Advertentie
sociaal / Nieuws

Nieuwe kennistoets voor pgb-houders

Gemeenten kunnen vanaf eind augustus pgb-houders en hun vertegenwoordigers toetsen op hun kennis en vaardigheden rond pgb’s. Dat heeft de Vereniging van ­Nederlandse Gemeenten bekendgemaakt op haar website.

16 augustus 2019

Gemeenten kunnen vanaf eind augustus pgb-houders en hun vertegenwoordigers toetsen op hun kennis en vaardigheden rond pgb’s. Dat heeft de Vereniging van ­Nederlandse Gemeenten bekendgemaakt op haar website. 

De VNG, Per Saldo (belangenvereniging voor pgb-houders) en het ­ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben het zogeheten Kader- en communicatiepakket gezamenlijk ontwikkeld. In het toetsingskader staan tien criteria opgesomd voor pgb-vaardigheid. Ook kunnen pgb-houders of mensen die overwegen zelf hun zorg in te kopen in plaats van die in natura te ontvangen, hun eigen kennis en vaardigheden testen.


Door hun meer informatie te verschaffen, is het de bedoeling dat zij beter overwogen en onderbouwde keuzes maken. Later komen Per Saldo en de VNG nog met meer gedetailleerde informatie over de inhoud van de toets en het nut dat die voor pgb-houders en gemeenten moet hebben.

Erg ingewikkeld
Uit onderzoeken in opdracht van het ministerie van VWS bleek al een aantal keer dat het pgb-stelsel erg ingewikkeld is. Niet elke budgethouder of vertegenwoordiger beschikt over de kennis en vaardigheden om met die complexiteit om te gaan, concludeerde onderzoeksbureau Q-Consult zorg vorig jaar. Die feiten werden door het onderzoeksbureau dan ook geïdentificeerd als voorname knelpunten. Doel van de mogelijkheid om zorg via een pgb in te kopen is om cliënten waar mogelijk meer regie over hun eigen zorgsituatie te bieden.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Maak het als Overheid vooral allemaal zo ingewikkeld dat je pgb-houders en mantelzorgers op hun kennis moet gaan toetsen. Simply the best!
Advertentie