Advertentie
sociaal / Nieuws

120 miljoen extra voor aanpak armoede en schulden

De schuldhulpverlening moet efficiënter worden en het rijk wil zelf ook socialer gaan incasseren.

24 november 2022
schulden-bewindvoering.jpg

Het kabinet gaat de komende jaren structureel 120 miljoen euro extra uitgeven aan de aanpak van armoede en schulden. Daarvan gaat 55 miljoen naar de gemeentelijke dienstverlening. Eén van de doelen is om het aantal mensen dat schuldhulp krijgt te verdubbelen, terwijl de duur van een traject in de schuldhulpverlening halveert.

Doelstelling

Dat kondigt minister Schouten (ChristenUnie) van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen donderdag aan. De plannen zijn een verdere uitwerking van haar aanpak van armoede en schulden. Schouten heeft zichzelf een ambitieuze doelstelling opgelegd: ze wil dat het aantal mensen dat in armoede leeft of problematische schulden heeft in 2030 gehalveerd is ten opzichte van het peil in 2015.

Saneringskredieten

Gemeenten krijgen vanaf 2023 structureel 40 miljoen euro extra op jaarbasis voor de preventie en bestrijding van armoede en schulden. Schouten wil onder andere het gebruik van saneringskredieten in de schuldhulpverlening stimuleren. Dat houdt in dat de gemeente alle schulden overneemt. De hulpvrager betaalt vervolgens in een aantal jaar een afgesproken bedrag terug aan de gemeente. Op die manier hoeft de schuldenaar maar één partij af te betalen. Verder moet de effectiviteit van vroegsignalering van schulden worden verbeterd. Daarnaast is er 15 miljoen euro per jaar beschikbaar voor de herziening van de Participatiewet, die Schouten al eerder heeft aangekondigd.

Gebundeld

Schouten wil het ook makkelijker maken om een betalingsregeling te treffen met de overheid. Mensen die bij meerdere overheidsorganisaties schulden hebben, moeten één gezamenlijke betalingsregeling kunnen krijgen, zodat ze maar met één loket te maken hebben. De schulden worden gebundeld bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Voor de verbetering van de dienstverlening de rijksuitvoeringsorganisaties is jaarlijks 15 miljoen euro gereserveerd.

Bestaanszekerheid

Schouten zet in totaal 44 acties in gang, verdeeld over vier programmalijnen. Naast de verbeteringen van schuldhulpverlening, moet ook de bestaanszekerheid worden versterkt. Daarvoor wil de minister onder andere de armoedeval tegengaan en ervoor zorgen dat mensen gebruik maken van de voorzieningen waar ze recht op hebben. Een ander speerpunt is het voorkomen van geldzorgen, bijvoorbeeld door financiële educatie aan kinderen en jongeren te bieden.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Armoede voorkomen begint in eerste instantie door burgers voldoende bestaanszekerheid te bieden. Dus bij verhoging van de minimumlonen en de daaraan gerelateerde uitkeringen. Vooral éénverdieners (met en zonder kinderen) aan de onderkant van het salarisgebouw zijn de laatste jaren in de verdrukking gekomen.
Advertentie