke jeugdhulpplicht, het schaalniveau waarop de gespecialiseerde jeugdzorg en jeugdbescherming moet worden georganiseerd en verbetering van de regionale samenwerking. ‘Deze vraagstukken dulden geen uitstel.’

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie