Advertentie
sociaal / Nieuws

Opvang dakloze arbeidsmigranten wordt beëindigd

Het gaat om mensen die normaal gesproken geen recht hebben om opgevangen te worden door de gemeente, maar tijdens de lockdown toch onderdak hebben gekregen. Het ministerie van VWS besloot onlangs dat de opvang voor deze groep toch moet worden afgebouwd.

26 maart 2021
dakloos-amsterdam.jpg

Enkele honderden werkloze en dakloze arbeidsmigranten, die vooral in de grote steden verblijven, moeten binnenkort de maatschappelijke opvang verlaten. Gemeenten hebben nog tot 1 mei om met oplossingen te komen voor deze groep.

De gemeenteraden van Utrecht en Den Haag gaven eerder al aan de opvang alleen te willen afbouwen wanneer het corona-risiconiveau is gedaald.

Honderden
Het gaat om mensen die normaal gesproken geen recht hebben om opgevangen te worden door de gemeente, maar tijdens de lockdown toch onderdak hebben gekregen. Dat besluit werd genomen vanuit de gedachte dat ook mensen zonder huis zo veel mogelijk de kans moeten krijgen om 'thuis' te blijven. Volgens Valente, branchevereniging voor de maatschappelijke opvang, gaat het om enkele honderden mensen die voornamelijk in de grote steden verblijven, waaronder veel arbeidsmigranten die vanwege de coronacrisis hun werk zijn kwijtgeraakt.

Afbouwen
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloot onlangs dat de opvang voor deze groep toch moet worden afgebouwd. Vanaf 1 april mogen gemeenten geen extra 'niet-rechthebbende' daklozen meer toelaten en vanaf 1 mei moet deze groep uit de opvanglocaties verdwenen zijn.


Niet op straat
In Den Haag is men al begonnen met die opgave, liet wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) onlangs aan de gemeenteraad weten. In de hofstad gaat het om zestig tot tachtig niet-rechthebbenden, waarvan veertig tot vijftig werkloze arbeidsmigranten. Een deel van die groep kan worden begeleid naar werk en vervolgens naar zelfstandige huisvesting. Een ander deel gaat terug naar het thuisland. De meest problematische groep zal naar een psychiatrische instelling moeten worden doorverwezen. Ze komen in ieder geval niet op straat te staan, verzekert Van Alphen.

Routekaart
Met het afbouwen van de opvang anticipeert het ministerie op het 'einde van de lockdown'. Maar of de lockdown daadwerkelijk stopt, maakt niet uit. De data staan vast, zegt het ministerie, ook als de lockdown langer duurt. Mocht dat inderdaad zo zijn, dan gaat het ministerie in tegen moties die eind vorig jaar werden aangenomen door de gemeenteraden van Utrecht en Den Haag. Daarin wordt gepleit voor het open houden van de opvang voor alle daklozen zolang het corona-risiconiveau op de routekaart 'zorgelijk' (niveau twee) of hoger is. Op dit moment is de situatie in 24 van de 25 veiligheidsregio's 'zeer ernstig' (niveau vier).

Perspectief
Ook Esmé Wiegman, directeur van vereniging Valente, vindt het raadzaam om de plannen te herzien in het licht van de laatste ontwikkelingen rondom de lockdown. 'Een tijdje geleden was er nog wel perspectief op versoepeling van coronamaatregelen. Daar is nu geen sprake van. Daarom wil ik bij VWS aankaarten: in hoeverre is het passend om deze plannen door te zetten, terwijl de lockdown en de avondklok verlengd worden?'

Mensenrecht
Wiegman vindt het eigenlijk vreemd dat er zoiets bestaat als mensen die geen recht hebben op toegang tot de maatschappelijke opvang. 'Recht op huisvesting is immers een mensenrecht. Wat dat betreft is het onderscheid gek. Maar wel een realiteit.'

Vangnet
Wel is Wiegman blij dat de groep niet-rechthebbenden nu wordt begeleid bij het vinden van werk of bij terugkeer naar het land van herkomst. 'De maatschappelijke opvang is een uiterst vangnet. Het liefst help je mensen zo snel mogelijk verder.' Niet de deadlines van het ministerie maar de kwaliteit van de ondersteuning moet daarbij leidend zijn, wat Wiegman betreft. 'Het zijn mensen die voorheen behoorlijk onder de radar leefde. Nu ze in beeld zijn, kunnen we ze natuurlijk niet terug de straat op sturen. Daar is niemand mee geholpen.'

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Het wordt tijd dat het rijk, met het Eurofiele D66 voorop, de consequentie van de open grenzen politiek aanvaardt en zorg draagt voor voldoende betaalbare en fatsoenlijke woningen
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ab / beleidsmedewerker
Deze Oost Europeanen hoeven volgens de regelgeving maar vijf jaar in deeltijd hier te werken en ontvangen dan een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. En daarmee ook recht op uitkering en sociale huurwoning. Het probleem is dat ze, als ze die status hebben bereikt na vijf jaar, niet meer aan het werk te krijgen zijn voor het werk dat “Nederlanders niet meer willen doen”. Lees “niet meer willen doen” als “niet onderbetaald willen doen”. In de tussentijd staan een miljoen Nederlanders op de arbeidsmarkt langs de kant. Die groep wordt groter als deze groep Oost Europeanen de termijn van vijf jaar heeft bereikt. De verzorgingsstaat wordt onbetaalbaar. Lang leve D’66.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
@ Bart: Helemaal juist, de verzorgingsstaat wordt onbetaalbaar. Dat raakt de elitaire D66-ers niet (en dat kan ze waarschijnlijk niets schelen) maar wel de mensen die niet tot die elite behoren maar wel op dit miljonairspartijtje hebben gestemd. Maar dat realiseren ze zich waarschijnlijk niet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
P.S. Waarschijnlijk valt het opheffen van de verzorgingsstaat onder "het nieuwe leiderschap".
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie