Advertentie
sociaal / Nieuws

Jeugdzorg in Brabant: publieke tekorten, private winsten

Waar gemeenten in de regio Hart van Brabant miljoenen tekort komen voor de jeugdzorg, maakten de jeugdzorgbedrijven in die regio samen 100 miljoen euro winst. Dat laat zien hoe die grote tekorten in de Nederlandse jeugdzorg ontstaan, meldt Follow the Money, in een gezamenlijke analyse met het Brabants Dagblad.

17 oktober 2020
sociaal---jeugdzorg.jpg

Waar gemeenten in de regio Hart van Brabant miljoenen tekort komen voor de jeugdzorg, maakten de jeugdzorgbedrijven in die regio samen 100 miljoen euro winst. Dat laat zien hoe die grote tekorten in de Nederlandse jeugdzorg ontstaan, meldt Follow the Money, in een gezamenlijke analyse met het Brabants Dagblad.

Tekorten
Op zoek naar een verklaring voor financiële problemen van de jeugdzorg onderzocht Follow the Money alle gecontracteerde zorgaanbieders in één regio: de regio Hart van Brabant, met als grootste gemeente Tilburg. Met 13,6 miljoen euro had Tilburg het grootste tekort van de provincie Brabant. Van de 228 aanbieders met een contract deponeerden 121 zorgbedrijven een jaarrekening. Van 61 bedrijven en zestig stichtingen is de jaarrekening van 2018 bekeken. Deze aanbieders bieden jeugdhulp en begeleiding en beschermd wonen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 

Winstmarge

De onderzoekers kwamen 24 bedrijven tegen met een winstmarge van boven de 10 procent. Van de commerciële jeugdzorgbedrijven maakt 40 procent meer dan 10 procent winst. Daarvan levert de helft onder andere dyslexiezorg. Volgens Follow the Money is een winstmarge van 2 tot 3 procent 'gewoonlijk al heel netjes'. Vooral door de jeugdzorg kampen veel gemeenten met geldtekorten. Doordat ondernemers in die branche zulke grote winsten maken, gaan alleen in Tilburg al tientallen miljoenen niet naar de zorg. De onderzochte bedrijven leveren vaak niet alleen zorg in de regio Tilburg, maar ook in andere regio’s verspreid over het land. Volgens de onderzoekers beperkt de scheefgroei zich niet tot Brabant, maar is het een landelijke tendens.

 

Salarissen

Uit het onderzoek blijkt ook dat tientallen bestuurders van vooral grote stichtingen in 2018 meer verdienden dan de Wet Normering Topinkomens toestaat, al vallen hun salarissen volgens de verantwoordingen binnen de overgangsregeling. 32 Personen kregen meer dan de 171.000 euro die premier Rutte ontvangt.

 

Uit balans

De gemeente Tilburg stelt in een reactie dat de verhouding tussen de zorgkosten en winst 'echt uit balans' is geraakt. 'Dat geldt overigens niet enkel voor de jeugdzorg maar voor veel sectoren binnen de zorg en is dus ook een landelijk vraagstuk. De manier waarop we de zorg in Nederland georganiseerd hebben en de wet- en regelgeving maken het niet altijd eenvoudig om hier goed zicht op te krijgen en op in te grijpen', aldus de gemeente. Toch is de gemeente begonnen met het aanpakken van het probleem. Zo wordt er een nieuwe inkoopstrategie ingevoerd en 'een striktere aanpak van ondoelmatige en onrechtmatige zorg en zorggeld'. Daarbij komt er een nauwgezetter toezicht op zorgaanbieders. 'Tegelijkertijd blijven we ons inzetten om noodzakelijke zorg zo goed mogelijk rond het kind te organiseren', vervolgt de gemeente. (ANP)

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hoekstra / Ambtenaar
Er zal van alles mis zijn maar in het artikel wordt, op basis van wat in het artikel staat één voorbarige conclusie getrokken. Er staat dat winst niet naar de zorg gaat; tientallen miljoenen maar liefts. Dat hoeft niet het geval te zijn; de gemaakte winst kan ook weer in de zorg gestoken worden. De getrokken conclusie is verleidelijk maar voorbarig. Verder: wat is een gemeentelijk tekort in deze. Dat is volgens gemeenten het verschil tussen de kosten die ze maken en het budget dat ze van het rijk krijgen. Dat is strikt genomen geen tekort maar een verschil. Het wordt een tekort als je vindt dat het rijk precies genoeg moet geven om de kosten te dekken. En dat was nou net weer niet bedoeling van de hele decentralisatie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bert
Ja zo kan iedereen wel aankloppen bij het rijk voor meer geld. De raven gaan er met een flinke buit vandoor. Dag clubkas.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Janet / beleidsadviseur
Tja, als je zo redeneert als @de vries, kan je alles goed praten. Het gaat er om dat als winst gemaakt wordt door een stichting, deze winst niet bij de jeugdzorg terecht komt. Dat maak je mij niet wijs. Als ze bovendien ontdekt hebben dat veel bestuurders meer dan 171,000 per jaar verdienen, dan vind ik dat een schande. Dit is mogelijk gemaakt door de marktwerking. Dat zou alles goedkoper maken aar heeft zorg onbereikbaarder gemaakt. Stomste idee ooit om de zorg commercieel te maken.

Is mijn mening in ieder geval.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter / Ambtenaar
@Jantje

Ik wil slechts een ding dat je zegt even rechtzetten. De bestuurders die nu 171.000 per jaar verdienen doen dat onder overgangsrecht. dat houdt in dat deze personen voor 2015 dus ook 171.000 of meer verdienden. Invoering van de gedecentraliseerde jeugdzorg zorgt hier dus voor een daling van de kosten.

Ik geef wel toe dat dat dus voor bestuurders die minder verdienden niet zo hoeft te zijn
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jasper
De zorginkopers in de regio Tilburg hebben blijkbaar zitten slapen toen ze een contract verlengingen afsloten met deze jeugdzorgverlener die enorme winsten maken.

Laagcomplexe zorg zoals dyslexiezorg valt blijkbaar heel goed aan te verdienen voor zorgbedrijfjes (zorgcowboy’s) die het hoge tarief voor complexe zorg kunnen declareren en daarom enorm kunnen verdienen aan makkelijke zorg.

Hoogcomplexe (dure) jeugdzorg betalen gemeente hetzelfde (lage) tarief en staan jeugdinstellingen op omvallen. Zie ook website Jeugdzorg Nederland Fundament jeugdhulp op instorten, andere tarieven nodig’ https://www.jeugdzorgnederland.nl/actueel/fundam …

Als gemeenten in de regio Tilburg eerdere jaarverslagen hadden gelezen, deze zijn van alle zorgverleners en voor iedereen openbaar in te zien via https://www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx

Hadden ze wellicht kunnen onderhandelen over een beter inkooptarief (met opslag 2 a 4 % winstmarge voor continuïteit van de zorgverlener)

Gemeenten hebben zoveel contracten afgesloten met nieuwe jeugdzorg toetreders (zorgcowboy’s) waar ze geen controle meer op hebben. Gemeenten zouden hier intern beter toezicht moeten organiseren i.p.v. moord en brand roepen dat dit ze overkomt.

Het is de hoogste tijd voor een parlementaire enquête hoe de jeugdzorg vanaf 2015 tot op heden (en de toekomst) een verdienmodel is geworden voor nieuwe jeugdzorg zorgondernemers (zorgcowboy’s?) met forse winsten in de jeugdzorg. Terwijl de complexe jeugdzorg aan niet meer rendabel is en deze complexe jeugdzorg hiermee aan het verdwijnen is. Een schande voor Nederland en de zorg voor jeugdigen die (complexe) zorg het hardst nodig heeft.

Waarom grijpt de accountant van de gemeenten niet in?

(waar geven jullie het geld voor jeugdzorg eigenlijk aan uit. Het lijkt erop dat de grip en verantwoording zoek is?)

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie